Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko květen/2019


Okénko číslo 5 / květen 2019.

 

Úvodem

Z Velikonoc v naší společnosti zbyly jen střípky lidových zvyků.
Ježíšovo ukřižování je jedním z typů hříchů, které stále opakujeme - za dva tisíce let jsme pronásledovali a pozabíjeli miliony nevinných. Kdy se přestaneme...
  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

UDĚLEJTE JÍ RADOST!

Komu? No přece Ježíšově Matce, a to nejen v máji, ale vždycky, když jdete ke Stolu jejího Syna. Neříkejte nikdy, že mše je zpřítomnění Kalvarie! Na to má ona děsivé vzpomínky: Tělo úplně obnažené, pokryté krví, hmyzem a výkaly, zmítané...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Mluvil jsem k Hospodinu, svému Bohu: „Ach, Bože veliký a nevýstižný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání!
Zhřešili jsme a provinili se, jednali...
  pokr. na str. 2

Autor:  Daniel 9:4-19

 

DOPIS

Bratře ve víře - známý můj z Třebechovic - píšu ve věci apoštola Pavla. Jedná se o Starý a Nový Zákon. Ten Starý nejdřív: Adam zhřešil, Bůh ho vyhnal, nebe se zavřelo a musel přijít Vykupitel, aby...  pokr. na str. 2

Autor:  Jan Rybář (88)

 

HLUBOCE OTŘESEN A ZAHANBEN
Dopis Klause Mertese, ředitele jezuitského gymnázia Canisius-Kolleg v Berlíně, z 29. ledna 2010

Milí bývalí žáci a žákyně, v minulých letech mne někteří z Vás vyhledali, aby mi oznámili, že se na naší škole stali oběťmi sexuálního zneužívání ze...  pokr. na str. 2

Autor:  Klaus Mertes, přeložila Helena Medková, Getsemany 4/2019

 

ZNEUŽÍVÁNÍ A JEHO KOŘENY

Pane Mertesi, přestože jste před devíti lety přispěl k tomu, že se oběti zneužívání domohly svého práva, stále Vám ještě některé církevní kruhy vyčítají, že poškozujete pověst církve. Rozčiluje Vás to?
Ano. Ale jakmile se začnou věci vážně odhalovat, vyvolá to nevyhnutelně...
  pokr. na str. 3 až 5

 • Rozhovor s Klausem Mertesem:
  • Reakce po otevevření tématu zneužívání a následné kroky.
  • Pojem Duchovní násilí.
  • Reakce biskupů a veřejnosti na zneužívání.
  • Sexuální morálka/etika a celibát.
  • Nulová tolerance.
  • Církev jako instituce, institucionální narcismus a postoj papeže Františka, biskupů...
  • Uzdravení církve.
  • Konference o zneužívání.

Autor:  Thomas Binotto, přeložila Helena Medková, Getsemany 4/2019

 

VŠE, CO TEĎ BEREME JAKO SAMOZŘEJMOST, BUDE MINULOSTÍ

Loni v prosinci jste na klimatickém summitu v Katovicích řekl, že působíte v klimatologii 25 let, ale nikdy jste se nebál budoucnosti víc než nyní. Proč?
Klimatický systém je divoká šelma, a pokud ji rozzlobíte, zareaguje jako tygr, nepředvídatelně a divoce. Doporučoval...
  pokr. na str. 5 a 11 až 12

 • Rozhovor s Hansem Joachimem Schellnhuberem o klimatických změnách:
  • Strach o budoucnost a co s tím dělat.
  • Důsledky a život v budoucnu.
  • Odvrácení zkázy.
  • Emoce z řešení problému a pozitiva.
  • Obnovitelné zdroje v Česku.
  • Co na současný stav vědci.
  • Jaderné elektrárny vs. zelená energie.

Autor:  Respekt, 15.2.2019

 

POMÁHAT MÁ SMYSL

Výstava „Adopce na dálku“ pro nás byla povzbuzením.
Diecézní charita Hradec Králové od roku 2000 propojuje dárce a chudé indické děti. Za 18 let se dostalo vzdělání přibližně 6500 indickým dětem. Z některých...
  pokr. na str. 6

Autor:  /v

 

NA ZELENÝ ČTVRTEK

Každý rok při liturgii čteme: „Jestliže já, váš Učitel, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.” Ježíšova slova nás ovlivňují; nohy při liturgii nemyjeme, ale každý rok...  pokr. na str. 6

Autor:  /v

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme paní PhDr. Jiřině Šiklové za přednášku „Rovnoprávnost žen a mužů, gender, volby do Evropského paralamenu“.
Děkujeme panu faráři Václavu Vackovi za...
  pokr. na str. 6 až 7

Autor:  /v

 

VZPOMÍNKA NA JARMILU STEJSKALOVOU

Jarmila se narodila 30. října 1928 v Dolní Čermné Augustinu a Marii Markovým, měla dvě sestry a bratra. V roce...  pokr. na str. 7

 • Životopis Jarmily Stejskalové.

 

PŘÍBĚH PAVLÍNKY

Je krásný jarní den. Služebně jedu pár kilometrů naší vysočinou. Nedalo mi nezastavit se na malém hřbitově. Procházím mezi pomníky, ozdobenými jasnou zelení. Chvíli postojím u hrobu...  pokr. na str. 7 až 8

 • Život kamarádky Pavlíny a její životní starosti a radosti.

Autor:  JF

 

MÁJOVÉ MENTOROVÁNÍ

Pilně si poznamenávám, co mne v budoucnu čeká. Nemyslete, nejsem tak plánovitá, je to jen čím dál důležitější opatření na pomoc mé paměti. Zlobí, ač ji pořád napomínám.
Květen, to zas bude! Pravidelná setkání s několika...
  pokr. na str. 8

 • Volby do europarlamentu a rozkolísaný svět.

Autor:  EN

 

Hnízdo a vítr

Tu noc přišla vichřice. Vichřice vyvracela stromy. Vysoké smrky, staré desítky let, které nesou jen mělké kořeny, ležely vyvráceny jak sirky vysypané z krabičky.
Vichřice lámala stromy a z útrob...
  pokr. na str. 8

Autor:  M

 

DVĚ TŘETINY LIDÍ JSOU VŽDYCKY OVCE

Dnes se často říká, že společnost je rozdělená. Je to pravda?
Společnost se opravdu atomizovala. Nové technologie dovedly lidi k tomu, že komunikují přes sociální sítě, ...
  pokr. na str. 9 až 11

 • rozhovor s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem:
  • Rozhovor digitální vs. osobní setkání.
  • Modré / bílé / černé lži.
  • Moc a tmelení společnosti.
  • Část společnosti se bojí svobody.
  • O demokracii.
  • Svoboda a reklama.
  • O psychopatech a chaosu.
  • Technologie a závislosti.

Autor:  Přemysl Houda, LN, 27.4. 2019

-----------------------------
Sepsal:  Lukáš N.

Konec knihy Okénko