Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

EROP - iniciace starších mužů

Nesměř 27. září - 1. října 2023


Letos se na přelomu září a října konal v Nesměři první ročník EROP - rituálu vstupu do moudrého stáří. Zúčastnilo se ho 76 starších mužů, z toho 16 ze zahraničí - z USA, Německa, Irska, Británie. Jeho příprava nebyla jednoduchá - zrálo to dlouho, sbírali jsme zkušenosti s prvními ročníky EROP v USA. Vysvětlit, co je to EROP není snadné, těžko volit slova a tak to vezmu po částech a omlouvám se za delší čtení. Ještě delší čtení nalezneš na stránkách přátel z Illumanu Washington, kteří tento rituál již čtyřikrát pořádali.

Jazykové okénko!

Už dvacet let pořádáme iniciaci – MROP. Protože naše inspirace přišla z Ameriky od Richarda Rohra, používáme mnoho slov, které pro nás mají svůj původ v angličtině, ale která musíme nějak převést do češtiny. Jedno z takových slov je ELDER což v běžné situaci na iniciaci překládáme jako starší. V rámci iniciace slovo starší funguje, ale stále mám v sobě pocit, že je nějaké další slovo, které vystihuje podstatu starého moudrého muže, který jen svým bytím dokáže pozitivně působit na svět okolo sebe – stařešina

Co je iniciace?

MROP – iniciace předává zprávu o začátku cesty sestupu, učí nás pracovat se smutkem a zraněním, agresivitou a pomáhá odhalovat naše pravé a falešné já. Je to začátek cesty a na té cestě dostáváme zprávy jak negativní, abychom nebyli překvapeni a neztráceli čas hledáním viníků a řešení, tak pozitivní, abychom dobře pochopili naše místo ve světě, naši důležitost a jedinečnost. FIRMING a MROP nás vybízí abychom ve středním věku přijali svou úlohu muže a svým činem jsme spoluvytvářeli pozitivní změnu ve světě, podíleli se na obecném dobru. 

Co je to EROP 2023?

EROP – rituál přechodu pro moudré staré muže. Je to o přípravě na přechod z módu dělám do stavu jsem. Bude to společné hledání opravdového významu slova stařešina a co to znamená pozitivně působit na svět pouhým svým bytím. Uvědomíme si, jak se náš život postupně vplétá do osnovy lidí, vztahů, přírody a světa, aby se nakonec stal neoddělitelnou součástí velkého příběhu, který běží všude kolem. Tuto cestu bychom rádi hledali společně s tebou. 

Příběhy, svědectví, rituály, poezie, sdílení v kruhu, obrazy, ticho. Od středy do neděle jako při iniciaci. Organizaci má na starosti mezinárodní tým, kde mimo několika mužů z Česka budou bratři z UK, Německa a USA.  Celá akce proběhne v angličtině a bude plně překládána do češtiny nebo naopak. Mezi účastníky budou i další muži z evropských zemí, bude to tedy také akce, která nás propojí jako tomu bylo na první iniciaci s Richardem Rohrem, na které byli bratři z Irska a Rakouska. Některé skupinky tedy budou mluvit česky, jiné anglicky. 

Přihláška:
Obesíláme jen muže prošlé MROP, starší než šedesát let. Proces přijetí není automatický, povedeme s vámi ještě rozhovor a až po něm bude přihláška akceptována. Před EROP se ještě společně online setkáme a bude mít ve skupinkách společnou přípravu. Součástí přípravy budou i nějaké nenáročné úkoly. Proto můžeme přihlášky přijímat jen do konce června.

Finance: 
Cena je jistě také důležitá, pro rok 2023 činí 5.500 Kč, je tedy trochu vyšší než u MROP,  aby pokryla i malou část nákladů na cestu hlavního přednášejícího a vedoucího rituálů. Celkové náklady jsou samozřejmě mnohem vyšší a jejich větší část hradí dárci v USA. Pro některé z nás je i tato cena vysoká. V tom případě můžeš zaplatit cenu sníženou 3.900 Kč, rozdíl dorovnáme z příspěvků dárců. Pokud naopak můžeš a chceš přispět darem pro své bratry, kteří si nemohou dovolit hradit plnou cenu, zaplať prosím cenu zvýšenou. Částka, která bude vyšší než je účastnický poplatek za EROP bude započítána jako účelový dar. 

Pavel Hrdina

EROP v této podobě bude naprosto unikátní příležitost, neváhejte a přihlaste se!
Pavel, Martin, Ben, Luděk, Tomáš, Ned, Jonathan,..… 

Literatura a ostatní doporučené zdroje

Nejvhodnější kniha pro účastníka EROP je od Richarda Rohra Pád vzhůru, spiritualita pro obě poloviny života (Vyšehrad 2015). Kniha je běžně v prodeji - před pár lety o knize proběhla přednáška Richarda Rohra v Praze u Jezulátka. Vltava vysílala v roce 2019 četbu z této knihy, v jejím archivu ji sice nenajdete ale zde je všech pět dílů: 1, 2, 3, 4, 5

Nejen duchovní pohled nabídnou eseje O stárnutí a Životní období a filosofie teologa Romana Guardiniho, které najdete na tomto webu (o autorovi viz wikipedie).

Nově (27. července) Ned doporučujeme přečíst si 13. kapitolu knihy Velký rozhovor Beldena Lane (máte ji zde česky a anglicky), je to inspirující čtení o proměně strachu v lásku, o spiritualitě Ignáce z Loyoly a o roli staršího ve společnosti.

Pro zájemce ochotné se podívat na trochu náročnější psychologický text je vhodná kniha  Životní cyklus rozšířený a dokončený Erika Eriksona, kterou také najdete na tomto webu ... začněte třeba 5. kapitolou Deváté stádium a 6. kapitolou Stáří a společnost. Pro čtení se musíte přihlásit, text není volný, je zde, protože není nikde k sehnání (o autorovi viz wikipedie).

V Respektu z 9. září 2023 je velmi zajímavý článek Nové stáří. Pokud Respekt neodebíráš, můžeš si článek přečíst zde

Martin Šmídek