Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko říjen/2018


Okénko číslo 10 / říjen 2018.Úvodem

Na besedě s novinářem Erikem Taberym jsme se shodli: Lež je jedním z prostředků a plodů zla. Obrana proti zlu je naší povinností. Zlo má být pojmenováno a potrestáno. Emoce - především ty záměrně vybuzené na politické scéně - je nutné vyvažovat rozumem. U zpráv na sociálních sítích je třeba...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

NEDOCENĚNÉ JUBILEUM

Když přišli Konstantin a Metoděj r. 863 na Moravu, zjistili, že Slovanům nemohou sloužit ani latinsky, ani řecky, ale jen v jejich jazyku. Podnikli tedy kvůli tomu nesnadnou cestu do Říma a tam jim papež Hadrián II. r. 868 slovanské liturgické knihy...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

ŽIVOTNÍ ZÁŽITEK

Náš příbuzný je léčen na IV. interní klinice - hematologii v Hradci Králové. Byl jsem dojatý s jakou péčí a laskavostí tam jednají lékařky a zdravotní sestry s pacienty. Nemám dost slov, abych jim patřičně poděkoval a vyjádřil jim svou úctu.

Autor:  /v

 

Rozdíl mezi Masarykem a Havlem je v tom, že Masaryk zdědil slušnou společnost a jeho úkolem bylo změnit ji na jinou slušnou společnost. Havel zdědil společnost zkaženou a měl nastolit slušný řád. To je těžko řešitelné.

Autor:  Ivan Medek

 

Bez statečnosti jsou všechny ctnosti jako vdovy.

Autor:  Lactancius (3. stol.)

 

JEŽÍŠOVO PŘÁNÍ

Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a...  pokr. na str. 2

 • Chceme vědět, co Ježíšovi leželo na srdci, když za nás prosil Otce Nebeského.
 • S nekatolickými církvemi se v podstatných věcech shodujeme, navzájem uznáváme křest i vyznání víry. K porovnání uvádíme formulaci víry Bratrské církve.

 

OBRÁCENÍ BISKUPA

Ve své knize Obrácení biskupa vypráví Dom Hélder Câmara o paradoxní zkušenosti, že člověk může být vírou zaslepen do té míry, že přestane vnímat lidskou bídu. V roce 1955 byl...  pokr. na str. 2 až 3

 

PANE PŘEDSEDO, VÁŽENÍ PŘÍTOMNÍ,

během posledních desítiletí jsem tisíckrát viděl ve své zemi páteře shrbené údajně v zájmu dětí. Tisíckrát jsem slyšel, jak někdo svou servilní službu nenáviděnému režimu...  pokr. na str. 3

 • Zlo versus děti.

Projev prezidenta Václava Havlana Světovém summitu dětí, New York, 30.9. 1990

 

WITOLD PILECKI

Narodil se ve šlechtické rodině v Karélii, kam byla jeho rodina nuceně vystěhována ruskými carskými úřady po potlačení polského povstání v letech 1863-64. Jeho děd,...  pokr. na str. 4 až 5

 • Životopis vojáka, sloužícího v 1. a 2. světové válce.

 

NA SLOVENSKU JE OVEĽA VIAC POCTIVÝCH ĽUDÍ, NEŽ SME MOŽNO EŠTE PRED ROKOM TUŠILI

V marci sme začali chodiť na námestia, otrasení vraždou Jána a Martiny. Niektorí sme možno verili, že táto vražda otrasie aj svedomím vládnych politikov, ale čo sa stalo? Ich len na chvíľu striaslo...  pokr. na str. 5

projev Martina M. Šimečka na protestu

 

TICHÁ DEMONSTRACE

Letos 25. srpna se desítky lidí účastnily na Rudém náměstí tiché připomínky 50. výročí protestu osmi sovětských disidentů proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Moskevský soud tři...  pokr. na str. 5

 

JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM PRODEJI:

V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu. I když je v mnoha městech...  pokr. na str. 5

 1. Nepouštějte k sobě domů neznámé osoby.
 2. Nikomu neukazujte žádné doklady.
 3. Přemýšlejte o tom, k čemu se chcete zavázat.
 4. Než podepíšete, důkladně přečtěte.
 5. Když už jste podepsali.
 6. Pokud nejste spokojeni s postupem obchodníka.

Autor:  Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

 

ČLOVĚK CHTĚL, ALE NEMOHL - TO BYLO NA TÉ DOBĚ NEJHORŠÍ

Kolo je jeho život. Najel na něm tolik kilometrů, že by 15x objel zeměkouli. Z osmiset závodů své sportovní kariéry jich osmdesát vyhrál. Sport - to je vítězství i zklamání, radost i... pokr. na str. 7 až 9

 • Životopis závodníka na kole, Jiřího Kvapila.

Autor:  /M

 

CHTĚJÍ NÁS POSTAVIT PROTI SOBĚ. A POTOM OVLÁDNOUT.

Jak byste nazval demokracii, k níž jsme se za téměř třicet let svobody dopracovali?
Je to kulhavá demokracie.
A na co kulhá?

Na vyspělou občanskou...  pokr. na str. 10 až 11

 • Rozhovor s biskupem Václavem Malým o církvi a politice.

Autor:  Jiří Leschtina

 

SMRT NEPORAZÍME, BERME JI S POKOROU

Americký senátor McCain, který trpěl rakovinou mozku, se v srpnu rozhodl pro ukončení léčby a den nato zemřel. Podle lékařky Ireny Závadové však někteří lidé interpretují tuto informaci nesprávně a...  pokr. na str. 10 až 11

 • Rozhovor s lékařkou Irenou Závadovou o eutanázii, umírání a nemocech člověka.

Autor:  Ivana Karásková

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko