Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko leden/2021


Okénko číslo 1 / leden 2021.

 

Úvodem

Také jsem si na jaře myslel, že snad do konce roku nebezpečí pandemie pomine ... Odpovědní lidé chrání (částečně) sebe i druhé před...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.

Autor:  Franz Kafka

 

Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.

Autor:  Mahátma Gándhí

 

TUTLÁTOŘI

Sloveso „tutlat“ patří do skupiny slov onomatopoických čili zvukomalebných. Už téměř tisíc let jsou nejzdatnějšími tutlátory zákoníci z Vatikánu. Vydalo...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Strach je přirozenou reakcí. Odvaha je rozhodnutím.

 

Nebeský Otče, neprosím tě ani o zdraví, ani o nemoc, ani o život, ani o smrt. Prosím, abys ty sám nakládal...  pokr. na str. 1

Autor:  Blaise Pascal, matematik a filozof

 

Nesmím nechat zplanět ani jedno kněžské povolání. A jsou tady, mezi těmito ženatými muži.

Autor:  Felix Maria Davídek, biskup Skryté Církve, nar. 12. 1. 1921

 

Jsem přesvědčen, že Bible se stává tím krásnější, čím více jí rozumíme; tj. čím více vidíme a uznáváme, že každé slovo, které...  pokr. na str. 1

Autor:  Johann Wolfgang von Goethe

 

REFORMA ŘÍMSKÉ KURIE

Úvod
Katolické místní církve jižní polokoule se ostře stavějí proti kolonialismu včerejška i proti neokolonialismu dneška. Bojují... 
pokr. na str. 2

 • 1. Reforma kurie: křik z dálky
 • 2. Reforma kurie: obnova, která od II. Vaticana čeká na uskutečnění
 • 3. Reforma papeže Františka: prvořadý význam církevní synodality
 • Závěrem

Autor:  Agenor Brighenti
Z Concilia 1/2020 přeložila Helena Medková, Getsemany, říjen 2020

 

PŘIVEDE NÁS COVID K SOUCITU A SOLIDARITĚ?

Na advent nám naši biskupové dali program k odvrácení koronavirové pandemie. Každý večer se máme modlit...  pokr. na str. 3

Autor:  /v

 

Dopis paní Věry Roubalové Kostlánové
signatářky „Charty 77“, časopisu Respekt:

Vážená redakce,
kvůli pandemii a jiným důležitým věcem se na stránkách vašeho časopisu v posledních měsících „pozapomnělo“ na to, jak se česká vláda staví k uprchlické problematice. Bohužel...  pokr. na str. 3

 • O uprchlické problematice.

Autor:  Věra Roubalová Kostlánová, Respekt 52/53 2020

 

Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches

(1885 - 1954), portugalský šlechtic a diplomat. Jako konzul v Bordeaux vydal během...  pokr. na str. 3

 • Hrdinský čin?

 

NITERNOST

Žák požádal o slovo moudrosti.
Mistr pravil: „Běž, posaď se ve své cele a tvá
cela tě naučí moudrosti.“
„Ale já žádnou celu nemám. Nejsem mnich.“
„Máš celu. Podívej se do svého nitra.“

Autor:  Anthony de Mello, SJ

 

SVATOPLUK KARÁSEK,
evangelický farář, undergroundový hudebník, signatář Charty 77. Od poloviny 90. let působil jako farář v pražském kostele U Salvátora. Zesnul 20. prosince ve věku 78 let.

O DARECH BOŽÍCH OD SVATOPLUKA

V evangelickém kostele u Salvátora na Starém Městě káže Svatopluk Karásek. To je známá věc i pro ty, ...  pokr. na str. 4

 • Knížka kázání Svatopluka Karáska.

Autor:  recenze Jiřího Peňáse, LN, 23. 12. 2009

 

MARIE RUT KŘÍŽKOVÁ,
signatářka „Charty 77“, zesnula ve věku m4 let.

„Bude těžký pokračovat dál bez Tebe, mami. Je toho tolik, v čem nám budeš chybět.“
Moje máma byla nejstatečnější žena, co znám. Nebylo to...
  pokr. na str. 4

Autor:  Ester Janečková

 

TY JSI KNĚZ NAVĚKY
kniha rozhovorů salesiána Zdeňka Jančaříka s Ludmilou Javorovou, Portál 2020

Recenze Josefa Beránka:
Tento rozhovor je hned od prvních stránek půvabný jakousi kněžskou sounáležitostí.
Téměř ve svých devadesáti letech Ludmila Javorová, vysvěcená na...
  pokr. na str. 4 až 5

Autor:  Universum 4/2020

 

Žij, jako bys měl zítra zemřít.
Uč se, jako bys měl navždy žít.

Autor:  Mahátma Gándhí

 

CO NÁM PŘINESLO ZAVŘENÍ KOSTELŮ

Druhé zavření kostelů nás znovu přivedlo k hledání způsobu jak slavit neděli jen v rámci úzké rodiny. Nejdříve jsme se vrátili k tomu, co jsme dělali...  pokr. na str. 5

 • Zavedení zamýšlení se nad Písmem v rodinném kruhu.

Autor:  Suchomelovi z Libchav

 

VNÍMAVOST

„Jak zakusím svou jednotu se stvořením?“
„Nasloucháním,“ pravil Mistr.
„A jak mám naslouchat?“
„Staň se uchem, které bedlivě vnímá naprosto všechno, co říká vesmír. Ve chvíli, kdy uslyšíš něco, co říkáš ty sám, přestaň.“

Autor:  Anthony de Mello, SJ

 

Abychom byli

Usmívám se na tebe skrze spánek
a skrze verše – tedy jsi...
  pokr. na str. 5

 • Básnička.

Autor:  Anna Kamieńska

 

Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru, a jehož dech dává život celému světu, vyslyš mě. Předstupuji před...  pokr. na str. 5

Autor:  modlitba siouxských indiánů

 

SVĚRÁKOVO PŘÁNÍ

„Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo...“ to nám do nového...  pokr. na str. 5

Autor:  Jan Rybář

 

Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.

Autor:  Mahátma Gándhí

 

ANEŽČINY DOBROTY

Zaspala jsem. (A to jsem přitom měla nařízený tři budíky!)
Musela jsem sebou proto dost hodit, abych chytla aspoň...
  pokr. na str. 7

 • Felix a tramvaje.

Autor:  /AN

 

ANEŽKA SE CHCE DOTKNOUT SVÝCH ČTENÁŘŮ

Anežka Náhlíková z Letohradu-Kunčic vystudovala Letohradské soukromé gymnázium a po absolvování vysokoškolského studia speciální pedagogiky a...  pokr. na str. 7

 • Rozhovor s Anežkou Náhlíkovou:
  • O její práci.
  • Od článečků ke knížce.

Autor:  /M

 

ZDRAVÍ A ZDRAVÝ PRO ROK 2021

Do nového roku si obyčejně přejeme „hlavně to zdraví“. Naše milá lékárnice, dr. Štefanská, přeje moudře, aby nám...  pokr. na str. 7 až 8

 • Jsme stiženi chorobou ze svobody?

Autor:  EN

 

Dejme tomu

Proč chudí lidé chudí duchem tak brzy umírají?
To proto, že rozumí řeči...
  pokr. na str. 8

 • Básnička.

Autor:  /M

 

Dokončení z prosincového Okénka.
JSEM OPATRNÝ OPTIMISTA

Kniha rozhovoru Jeffrey Goldberga s bývalým prezidentem Barackem Obamou o největších hrozbách, kterým čelí demokracie...  pokr. na str. 8 až 11

 • Rozhovor s Barackem Obamou:
  • Americký deficit.
  • Zlovolná informační architektura.
  • Iowa a možnost aby nyní Obama kandidoval.
  • Optimista/pesimista?
  • Rozdílnosti dětství.
  • Vyvíjí se svět k větší spravedlnosti?
  • Jak zvládá stres.
  • Liberální demokrat a černošský prezident.

Autor:  Respekt 48/2020

 

VÝBORNÝ MUŽ A SKROMNÝ ČLOVĚK

V červnu 1940 v New Yorku vznikla asociace Emergency Rescue Committee (Mimořádný záchranný výbor), u jejíhož zrodu stál...  pokr. na str. 11 až 12

 • Asociace Emergency Rescue Committee (Mimořádný záchranný výbor) a Variana Fry během 2. světové války.

 

SPOLUPRACOVNÍK VARIANA FRY VLADIMÍR VOCHOČ

Vladimír Vochoč utíkal z okupovaného Československa na Západ, aby pracoval v odboji proti nacistům. Ale v Marseille dostal ztřeštěný nápad. Pokusí se na vlastní...  pokr. na str. 12

 

SPOLUPRACOVNÍCI VLADIMÍRA VOCHOČE

V neokupované části Francie za války na Vochočovu činnost navázalo několik dalších lidí. Jedním z nich byl...  pokr. na str. 12

 

ZÁZRAK

Já jsem šel jako ve snách a jenom jsem si říkal, tuhle cestu udělal Juraj Čup, človíček jako kudla, a ještě šest hodin...  pokr. na str. 12

Autor: Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy

 

Obě strany konfliktu čtou tutéž Bibli a modlí se k témuž Bohu, a každá se přitom dovolává jeho pomoci, proti té druhé.

Autor:  Abraham Lincoln

----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko