Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)

ZOUFALÉ TOUŽENÍ / DESPERATE DESIRING (II)

Jak těžké je uvěřit, že mnoho formálně zbožných lidí nevěří v aktivní a účinnou činnost Ducha. Myslí si, že jejich úkolem je vyučovat, představit ostatním nebo „dosáhnout / vydolovat“ Ducha a nikdy se nedokáží radovat z toho, co už zde dávno je a vždy bylo – a je aktivně na jejich straně.

As hard as it is to believe, many formally religious people do not believe in the reality of Spirit in any active or effective way. They think it is their job to somehow teach, introduce, or “win” Spirit, and they never get around to enjoying what is already and always there – and actively on their side. (Desperate Desiring / page 9-10)

Poznámky: Ano, zdá se mi, že my lidé se často snažíme přimět / zvát Ducha, aby přišel – přijď Duchu svatý, přijď… ale není to spíše tak, že On už tu dávno je? Že ten „problém“ není na vysílači (Duch), ale na přijímači (já, člověk)? Možná by nám spíše prospělo přestat opakovat „přijď Duchu svatý“ a místo toho se snažit objevit jeho působení, uvědomovat si jeho přítomnost, dary, aktivitu v našich životech. Místo snahy ho „dosáhnout“, se Duchu odevzdat a ponořit se do jeho vanutí…. Nebo je to možná jinak, třeba se mýlím a většina lidí, když říká „přijď“ tak tím vlastně myslí díky, že tu jsi…nechci škatultovat, každý to máme jinak ...

Otázky: Zkuste se zamyslet nad tím, jak to máte vy, možná i bez nějakého hodnocení – zda je to dobré nebo špatné, lepší než názor toho či onoho. Uvědomujete si, že Duch vám byl již dávno dán a je tu pro vás?

Když jsou všechny tři vnitřní prostory (mysl/hlava, srdce a tělo) otevřené a naslouchají dohromady, potom můžeme být skutečně přítomní. Být přítomný znamená vědět, co právě v tomto okamžiku potřebujete vědět. Být přítomný znamená dovolit určitému okamžiku, nějaké osobě, myšlence nebo situaci, aby vás proměnila.

When all three inner spaces (mind/head, heart and body) are open and listening together, we can always be present. To be present is to know what you need to know in the moment. To be present to something is to allow the moment, the person, the idea, or the situation to change you. (Desperate Desiring / page 10)

Poznámky: Dostáváme se k jedné z tezí – že je potřebné – mít v souladu 3 mohutnosti / prostory / úrovně – hlavu, srdce a tělo. Richard ještě v poznámkách dodává – „Jedině přítomný okamžik je tím okamžikem, kdy Bůh může být přítomný pro nás. Ano, Bůh je pro nás přítomný stále, ale my se musíme naučit praktikovat probuzení plného vědomí Boží přítomnosti. Tak jak budete zkoumat vaše tři vnitřní prostory, všimněte si, „probuzení“ kterého z nich je pro vás nejlehčí a jde naprosto přirozeně a které je naopak zablokované. Vaše pokračující uzdravování je závislé na vaší naprosté otevřenosti vůči „Síle větší než je síla naše“.“

Otázky: Jaké máte vy zkušenosti s tím, že jste se nechali změnit nějakou osobou, okamžikem, myšlenkou?

-jn-

Konec knihy Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)