Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Kalendář


Následující kalendář zobrazuje akce, pořádané pro muže. Tyto akce organizuje především YMCA Familia a YMCA Setkání. Může zde být ale i akce tvoji skupiny či organizace - napiš o ní na adresu martin(et)smidek.eu, zařadím ji. Co se na takových akcí děje zjistíš v archivu akcí.

24. 5. 2021
online
Open European men council

V pondělí od 19:30 do 21:30 nás irští bratři zvou na evropské setkání. Jsou vítáni nejen účastníci letošního EuroSoulu. Jednacím jazykem bude angličtina. Bližší informace najdete na tomto místě, až budou :-)

18 - 22. 8. 2021MROP v Irsku, Kiltegan, Co Wicklow, Ireland

Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách irských chlapů.

15 - 19. 9. 2021Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti (MROP, iniciace), Nesměř

Toto netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu inspirované františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let!). Více o tomto iniciačním rituálu najdete zde.
Pozvánku s přihláškou ke stažení zde.

23 - 26. 9. 2021CESTA MUŽE - celostátní chlapské setkání, Nesměř

Na místě, kde toho řada z nás hodně prožila, se ohlédneme za 20 lety naší společné chlapské cesty. Tématem Akce a kontemplace nás bude provázet Petr Glogar. V programu budou mít místo i chvíle ztišení, skupinky a rituály.

Pozvánku ke stažení najdete zde, přihlášku zde.

 

28 - 30. 1. 2022SeSkup 2022, Praha - Fortna

Již od roku 2016 se setkáváme nad tématy pro naše skupinky. Stejně tomu bude i v roce 2022.

Pozvánku, téma a přihlášky připojíme později.