Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Henslin, Earl R.: Otec a syn

ND247.jpgKlíčové faktory jednoho z nejdůležitějších a nejzranitelnějších vztahů - mezi otcem a synem. Autor na řadě osobních příkladů ilustruje jak:

  • překonat negativní pocity vůči otci či jiným mužům;
  • projít uzdravujícím procesem, jste-li zraněni ze vztahu se svým otcem;
  • se můžete stát příkladným vzorem, přítelem a rádcem svému synovi;
  • naplňovat potřeby syna a motivovat jej k emocionálnímu růstu.

Tato kniha je pobídkou k tomu, abyste znovu navázali spojení se svými nejniternějšími pocity, abyste oživili hluboké, uspokojivé vztahy s ostatními.

„Člověk může udržovat vnější zdání úspěchu, ale totálně selhat doslova v každém důležitém vztahu svého života. Muž může dosáhnout v práci nemožné, ale vůbec netuší, že by měl vnímat synovu bolest, když je na školní fotbalový zápas vybrán jako poslední. Muž může úspěšně zastávat významnou prestižní práci, ale uvnitř postrádat základní hodnoty, na nichž by postavil svůj život a které by předal svým dětem...”

Kniha je rozebrána, její text lze stáhnout zde