Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko duben/2019


Okénko číslo 4 / duben 2019.

 

Úvodem

Blahopřejeme slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a všem, kteří ji zvolili. Přímá volba může nést i dobré ovoce. Našemu prezidentovi vše neprochází. Parlament i vláda sice mlčí ke snaze prezidenta ovlivňovat...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

PROČ, BOŽE, PROČ?

Vysoký věk, obdaření majetkem a dětmi - to byl ideál starozákonních Hebreů. Divíte se? Vždyť je to ideál i dnes, to dá rozum. Umře-li mladý rodič čtyř dětí, ptáme se Boha: „Proč? To se přece nesmí stát!“ „To se ti přece nesmí stát, být mučen a zabit“, řekl Petr Ježíšovi. Místo...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

JAK SE SETKÁVAT S BOHEM

Nemůžeme se k tobě modlit, Bože, abys ukončil válku, protože víme, že jsi stvořil svět tak, že člověk musí nalézat svou vlastní cestu k míru v sobě a ke svým bližním.
Nemůžeme se k tobě...
  pokr. na str. 1

Autor:  Jack Riemer, Likrat šabat

 

VELIKONOCE

Příběh Ježíše v mnohém ovlivnil naše dějiny. (Škoda, že se více neřídíme jeho učením. Ježíšovo ukřižování je ostudné, ale to, že dva tisíce let jsou dále likvidováni nevinní, je neomluvitelné.)
Každé Velikonoce znovu...
  pokr. na str. 2

Autor:  Václav Vacek

 

VĚK DUCHA SVATÉHO

Chvěje se zem a stojíme na prahu věku Ducha Svatého. Pořád jakoby v duchovní mrákotě, duchovně ztučnělí u obrazovek, jinak to neumím říct, ochromení, bez vůle, lenošní, zpohodlnělí toužící jen nějak...  pokr. na str. 2

 • Vyjití z pohodlí do světa radosti.

Autor:  Marek Vácha, Radost z Boha

 

My rádi ovládáme; Bůh zřejmě miluje zranitelnost. Pokud je Ježíš obrazem Božím, tak bychom vlastně Boha mohli mnohem lépe popsat jako „Absolutní zranitelnost mezi Třemi“ než jako „Všemohoucího“. Ale kolik křesťanských modliteb začíná něčím jako „Bože všemohoucí“? Jestliže se ponoříte do trojičního tajemství, museli byste stejně tak říct „Bože všezranitelný“!

Autor:  Richard Rohr, Božské tance

 

Neobrácené ego chce jen jedno jediné: mít vše pod kontrolou - a to hned. Nikdy se nechce měnit, změnu ve skutečnosti nenávidí. Ježíš možná právě proto klade metanoiu (doslovně „změnit mysl“ nebo dokonce „nad svoji mysl“!) do samého...  pokr. na str. 2

Autor:  Richard Rohr, Skryté věci

 

KNĚŽÍ V NĚMECKU VYMÍRAJÍ. A U NÁS TAKÉ!

Úvodník letošního květnového čísla renomovaného německého jezuitského časopisu Stimmen der Zeit, podepsaný jeho šéfredaktorem, nese provokativní nadpis (Die Priestersterben aus). Situace katolicismu v jeho zemi je dramatická a opravňuje ostrý tón jeho textu, který může překvapit ty, kdo autora znají osobně.
Autor úvodníku (viz následující článek) Stefan Kiechle byl několik let jezuitským...
  pokr. na str. 2 až 3

 • O kněžích a jejich starostech.
 • Český katolicismus a jeho problémy.
 • Možné řešení nedostatku kněží.
 • Stav počtu kněží u nás.

Autor:  Petr Kolář, Univerzum 3/2018

 

KNĚŽÍ V NĚMECKU VYMÍRAJÍ

Úbytek kněží je v Německu prudký. Nedaleko mého rodiště, v jižní části krajinné oblasti Schwarzwald, bylo šest velkých farností (mezi nimi nejdůležitější turistická střediska) sloučeno do jednoho pastoračního celku. Tamní kostely jsou...  pokr. na str. 3 až 4

 • Jak řeší problém s nedostatky kněží v Německu.

Autor:  Stefan Kiechle SJ, Univerzum 3/2018

 

Jacinda Ardernová, osmatřicetiletá premiérka Nového Zélandu prohlásila: „15. březen navždy změnil naši historii. Teď my měníme zákony. Veškeré zbraně vojenského stylu, poloautomatické pušky a vysokokapacitní zásobníky budou od 11. dubna zakázané a zákon, který..."  pokr. na str. 4

 • Opatření po atentátech na Novém Zélandu.
 • Reakce lidí, výzva premiérky země a další její kroky.

Autor:  Z článku Jany Ciglerové, Deník N

 

PROPADÁME ORGIÍM KONZUMU, žijeme na úkor svých dětí

Patříte k nejvýznamnějším intelektuálům naší doby a často se označujete za socialistu. Jak může socialismus získat zpátky svou důvěryhodnost?
Pro mě socialismus není nějakým zvláštním společenským uspořádáním. Je to spíš určitá predispozice, úhel pohledu, kterým se díváte na existující společnost a snažíte...
  pokr. na str. 5 a 12

 • Rozhovor se sociologem Zygmuntem Baumanem:
  • Co znamená socialismus.
  • Překážky k dosažení spravedlivé společnosti.
  • Individualizace a destrukce tradičních vazeb.
  • Proč ve společnosti stále přežívá antisemitismus i bez významné židovské menšiny.

Autoři:  Robert Candra a Ladislav Bruštík

 

POKUS

Vážně mám v úmyslu kvůli aprílovému dubnu napsat něco veselého. Půjde to?
Například, strefím-li se do televizního reklamního bloku, nemohu smíchem slzící oči odtrhnout od té dámy, co...
  pokr. na str. 7

 • Zamyšlení nad smyslem televizních + telefonních reklam a životní situace okolo nich.

Autor:  EN

 

PŘESTAŇTE MI ŘÍKAT „OTČE“!

Zvyk oslovovat kněze „otče“ může být nezdravý, jestliže je výrazem emoční závislosti založené na falešném pojetí poslušnosti. Mnozí katolíci jsou ohromeni, šokováni a zděšeni. Jsou traumatizováni krizí sexuálního zneužívání, která zasáhla jejich církev. I já k nim patřím. Avšak...  pokr. na str. 7 až 8

 • Tři důvody proč knězi neříkat otče.
 • Jak oslovovat kněze.

Autor:  Jean-Pierre Roche. Podle La Croix International, 29. 3. 2019, přeložil Petr Hruška.

 

JAK SE DĚLÁ NÁČRTNÍK?

Myslíte si, že nakreslíte lišku, tučňáka a myš, a je to? Nikoliv. Nakreslíte sto myší a sto tučňáků, pak dvacet lišek, a pro sichr dvacet slonů a dvacet žiraf. Z toho se vyberou tři a je to. Půl roku práce. Takhle vznikly tři verze náčrtníků pod rukama Lucky Zamazalové. Náčrtník vypadá jako skicák, ale obsahuje slabší papíry. Až si ho budete...  pokr. na str. 8

 • Rozhovor s Luckou Zamazalovou o tvorbě náčrtníku.

Autor:  /M

 

SLABÍ A JEŠTĚ SLABŠÍ

Je krátce po poledni, vlak do Prahy má zpoždění, a tak si jdu sednout do nádražní čekárny. Je obsazena asi z poloviny. Je tu klid, jen nádražní rozhlas občas někoho vyžene k vlaku.
„Hej, pane, vstávejte, běžte ven!“ ozve se...
  pokr. na str. 8 až 9

 • Nádražní drama mezi sekuriťákem a dědečkem.

Autor:  Ladislav Heryán

 

BYLI JSME S MUŽEM ŠŤASTNÍ

Herečka Vlasta Chramostová žije v sociálním ústavu a 17. listopadu oslaví třiadevadesáté narozeniny. Politikům vzkazuje: „Nemáte odvahu a nestojíte si za svým.“

Jak vám je, paní Chramostová?
Jak může člověku být v dvaadevadesáti… Mně je o osm let méně než...
  pokr. na str. 9 až 11

 • Rozhovor s Vlastou Chramostovou:
  • Divadelní život.
  • "Odcházení" z divadelního prostředí.
  • Manžel versus manželství.
  • Mládí a spolupráce s StB.
  • Život, morálka a strach.
  • Dnešní doba.
  • Politika.
  • Víra v Boha.

Autor:  Renata Kalenská

 

ČESKÝ STRACH Z BUDOUCNOSTI

Někdy je na tom člověk – případně celá společnost – tak dobře, že se zajímá i o to, jak bude v nadcházejícím čase, za týden, za měsíc, nebo i za rok. To je aktuální případ České republiky. V uplynulých letech...  pokr. na str. 11

 • O stavu české společnosti.

Autor:  Petr Holub, Týdeník Rozhlas 8/19

 

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku, ne...
  pokr. na str. 12

Autor:  Chalíl Džibrán, Prorok

 

Temnota nemůže vyhnat temnotu: to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist: to dokáže jen láska. Nenávist rozmnožuje jen nenávist, násilí znásobuje násilí a tvrdost stupňuje tvrdost.

Autor:  Martin Luther King

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko