Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr
Okénko

Okénko červenec + srpen/2020


Okénko číslo 7-8 / červenec a srpen 2020.

 

Úvodem

Před 70ti roky dost našich předků v peticích žádalo nejpřísnější tresty pro křivě obviněné dříve než proběhly soudy. Tím zločinné komunistické vládě...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

VOX POPULI – VOX DEI

Hlas lidu - hlas Boží. Aklamací lidu bývalo zvoleno mnoho biskupů i papežů. Kde jsou ty časy! V Německu chtějí biskupové...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

Autor:  Josef Čapek

 

K vítězství zla stačí, aby slušní lidé nedělali nic.

Autor:  Talmud

 

Skutečný zápas neprobíhá mezi Východem a Západem, ani mezi kapitalismem a komunismem, nýbrž mezi vzděláním a propagandou.

Autor:  Martin Buber

 

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

Autor:  Josef Čapek

 

Život nezískává na hodnotě délkou, trváním, ale hloubkou, obsahem... Čteme-li něčí životopis, také jej nehodnotíme podle tloušťky knihy, ale podle bohatosti obsahu a formy zpracování.

Autor:  Jiřina Šiklová

 

JAKUB DEML NAPSAL V ROCE 1919

Naříkáte, Farizeové a Zákonníci, nad osudem „Marianského Sloupu“ pražského, ale vy, Huynové, vy Skrbenští, vy Kleinové, ...  pokr. na str. 1

Autor:  Jakub Deml

 

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.

Autor:  Gándhí

 

Demokracie není pouze politický systém, stojí nejen na existenci ryze politických struktur, nýbrž i na jisté kultuře komunikace, ...  pokr. na str. 1

Autor:  Tomáš Halík

 

Lidová volba prezidenta bude chyba. Protože čím větší počet lidí něco rozhoduje, tím nižší je...  pokr. na str. 1

Autor:  Ludvík Vaculík

 

ČERVENCOVÉ SVÁTKY

Letní svátky, 5. a 6. července, jsou snad jen shodou okolností den po sobě. Pobízí nás to ke hledání jejich...  pokr. na str. 2

 • Význam svátků Cyrila a Metoděje + Jana Husa od minulosti k dnešku.

Autor:  Ivan Štampach

 

KÁZÁNÍ DANIELA KVASNIČKY
v Litomyšli, v den památky J. Husa 6. 7. 2020

Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy. Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži...  pokr. na str. 2 až 4

 • Promluva o Mistru Janu Husovi.

Autor:  Daniel Kvasnička

 

JSME MENŠINOU

Ještě v polovině 20. století byla většina obyvatel u nás pokřtěná. Později byl už křest společensky nevýhodný. Dnes jsme menšinou. Ježíš...  pokr. na str. 4

 • Pokřtěný versus učedník v dnešní době.

Autor:  /v

 

Nejsem ideální. Nejsem kostelní člověk, ale mám takový pocit... mám v sobě nějakou víru. Věřím...  pokr. na str. 4

Autor:  Ladislav Smoljak

 

Vina a trest

Za krádež šesti housek v době koronaviru byl odsouzen pětadvacetiletý bezdomovec na rok a půl do...  pokr. na str. 4

 

MLUVME OTEVŘENĚ O TOM, JAKOU CÍRKEV CHCEME
Rozhovor Josefa Beránka s dominikánem Benediktem Mohelníkem

Do širšího povědomí české společnosti jste se zapsal v roce 2012, když jste velmi jasně vyjádřil znepokojení nad návratem...  pokr. na str. 4 až 6

 • Rozhovor s Benediktem Mohelníkem:
  • O politickým událostem a různých vyjádřeních.
  • Sexuální zneužívání v církvi.
  • Revue Salve a podpora Tomáši Petráčkovi.
  • Postoj k lidem/světu atd.

Autor:  Josef Beránek, Universum 2/2020

 

OSADNÍCI & PRŮKOPNÍCI

Existují dvě životní vize a dva druhy lidí. První se dívá na život jako na vlastnictví, které je třeba pečlivě střežit. Lidé s tímto...  pokr. na str. 6 až 7

 • Dva typy lidí versus dvojí typ teologie.

Autor:  z knihy Brennana Manninga „Uchvácen Kristem“

 

Temnota nemůže vyhnat temnotu: to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist: to dokáže jen láska. Nenávist rozmnožuje jen nenávist, násilí znásobuje násilí a tvrdost stupňuje tvrdost.

Autor:  Martin Luther King

 

KAPSÁŘ PETRA KOLÁŘE

Při čtení Halíkova textu Integrace Evropy po pádu komunismu jsem si vzpomněl na své rozhovory s panem B. Poznali jsme...  pokr. na str. 7

 • Já a Yves - naše společné debaty.

Autor:  Universum 2/2020

 

Zasvěcený člověk se nepozná podle askeze a podřízenosti pravidlům, ani podle dokonalého, bezúhonného...  pokr. na str. 7

Autor:  Dom Donato Ogliari, benediktinský opat z Montecassina, ve své přednášce na Vranově u Brna v listopadu 2019

 

OTÁZKA VINY

Letos si připomínáme pětasedmdesát let od konce druhé světové války, jednoho z nejstrašnějších konfliktů...  pokr. na str. 8

 • 2. světová válka a otázka Jak se to všechno mohlo vůbec stát?

Autor:  Erik Tabery

 

KDO ZAVRAŽDIL MILADU H.?

Obyčejné vraždy mají ten půvab, že mohou otevřít tajemství. Přihodí-li se ve starém Londýně, plném mlhy, nebo...  pokr. na str. 8

 • Může za to jednotlivec nebo skupina?
 • Skuteční pachatelé.

Autor:  Jan Spousta, matematik, sociolog a publicista

 

MEDIÁŘ JOSEFA BERÁNKA

Ne, ne a ne. Nebudeme podporovat solidarní přístup k zemím více postiženým coronavirovou pandemií. „Bylo by...  pokr. na str. 9

 • Plán na podporu Unie po coronavirové pandémii.

Autor:  Universum 2/2020.

 

BUDUJTE REMÍZKY A ALEJE,
jinak vám sebereme pole, hrozí obec zemědělcům

„Nechceme žít mezi lány řepky a kukuřice,“ řekl Seznam Zprávám starosta obce Jaroslav Dvořák na jednání...  pokr. na str. 9

Autor:  Jan Stránský

 

TRADIČNÁ RODINA NIKDY NEEXISTOVALA

V spoločnosti je asi len desať percent hrdinov. Netreba sa povyšovať nad tých zvyšných 90 percent, pretože...  pokr. na str. 9

 • Rozhovor s Magdalénou Vášáryovou o pojmu "Tradiční rodina".

Autor:  Jana Ustohalová a Jana Ciglerová, Denník N, 25. októbra 2019

 

Pár jednoduchých věcí

V životě zdravého muže jde nakonec o pár prostých...  pokr. na str. 9

Autor:  Richard Rohr

 

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.

Autor:  Mahátma Gándhí

 

BÝT POZORNÝ K TOMU, CO DRUHÝ ČLOVĚK POTŘEBUJE

Hospicový tým má ve svých řadách vedle lékařů, zdravotních sester, sociální pracovnice a psycholožky...  pokr. na str. 11

 • ZPRÁVY Z CHARITY - rozhovor s Mgr. Jakubem Kellerem, evangelickým farářem v Horní Čermné.

Autor:  /M

 

Odpověď pana starosty na dopis uveřejněný v červnovém Okénku

Vážená paní Skalická,
děkuji za Váš dopis ze dne 22.5., adresovaný členům zastupitelstva
...  pokr. na str. 11

Autor:  Petr Fiala

 

ANEŽČINY DOBROTY

Každý týden natáčím sedmákům jedno češtinářské video, ke kterému obvykle přikládám...  pokr. na str. 11 až 12

 • 1. příběh - vyučování na dálku.
 • 2. příběh - odvaha během hlasování.

Autor:  /AN

 

POKUS O BAJKU

Voňavé ráno. Kolem jiskří kapky vody, jak se do nich začíná opírat slunce. Ticho. Ulice ještě spí, jen ptáci v zahradách...  pokr. na str. 12

 • Slimáková bajka o nepravostech života.

Autor:  /EN

 

BLAHOPŘÁNÍ JANU RYBÁŘOVI

Milý Jane, blahopřejeme Ti k devětaosmdesátým narozeninám. Děkujeme Ti za to, že máš rád lidi - víc než...  pokr. na str. 12

 

FATA MORGÁNA

Až do schismatu v 11. století bylo manželství služebníků církve samozřejmostí. I papežové prvních staletí byli ženatí...  pokr. na str. 13

 • O celibátu kněží.

Autor:  Jan Rybář

 

ČLOVĚK MÍNÍ, PÁN BŮH MĚNÍ

Tento výrazný nadpis článku v Katolickém týdeníku mne nadzvedl. Ono přísloví jsem od dětství slýchal z úst...  pokr. na str. 13

 • Pravdivost přísloví "ČLOVĚK MÍNÍ, PÁN BŮH MĚNÍ"?

Autor:  Jan Rybář

 

JDE O ŽIVOT! (VĚČNÝ!)

Když byla r. 1938 vyhlášena mobilizace, chodil jsem do 2. třídy obecné školy. Pamatuji to velké nadšení pro obranu...  pokr. na str. 13

Autor:  Jan Rybář

 

EVANGELIUM, NEBO PAN DR. MRÁČEK?

Rádi navštěvujeme zvláště o dovolených poutní místa. Tam se totiž kdysi nějak konkrétně projevilo Nebe. Někdo byl...  pokr. na str. 13

Autor:  Jan Rybář

 

O RUSKU A VLADIMÍRU PUTINOVI
S Konstantinem Eggertem, ruským komentátorem rozmlouvala Petra Procházková

K. Eggert se narodil v r. 1964 v Moskvě a vystudoval prestižní Institut zemí Asie a Afriky, mluví anglicky, francouzsky a arabsky. Vedl kancelář BBC v Moskvě, byl...  pokr. na str. 14 až 16

 • Rozhovor s Konstantinem Eggertem:
  • O vojenské přehlídce na Rudém náměstí.
  • Nová ústava v Rusku.
  • Vladimír Putin a jeho politika.
  • ...

Autor:  Petra Procházková, Deník N, 29.6.2020

----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko