Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko červen/2019


Okénko číslo 6 / červen 2019.

 

Úvodem

Povědomí o Svatodušních svátcích ze společnosti vymizelo (Hitler zrušil svatodušní pondělí a nám už nechybí). Ale všude, kde je nějaká krása a dobro, má na tom podíl Duch boží - je důležité si toho všímat, pro radost...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

Obě strany konfliktu čtou tutéž Bibli a modlí se k témuž Bohu, a každá se přitom dovolává jeho pomoci, proti té druhé.

Autor:  Abraham Lincoln

 

Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Autor:  Gal 5:22-23

 

TITANIC - ANEB SKRÝVAČKA NA ŠEST

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

RADOST I SMUTEK

Tomu, koho nepostihlo nějaké trápení, není zatěžko - zvláště teď mezi zelení a květy jara - radovat se ze života a být vděčný za všechno bohatství, které dostáváme...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

PAPEŽSKÁ VYZNÁNÍ VINY KDYSI A DNES
úryvek ze začátku knihy Prof. Huberta Wolfa,
významného církevního historika z Münsteru

Papežská vyznání viny kdysi a dnes
„Víme, že u svatého stolce se spiritualitě vede už léta velmi špatně, že se tu porušují Boží příkazy a ve všem tu vlastně nastal rozvrat. Není divu, že se nám tato nemoc rozšířila z hlavy do celého těla, že se...
  pokr. na str. 2 až 3

 • Papežská vyznání viny kdysi a dnes.
 • Reforma jako podstatný znak církve.

Autor:  úryvek ze začátku knihy Prof. Huberta Wolfa, kniha vyšla v r. 2015, nakladelství Vyšehrad ji vydal v r. 2018

 

OTÁZKY KNĚŽSKÉ IDENTITY NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ

Biskupská konsistoř v Českých Budějovicích v roce 1919 vyzvala všechny vikáře, aby povinně zjistili mínění všech kněží ohledně aktuálních otázek kněžství. Z uvedeného dokumentu uvádíme ukázku příkladu myšlení konsistoře formované předešlou...  pokr. na str. 3

 • Co soudí naši duchovní o následujících navržených reformách.
 • Co soudí duchovenstvo.

Autor:  Vybráno z práce „Fragmenty obrazu katolického kněze v Čechách na počátku dvacátého století“ Dr. Ing. Aloise Křišťana, Th.D., vyučujícího na JABOKu.

 

OZVĚTE SE,

vyzvali polští biskupové oběti zneužívání. V kostelích po celém Polsku se v neděli 26. května četl dopis katolických biskupů, kteří se omlouvají a přiznávají, že neudělali dost, aby zabránili zneužívání dětí a mladistvých duchovními. Dopis připouští...  pokr. na str. 3 až 4

Autor:  ČTK

 

Svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou. T.G.Masaryk, 1895
Rozhodne-li se člověk pracovat pro společnost a pomáhat ostatním, jak má správně postupovat, aby jeho práce...
  pokr. na str. 4

Autor:  Pavel Kosatík

 

Projev paní Mgr. Mileny Johnové

poradkyně dlouhodobě uvolněné členky Zastupitelstva hl. m. Prahy na demonstraci 13. května 2019 na Václavském náměsti v Praze.

Milí spoluobčané,
jsem tu v roli pražské radní (za „Praha Sobě“) odpovědné mj. za..
.  pokr. na str. 4

Autor:  Mgr. Milena Johnová

 

Projev herce Ivana Trojana
na demonstraci 4. června 2019 na Václavském náměsti v Praze

Ještě v září roku 2011 Andrej Babiš prohlásil: „Do politiky nepůjdu“. Vysvětloval to tím, že je „takový ten prospěchář starého režimu“, který do komunistické strany vlezl, aby...  pokr. na str. 4 až 5

Autor:  Ivan Trojan

 

PUTINOVO RUSKO JE DIKTATUROU V NOVÉM HÁVU
rozhovor Kateřiny Kadlecové s Mario Vargas
Llosa, peruánsko-španělským spisovatelem.

Dnešní svět je plný lákadel, ať spojených s technologiemi, nebo s popkulturou, které odvádějí čtenáře od knih. Myslíte, že literatura ztrácí význam a moc?
Nikoli, literatura je stále silná a po celém světě hraje zásadní roli v politice i věcech společenských. Je samozřejmě...  pokr. na str. 5 a 10 až 12

 • rozhovor s Mario Vargas Llosa:
  • Literatura a kritika světa.
  • O Rusku a jeho návštěva v SSSR.
  • O puči v Guatemale a jiných diktaturách.
  • I o jeho románech/knihách.
  • O Španělsku.

Autor:  Kateřina Kadlecová, Reflex 21/2019, 23. 5. 2019

 

Milí farníci,

v loňském roce jsem prožívala nelehké období a vím, že vy jste ho prožívali se mnou. Cítila jsem od vás velkou podporu, říkám tomu: „koupala jsem se v lásce“. Děkuji za každého z vás a za každý den, který mi Milosrdný Bůh dopřává.
V červenci odcházím do důchodu. Mou hlavní pracovní náplní bylo...
  pokr. na str. 6

Autor:  Jana Skalická

 

Naše milá Jano Skalická,

nemám dost slov, abych Ti patřičně poděkoval za Tvou službu učitelky náboženství, pastorační asistentky a za Tvé přátelství k nám...  pokr. na str. 6

Autor:  Václav Vacek

 

DOPIS FARNOSTI

V březnu jsem požádal pana biskupa Vokála, aby mě uvolnil ze služby letohradského faráře (opotřeboval jsem se a mám cukrovku). Letohrad potřebuje...  pokr. na str. 6

Autor:  Václav Vacek

 

R. D. Mgr. Václav Vacek
farář Letohrad

Vážený spolubratře, v souvislosti s Vaší rezignací na funkci faráře Římskokatolické farnosti Letohrad, kterou...  pokr. na str. 6

Autor:  Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, V Hradci Králové dne 15. května 2019

 

Článek do občasníku MANŽELÁK
Pro časopis Manželských setkání, se Prof. Jiří Trávníček ptal Václava Vacka.

Pokaždé klademe otázku tobě, chceš se tentokráte ty na něco zeptat nás?
Víte, jak žijí kněží? My faráři se snažíme vžívat do vašeho soužití v manželství, zkuste vy přemýšlet o životě diecézních kněží, jako by to byli...
  pokr. na str. 6 až 7

Autor:  /v

 

LITERATURA POMOCNICE

Blíží se prázdniny a bylo by moc hezké vyvolávat vzpomínky na borůvky v okolí Vaňkovky, na houby v Pustinách nebo u Machovic, na plantáže jahod na mýtinách Špitálského lesa, na vlídnou tůň...  pokr. na str. 7 až 8

 • Neduhy našeho života a co na to spisovatelé ve svých dílech.

Autor:  EN
Citace:  K. Havlíček Borovský: Kniha veršů, Státní nakladatelství krásné literatury 1953
M. Albrightová: Fašismus Varování, Argo 2018
Fr. Koukolík: Češi Proč jsme, kdo jsme - a jak dál? Galén 2015

 

Milý pane Václave Vacku,
milý pane letohradský faráři,

před chvílí mne těšil pohled na Vás, praporečníka, mávajícího na letohradském náměstí naší vlajkou a povzbuzujícího v lijáku shromážděné obyvatele. Vytrvali.
Co všecko jste pro farnost Letohrad, pro záchranu...
  pokr. na str. 8

Autor:  Eva Novotná

 

KDO MĚL VÍC POLE, BYL ZAVŘENÝ

Bohuslav Veverka se narodil v roce 1936. Celý život strávil na jednom místě, v rodinném statku v Kunvaldě. Oba jeho rodiče, Bohuslav (1903-1957) a Emílie, rozená Jindrová, (1913-1998) pracovali na...  pokr. na str. 8 až 10

 • Vyprávění o rodině Bohuslava Veverky:
  • Mládí.
  • Válečná doba.
  • Kolektivizace a 50. léta.
  • Zatčení a věznění otce.
  • Vstup do JZD.
  • Závěr.

Autor:  /M, pro Post Bellum Hradec Králové

 

RYBÁŘOVY DEVÍTKY

Vážení, já slavím ve svém životě nejvíce datum 14. 7. 1949, kdy provinciál Šilhan podepsal mé přijetí do Tovaryšstva Ježíšova. On dobře věděl, že mi v konviktě...  pokr. na str. 10

Autor:  Jan Rybář

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko