Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr
Okénko

Okénko prosinec/2019


Okénko číslo 12 / prosinec 2019.

 

Úvodem

Advent je přicházením očekávaného. Co, nebo koho čekáme? Čím jsou pro nás Vánoce? Pokolikáté je budeme slavit? Které byly nejkrásnější? Hledáme jejich nejhlubší smysl. Ani v kriminále, ani při...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

ADVENT

je doba očekávání, doba nadějí. Tak vykládá Slovník cizích slov (1981) význam slova advent. Naděje znamená očekávání něčeho dobrého. Toho roku...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Heslo Jiřího z Poděbrad bylo: „Pravda Páně zvítězí“. My jsme si to zjednodušili na: „Pravda zvítězí“. Vidíme však, že nás svoboda rozděluje, protože není „Páně“. My křesťané bychom se měli vrátit k tomu původnímu.

Autor:  Jan Rybář

 

Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.

Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o královstí nebeské. Jimž je duchovní osvobození. K tomuto...  pokr. na str. 1

Autor:  Mahátma Gándhí
(narodil se před 150ti roky)

 

JEDNÁŠ-LI TAKTO, JSI KŘESŤAN

Katakomby navštěvuji poprvé v životě. Toto místo nám říká mnohé. Můžeme přemýšlet o životě lidí, kteří se museli skrývat, o jejich...  pokr. na str. 2

 • O pronásledování křesťanů a identitě + místu + naději.

Autor:  František, biskup římský

 

Z KÁZÁNÍ FRANTIŠKA
z 1. neděle adventní

Konzumismus je virus, který napadá víru u kořene, protože ti namlouvá, že život závisí pouze na tom, co máš, a tak zapomínáš na Boha, který ti jde vstříc a je po tvém boku. Pán přichází, ale ty následuješ...  pokr. na str. 2

 • O konzumismu.

Autor:  František, biskup římský

 

KÁZÁNÍ Pavla Pokorného,
evangelického faráře, z Vinohrad

Čtení: Dt 30:11-20       Text: Mk 1:14-15
„Naplnil se čas - už je to tady“, říká Ježíš a srdce jeho posluchačů se zachvějí. Teď se události dávají do pohybu. Něco...  pokr. na str. 2 až 3

 • Čas dění/klidu a minulosti/přítomnosti/budoucnosti.
 • Království nebeské, pokání a víra.

Autor:  Pavel Pokorný
evangelický farář z Vinohrad

 

OSMÝ PROSINEC

„Já jsem počata bez poskvrny“ - řekla Matka Ježíšova roku 1858 při svém zjevení v Lurdech. Tohle ovšem už slavili v 9. století v Cařihradě, u nás to slavíváme 8. prosince. Většině lidí není...  pokr. na str. 3

Autor:  Jan Rybář

 

DEMOKRACIE A HODNOTY DNES
Projev předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského na konferenci Evropa bez železné opony: „30 let svobody“

Hezké odpoledne, pravidelným jevem každé konference je, že s přibývajícím časem ubývá účastníků. Musím říct, že...  pokr. na str. 3 až 5

 • O době "Sametové revoluce".
 • O svobodné demokratické společnosti.
 • Problémy dnešní doby.
 • O nacionalismu a civilizační krizi.

Autor:  Pavel Rychetský
Český rozhlas Plus

 

PROHLÁŠENÍ JANA ČIŽINSKÉHO

Včera jsem řekl, že změnit tuhle zemi k lepšímu musíme prostřednictvím voleb – ne zveřejňováním auditů. Logicky od té...  pokr. na str. 5

Autor:  Jan Čižinský

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Začátkem ledna začne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem...  pokr. na str. 7

Autor:  Markéta Drmotová

 

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Mnoho z Vás přispívá na Tříkrálovou sbírku. Díky Charitě naše peníze slouží potřebným. Znovu Vám...  pokr. na str. 7

Autor:  Václav Vacek

 

KOLEDA, KOLEDA ...

Ále prosím tě, furt jen těch třicet let, dyť není na co koukat..., odpovídala ta paní své...  pokr. na str. 7 až 8

 • Různé náhledy na vánoční čas.

Autor:  EN

 

ANEŽČINY DOBROTY

Tahle historka není žádná vtipná, ale podle mě je strašně dojemná. Vystupuje v ní Sam, o kterém jsem...  pokr. na str. 8

 • O vcítění se do druhého.

Autor:  /AN

 

VIDĚLI JSME VÝSLEDKY ČESKÉ POMOCI

Letohradští fotografové Šárka Šimková a Michal Fogl navštívili v říjnu 2019 diecézi Belgaum ve státě Karnataka v Indii. Byli součástí jedenáctičlenné výpravy lidí z organizace PONS 21. Cílem...  pokr. na str. 8 až 9

 • Rozhovor s Šárkou Šimkovou a Michalem Foglem:
  • Jejich provázání s organizací PONS 21.
  • Indie a návštěvy škol.
  • Život místních lidí.

Autor:  /M

 

VZPOMÍNKY AUGUSTÝNA KLOHNY

Narodil jsem se 21. března 1854 v Praze v porodnici a byl jsem dán na vychování do Štěpoklas u Plánice, kde jsem byl...  pokr. na str. 10

 • Životopis.

Autor:  Augustýn Klohna

 

NEUMÍ SI PŘEDSTAVIT, ŽE BY MU NĚCO CHYBĚLO

Rodiče se často snaží, aby jejich dětem „nic nechybělo“. Jenže zvládnout, že něco nemám, naučit se skromnosti je pro...  pokr. na str. 10 až 11

 • Vyučení se skromnosti a radosti z věcí.

Autor:  KT 47/2019, Pavla Koucká

 

KAŽDÁ LEŽ OTUPUJE NAŠI KRITIČNOST

Atmosféra ve společnosti se mění. Politici otevřeně pracují s pojmy jako „alternativní pravda“. V některých veřejných vystoupeních je pravdivá méně než...  pokr. na str. 11

 • Rozhovor s Janem Sokolem (filozof) o vlivu lži na naše jednání.

Autor:  KT 47/2019, Tomáš Kutil

 

JSME PROROKY BUDOUCNOSTI, KTERÁ NENÍ NAŠE

Někdy pomůže trochu poodstoupit a podívat se na věci z větší vzdálenosti.
Boží království si nejen nemůžeme...
  pokr. na str. 11

Autor:  Modlitba biskupa Ken Untenera z Saginaw

 

Z FRANTIŠKOVY PROMLUVY
na závěr Amazonské synody

Začali jsme dobře a jsme na dobré cestě. Stále více si uvědomujeme, čím tato společná cesta je, a postupně chápeme, co znamená rozlišovat, naslouchat, vtělovat bohatou tradici...  pokr. na str. 12

 • Provázání ekologie a křesťanství.

Autor:  František, biskup římský

 

KDO ODMÍTÁ POMOC UPRCHLÍKŮM, NENÍ KŘESŤAN
pravoslavný biskup Ignatius

Ten, kdo odmítá pomoc uprchlíkům a migrantům, není „ani Řek ani křesťan,“ řekl pravoslavný biskup Ignatius uprostřed rostoucích protestů místních obyvatel...  pokr. na str. 12

Autor:  biskup Ignatius, Radio Vatikán

 

Přichází překrásný vánoční čas,
příroda spí a lidé bdí,
zda přijde Ježíšek po roce zas?...
  pokr. na str. 12

 • Báseň.

Autor:  Jaroslav Šťovíček

 

Starosta Jan Čižinský prohlásil: Praha 7 je nyní zcela bez heren a hracích automatů. Místa po hernách a na nich navázaných zastavárnách...  pokr. na str. 12

 • O hazardu na Praze 7.

Autor:  Jan Čizinský

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko