Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko březen/2019


Okénko číslo 3 / březen 2019.

 

Úvodem

Začali jsme se připravovat na Velikonoční svátky. Vražda Ježíše byla plodem náboženské nesnášenlivosti. Jak to, že ani po ní náboženské války nepřestaly? Přece židé, křesťané i muslimové jsou dědici Abraháma a všichni se hlásíme k Bohu...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

Demokracie není posvátná kráva, ale každodenní práce.

Autor:  Karel Kryl

 

„NEKAMENUJTE PROROKY!“

V církvi máme kromě biskupů a teologů také proroky. Omylem jsou pokládáni za věštce budoucnosti. Kdepak, jde o přítomnost! O ní rokujeme, ale prorokovat - to je jiná věc. Proroctví je aplikace evangelia do konkrétních přítomných poměrů. Je to riskantní; proroci v minulosti...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Hospodine, vyslyš každou modlitbu kteréhokoliv z Izraele, který pozná ránu svého srdce a obrátí se k tobě. Vyslyš také každého cizince, který není z Izraele, tvého lidu, vyslyš jej v nebesích, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly úctu k tobě a k tvým pravidlům života.

Srv.  1 Kr 8:38-43

 

Konverze, k níž nás vyzývá Ježíš, neznamená přechod od jedné víry ke druhé nebo z jednoho náboženství na druhé, ale hlubokou vnitřní proměnu. Obrátit bychom se měli vždy jen k Bohu, nikoli k víře, náboženství nebo nějaké...  pokr. na str. 1

Autor:  z dopisu kamaldulského mnicha, Indie 2009

 

Mnozí zhřešili z prospěchářství; kdo hledí jen na rozhojnění majetku, bude se tvářit, že nevidí potřebného.
Do spár mezi kameny se vrazí kolík a mezi prodej a koupi...
  pokr. na str. 1

Sírachovec 27:1-8

 

LIDSKÉ BRATRSTVÍ

Společné prohlášení papeže Františka a vrchního imáma Al Azhar Ahmeda al Tajíba

Víra vede věřícího k tomu, aby v druhém viděl bratra, kterého třeba podporovat a mít rád. Vírou v Boha, který stvořil veškerenstvo, tvory a všechny lidské bytosti, jež jsou si z Jeho Milosrdenství...  pokr. na str. 2 až 3

Autor:  Římský biskup František a Vrchní imám z al Azhar Amhed al Tajíb

 

ZAPOMENUTÁ LIDSKOST

Před půlstoletím moudří biskupové svaté paměti oslabili útok na katolické ložnice. Všechny farní úřady v ČSR tehdy obdržely jejich směrnice k encyklice „Humanae vitae“. V archivech se dají nalézt v plném znění. Uvádíme jen excerpta z originálu. /Jan Rybář

Pastorační směrnice k encyklice HV
…chceme poskytnout orientační pokyny, aby pastorační praxe byla odpovědná i moudrá,...
  pokr. na str. 4

Autoři:  Dr. Karel Skoupý, biskup brněnský
Dr. Štěpán Trochta, biskup litoměřický
Dr. František Tomášek, biskup-apoštolský
administrátor pražský
Dr. Josef Hlouch, biskup českobudějovický
Olomouc 28. 6. 1971

 

SKANDÁL (BLÁZNOVSTVÍ?) KŘÍŽE

Srpnové číslo časopisu Stimmen der Zeit uvádí toto pozoruhodné zamyšlení Klause Mertese, ředitele jezuitské školy v St. Blasien, který tam před časem „otevřel pedofilní kauzu“ a od té doby se objevuje v médiích. Autorem prvního výkladu křesťanského náboženství v čínském jazyce je...  pokr. na str. 4 až 5

Autor:  Petr Kolář SJ, Univerzum 3/2018

 

GLOSY KARLA KRYLA

Dějiny své doby žije a tvoří každý z nás. Sám za sebe – a za své děti. (1991)

Dospělost – to je vyžadování...  pokr. na str. 5

 • Myšlenky od Karla Kryla.

Autor:  Deník N.

 

KŘÍŽOVOU CESTU Z ORLICE HOSTÍ V OLOMOUCKÉM ARCIDIECÉZNÍM MUZEU

Skvosty je potřeba lidem ukázat, je přesvědčený farář letohradský Václav Vacek, který od roku 2008 usiloval o záchranu mimořádného díla. S potěšením proto přijal nabídku na představení zrestaurovaných obrazů křížové cesty v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Záštitu nad výstavou uspořádanou při příležitosti 300. výročí narození malíře Johanna...  pokr. na str. 6 až 7

 • Rozhovor s Václavem Vackem o obrazech Křížové cesty.

Autor:  Pro Letohradský zpravodaj a Okénko rozmlouvala Magdaléna Navrátilová

 

CAMILLO MARCOLINI-FERETTI,
hrabě, díky kterému máme Napoleonovy saně

V loňském roce jsme si připomínali osmičková výročí. Ovšem nejen roky s osmičkou na konci skrývají zajímavosti z historie. Letos si třeba můžeme připomenout výročí 280 let od narození hraběte Camilla Marcolini-Feretti. Byl ministrem...  pokr. na str. 7

 • Životopis CAMILLO MARCOLINI-FERETTIHO a propojení s Letohradem.

Autor:  Dagmar Bednářová

 

O SLUŠNOSTI

Že jde o nedostatek slušného chování je to - co mne, a nejsem sama, vy to jistě cítíte taky - nejvíc trápí.

Proč tomu tak je? Nabízí se, že ti méně slušní mívají méně zábran, méně ohledů, jsou hlasitější,...  pokr. na str. 8

 • Zamyšlení se nad důvody ne/slušnosti naší společnosti.

Autor:  EN

 

FRANTIŠEK HRABĚ LÜTZOW

O panu hraběti ze Žampachu skvěle přednášel historik z Karlovy university Peter Morée v loňském listopadu v evangelickém kostele v Letohradě.

Na přednášce byl také pan Stanislav Halbrštát ze Žampachu, který v diskusi přednášejícího doplňoval...  pokr. na str. 8 až 9

 • Životopis hraběte Františka Lützowa a jeho vztah k česku.

Autor:  Stanislav Halbrštát, Žampach, 2018

 

„SOUHVĚZDÍ GULAG“ KARLA PECKY

Daniel Pagáč vydal vlastním nákladem tisícistránkový výbor z díla Karla Pecky (1928–1997) je mimořádné dílo.
S Peckou se osobně setkal čirou náhodou v roce 1991, kdy jel s budoucí chotí Martinou vlakem na jih Čech. Měli zrovna dočtené Peckovy Motáky...
  pokr. na str. 9

 • Setkání s Karlem Peckou a jeho příběh.
 • O románech Karla Pecky.

 

MOBIL NÁS PŘIPRAVUJE O TO NEJCENNĚJŠÍ

Česko otevřelo debatu, zda se má žákům zcela zakázat mobil ve školách. Martin Jan Stránský je rozhodně pro zákaz: „Kvůli nadužívání mobilů již nyní vidíme u lidí změny na mozku. Děti musíme nutit o věcech přemýšlet.“

Proč jste se zapojil do diskuze, zda zakázat ve školách mobily?
Tato debata se v Česku nyní otevírá. Chtěl jsem proto upozornit, že jsou světově uznávané studie, které se vlivem...
 pokr. na str. 10 až 11

 • Rozhovor s Janem Stránským:
  • Proč a čím má vliv mobil na děti a dospělé.
  • O sociálních sítích.
  • O vlivu situací/věcí na mozek člověka.
  • Vliv rodičů/rodiny.
  • Hranice využívání mobilu dětmi.
  • Vize/budoucnost v České republice.

Rozhovor vedla:  Michaela Těšínská, LN, 16. 2. 2019

 

TATI, PSAL JSEM TI TO STOKRÁT...

„Nepřeposílej mi prosím nic, co je psané velkými písmenky a vykřičníky nebo barevně, nic, kde tě žádají, abys to přeposlal, je to spam.“ Končíval jsem stý a první e-mail v odpověď tátovi, který mě ještě donedávna zásoboval...  pokr. na str. 11

 • Zamyšlení nad tématem "Senioři, internet a spam".

Autor:  Tomáš Urban, Týdeník Rozhlas 8/2019

 

PŮST JAKO CESTA K BOHU

Je to jeden z nejsilnějších a nejkrásnějších obřadů, který odkazuje ke starobylým biblickým příběhům. Popelec, brána do postní doby, jehož náboženská a teologická rehabilitace nás teprve čeká. U vědomí toho, jak...  pokr. na str. 12

 • O udělování popelce a půstu.

Autor:  Zdeněk A. Eminger, Chrtistnet, 6.3. 2019

 

8. březen je Den žen. Co byste řekli o postavení ženy?

Já si mislím (a taky se domnívám), že žena se má rovnat muži, protože není správné, že se mu nerovná. 8. března se žena musí rovnat muži!
Ten den dávaj všichni muži ženám mimózu a taky...
  pokr. na str. 12

Autor:  Jedna ze slohových prací z knížky „Já to doufejme ňák zmáknu“

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko