Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Díla Richarda Rohra v češtině


E-kniha

Sbírka Richardových přednášek v českém překladu je zde nebo zde.
 


Přepisy přednášek

Zveřejňujeme na webu s výslovným Richardovým souhlasem.

2001 - z první návštěvy v ČR

Přepis přednášky z audionahrávkyAudionahrávkyMísto konáníPřehledný diagram 
rozdávaný 
před přednáškou 
(handout)
Duchovní cesta mužeCesta muže
(horší kvalita)
Praha, u sv. Vojtěcha 22.9.2001PDF
Duchovní cesta ženyCesta ženy
(horší kvalita)
PDF
diskuse    
Zrání divokého muže Praha, seminář, 23.9.2001 
Mužské archetypyJednotlivé přednášky:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Křižanov 24-25.9.2001PDF

 

2003

Přepis přednášky z audionahrávkyAudionahrávky Místo konání
Spiritualita muže a ženy

Spiritualita muže

Spiritualita ženy

textpřednáška v Brně 11.9.2003
Všechno má své místo - kontemplativní myslčtvrtek večer,
pátek ráno,
pátek odpoledne,
sobota ráno,
sobota odpoledne
RTFvíkend pro muže v Křižanově 12.-14.9.2003
Cesta divokého muže

přednáška

diskuse

RTFpřednáška v Praze 12.9.2003 (u sv. Vojtěcha)
Budoucnost církve

přednáška

diskuse

RTFpřednáška v Praze 13.9.2003 (u sv. Vojtěcha)
Velká témata v Písmu

přednáška

diskuse

RTFpřednáška v Praze 14.9.2003 (farní klub u Panny Marie Sněžné)
 

 

2005

AudionahrávkyMísto konání

Zranenia muža

Duchovná cesta muža

Pravé a nepravé Ja

Otcovia a synovia (následovala diskuse)

Duchovná cesta muža a ženy

přednášky na Slovensku

 

2008

Přepis přednášky z audionahrávkyAudionahrávkaMísto konání

Teologie paradoxu

přednáškapřednáška v Praze 2.1.2008 (u sv. Vojtěcha)

 

2018

Přepis přednášky z videonahrávkyAudionahrávkaVideonahrávkaMísto konání

přednáška v PDF přepsaná Ivanem Kološem

přednáška i diskusepřednáška a další informacepřednáška v Praze 23.7.2018 (v kostele Panny Marie Vítězné)

Soubor se všemi audionahrávkami

si můžete stáhnout jako audio.zip 

Jednotlivá přeložená vystoupení

Modlitba Jahve - text k videu přeložil Viktor Vlček

 


Počeštěné knihy

České texty knih jsou na webu zveřejněny se souhlasem nakladatelů.
Ve většině případů máme k dispozici i anglické texty, ale bez práva ke zveřejnění. V odůvodněných případech je můžeme poskytnout.
 

                     Info o knizeText knihy na našem webu
ČÍST BIBLI JAKO JEŽÍŠ

Knížka Číst Bibli jako Ježíš od Richarda Rohra je úvodem do umění duchovní četby a výkladu Bible. Je však zároveň polemikou s tím, jak se Bible často čte a vykládá: s důrazem na literu a na předpisy zákona.

64 str. (1. vydání 2021)
 
UNIVERZÁLNÍ KRISTUS

Rohr čerpá z Písma, historie a duchovní praxe a předkládá transformativní pohled na Ježíše Krista jako na zpodobnění Božího trvalého, stále se odvíjejícího konání ve světě. „Bůh miluje věci skrze to, že se jimi stává,“ píše. Ježíšův život byl míněn jako vyhlášení, že člověk není od Boha nikdy oddělen – pokud si sám oddělení od něho nezvolí. Když znovu objevíme tuto základní pravdu, ve víře už nepůjde tolik o dokazování, že Ježíš byl Bůh, jako spíše o to, učit se rozpoznávat Stvořitelovu přítomnost ve všem kolem nás a v každém člověku, s nímž se setkáme.

256 str. (1. vydání 2020)
 

BOŽSKÝ TANEC

Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává pátravého ducha, touhu po porozumění; zdá se mi, že je to pouze toto neustálé úsilí o porozumění, co formuje milosrdné lidi – a moudré lidi.

Jestli si myslíte, že máte právo na jistotu, tak mi ukažte, kde vám evangelium něco takového slibuje nebo nabízí. Sám Nový zákon je napsán řečí, kterou Ježíš nikdy nemluvil. Kdyby Bůh chtěl, abychom měli důkazy, racionální zdůvodnění a dokonale jasno, tak by Ježíšovo vtělení pozdržel do vynálezu magnetofonů a videokamer...

Vázaná, 224 str. (1. vydání 2018) 
NESMRTELNÝ DIAMANT

Hledání pravého Já a smrt všech jen falešných a zdánlivých "já" a překvapivý vhled do zdánlivě samozřejmých a známých míst Bible i našeho vlastní života. Spiritualita, kterou nabízí jako jedině autentickou, je prosta všech tradicionalistických klišé: jde na samu dřeň života a otevírá se všem.

Brož., 152 str. (1. vydání 2018)
 

OČEKÁVÁNÍ VÁNOC

Kniha, která nabízí zamyšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní obnovou a posilou. Rohr se staví proti infantilizaci Vánoc a vybízí naopak k tomu, aby se staly opravdovými svátky křesťanské dospělosti. Dává podněty k objevení Boží lásky, velkorysosti, jeho touhy po lidské svobodě. V krátkých, ale moudrých promluvách nabízí na každý den adventu téma, které je možné celý den promýšlet. K tomu slouží i podněcující otázka v závěru, jež obrací pozornost na konkrétní život čtenáře.

Brož., 88 str. (1. vydání 2017)
 
NA PRAHU PROMĚNY

365 meditací o mužské spiritualitě a iniciaci.

V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“

Vázaná, 400 str. (1. vydání 2016)
 

NADŠENÍ PRO LÁSKU

Třetí cesta Františka z Assisi. Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu? Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt? Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržení, se zvířaty, s rukama zvednutýma k nebesům. Jeho osvobozené tělo – blízké všemu a všem – je samo o sobě jeho hlavním atributem. Všiml jsem si, že na spoustě obrazů Františkovi chybí svatozář, což u svatých není obvyklé. Zdá se, že je tak zřetelně proměněn, že ani nepotřebujeme ujištění o tom, že je svatý. Velcí světci jsou odvážní i kreativní, říkají ano, ale i ne, nejsou dualisty, kteří žijí v zajetí malého světa buď, anebo. Výjimkou je u nich pouze láska a odvaha, ve kterých skutečně žijí podle přístupu všechno, nebo nic.

Brož., 228 str. (1. vydání 2015)
 
PÁD VZHŮRU

První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho dřívějšího pohodlí. Tato nová fáze vyžaduje změnu pohledu na sebe sama, v němž se odvážíme dát větší průchod samotnému životu. Tento „pád“ – který ale ve skutečnosti míří vzhůru – je odkazem světových náboženství, jemuž se lidé nejvíce vzpírají a který je v rozporu s běžným míněním. Což platí také – a zejména – pro náboženství křesťanské. Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst. Opírá se přitom o starobylé mýty, hrdinské příběhy, velké myslitele a posvátné náboženské texty, které ukazují, že jedině ten, kdo padl, „dotkl se dna“, je schopen porozumět tomu, co znamená stoupat „vzhůru“.

Brož., 144 str. (1. vydání 2015)
 

NAHÁ PŘÍTOMNOST

Richard Rohr nás chce skrze příběhy, meditace a svoji zkušenost, opřenou i o vlastní neúspěchy a chyby na duchovní cestě, vést k tomu, abychom v sobě probudili větší touhu po Bohu, abychom se osvobodili od všech strachů a obav, které nás mnohdy paralyzují, abychom se otevřeli proměně a tím inspirovali i druhé, abychom se naučili vidět jako vidí mystikové.
K tomu všemu můžeme dojít, když se naučíme žít v nahotě přítomného okamžiku. "Dokážete-li žít v přítomnosti, poznáte Toho, který je skutečně přítomný." 22 krátkých kapitol není třeba číst popořadě, autor radí, abychom použili k meditaci nejprve ty, jejichž téma je nám bližší.

Brož., 170 str. (1. vydání 2013)
 
SKRYTÉ VĚCI

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a pro náboženství byl zničující... Nabízím tyto úvahy, aby se znovu sjednotilo to, co nikdy nemělo být rozděleno; Písmo svaté a křesťanská spiritualita. Při zkoumání hlavních témat Písma Richard Rohr objevuje ve starodávných textech nový a živý význam, důležitý a nutný pro moderní křesťany. Odkrývá, co Bible říká o morálce, síle, moudrosti a Boží velkorysosti, a to způsobem, který vyžaduje životní změnu věřících. Rohr nabízí svým čtenářům křesťanskou vizi hojnosti, milosti a radosti, které působí proti světu plnému omezenosti, předsudků a obav, vizi, která působí převrat ve vztahu k nám samým, ostatním a světu.

Brož., 240 str. (1. vydání 2009)
 
STÁT SE MOUDRÝM MUŽEM

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

Brož., 170 str. (1. vydání 2007)
 

Adamův návrat / Mužská iniciace

...předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině. Rohr, který zde zúročil své zkušenosti kontemplativního mnišského života i léta terapeutické praxe, předkládá skutečnou iniciaci pro toho, kdo chce hlouběji proniknout do plného, křesťansky orientovaného duchovního života, a zároveň se odmítá zříci své zralé jedinečnosti - své mužské dynamiky a osobnosti. Český překlad "Adamův návrat" v papírové podobě vydal Vyšehrad.

Brož., 176 str. (1. vydání 2005)
 

Blízké příležitosti k milosti

...Mnoho křesťanů vyrostlo v zajetí neustálého varování, aby se vyhýbali blízkým příležitostem k hříchu, proto je jistě nezbytné vědět, že zde existují také blízké příležitosti k milosti. Český překlad "Blízké příležitosti k milosti" v papírové podobě vydaly Paulínky.

134 str. (1. vydání 2005)
 
Duchovní bratři - Muži Bible mluví k mužům dneška

Teolog "chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav - mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea. Český překlad "Duchovní bratři" v papírové podobě vydala Cesta.

Vázaná, 128 str. (1. vydání 2005)
 

HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU

„Rosteme tím, že se vzdáváme. Učíme se tím, že se vydáváme na cestu. Ale něčí úsměv nás musí na začátku, uprostřed a na konci ujistit, jinak se nepoddáme. To je funkce dobrého mýtu a pout lásky. Vytvářejí jeden druhého – a znovu vytvářejí nás. Doufám, že tato knížečka vám nabídne obojí – dobrý mýtus i trvalé pouto lásky.“ Český překlad "Hledání svatého grálu" v papírové podobě vydala Cesta.

Vázaná, 152 str. (1. vydání 2005)
HTML

Radikální milost / Meditace na každý den

Radikální milost obsahuje krátké úvahy a meditace ke každému dni liturgického roku. Najdeme tu texty na dobu adventní, vánoční, postní, velikonoční a všechny dny liturgického mezidobí. Český překlad "Radikální milost - meditace na každý den" v papírové podobě vydal Vyšehrad.

Vázaná, 224 str. (1. vydání 2005)

Meditace na den z této knihy můžete dostávat po přihlášení se do konference chlapi-myslenky@googlegroups.com - zažádat o přihlášení lze na martin@smidek.eu .

 
NADĚJE PROTI TEMNOTÁM

... nás vyzývá k tomu, abychom změnili svoji cestu. V knize „Naděje proti temnotám“ nám nabízí, abychom to učinili františkánskou cestou proměny, onoho „nového způsobu bytí, které změnilo tvář našeho světa“.

Brož., 194 str. (1. vydání 2004)
HTML
PROČ BÝT KATOLÍKEM? – POCHOPENÍ NAŠÍ ZKUŠENOSTI A TRADICE

Důvod k tomu být katolíkem je nakonec v tom, být světcem. Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech ostatních.

Brož., 124 str. (1. vydání 2003)

word (*.doc)

HTML

Všechno má své místo

V knize nazvané Všechno má své místo nám autor, s hlubokou znalostí křesťanské spirituality i mystiky východních náboženství, otevírá cestu kontemplativní modlitby, která nás může vést k poznání vlastního nitra. Český překlad "Všechno má své místo" v papírové podobě vydal Vyšehrad.

Brož., 120 str. (1. vydání 2003)
 

Enneagram - devět tváří duše

Cenný klíč k pochopení sebe i druhých. Eneagram, víc než dva tisíce let starý dynamický systém popisuje devět typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry.

Richard přispěl ke znovuobjevení této psychologické pomůcky, ale v současné době se tím už nezabývá.
Vydalo ho nakladatelství Synergie.

Brož., 272 str. (1. vydání 2001)
 

Knížka, která byla znovuvydána v aktualizovaném znění s novým názvem

CESTA DIVOKÉHO MUŽE – ÚVAHY O SPIRITUALITĚ MUŽŮ

Kniha františkánského kněze Richarda Rohra a Josepha Martose pojednává o širokém spektru témat souvisejících s mužskou spiritualitou – o mužském a ženském aspektu v duchovním člověku, o společenském systému bílého muže, mužské emancipaci a iniciaci, o funkci tvůrce, agresora a rozsévače, o roli otce a děda v životě muže, o základních mužských archetypech. Rohr a Martos shrnují pohledy kulturní antropologie, teologie a psychologie. Předkládají nám množství zajímavých podnětů pro duchovní život, které načerpali ze svých bohatých pastoračních zkušeností. Autoři se nebojí otevírat témata, která se při formaci mužské spirituality často opomíjejí.

Brož., 160 str.

Tato kniha byla znovuvydána pod názvem "STÁT SE MOUDRÝM MUŽEM".

úryvek z knihy

PDF

word (*.doc)

word (*.rtf)

Autor článku: Tomáš Svoboda

Úpravy: Lukáš N., Martin Š.