Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr
Okénko

Okénko červenec + srpen/2019


Okénko číslo 7+8 / červenec + srpen 2019.

 

Úvodem

S radostí jsme sledovali inauguraci slovenské prezidentky paní Zuzany Čaputové i následující ekumenickou bohoslužbu. Dřívější úsilí Z. Čaputové pomáhat sociálně slabým, odstrkovaným, poškozovaným státními úřady nebo bezohlednými zbohatlíky a její starost o...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

Duch není v „já“, je mezi „já“ a „ty“. Není jako krev, která v tobě proudí, je jako vzduch, v kterém dýcháš. Člověk žije v duchu jen je-li schopen odpovídat přítomnému „Ty“. A schopný odpovídat je jen pokud vstupuje do vztahu celou bytostí. Jen díky síle, která mu umožňuje vstupovat do vztahu, je člověk schopný žít v duchu.

Autor:  Martin Buber

 

PUTUJTE DO KŘEŠOVA!

Je to jen 8 kilometrů od přechodu do Polska v obci Královec u Trutnova. Celých 700 let tam je uctívaná ikona Matky Ježíšovy, zvaná Laskavá. Má totiž takové oči: laskavé, vážné až smutné (možná se tak dívá jenom na mne). Svatý Bernard...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Demokracie je taková, jakou si vytváříme.
To platí i o rodině i o Evropské unii. Nesvalujme vinu na ty druhé.


Ptáci a lidé zpívají. Ptáci i lidé, mají výsadu vytvářet další muziku.

Autor:  /v

 

BOLESTÍ DNEŠNÍHO SVĚTA

- jsou rozvody milionů lidí, kterým selhalo jejich první manželství. Když mají štěstí a podaří se jim to druhé, mají - jako katolíci - potíže se svou církví. Řeší se to „celoplošně“, jenže tohle nejde...  pokr. na str. 2

 • Zamyšlení Anselma Grüna nad znovusezdanými.

Autoři:  Anselm Grün OSB, „O životě z víry“, str. 48. Karmelitánské nakladatelství r. 2000.
Jan Rybář

 

BRZDA, NEBO PLYN?

Národní muzeum v Praze vydalo sborník o ženách „Vlastním hlasem“, kde je též zmíněna Ludmila Javorová, tajně vysvěcená pastorka katolická. A já dostal zděšené reakce, že to...  pokr. na str. 2

 • Zamyšlení že "ono to jde".

Autor:  Jan Rybář

 

Z náboženského hľadiska môžeme rozdeliť ľudstvo na dve obrovské hemisféry. Prvá časť vychádza z archaických náboženstiev, najmä Indie, kde všetko je jedno, všetko nakoniec splynie do jednoty v...  pokr. na str. 2

Autor:  Oliver Clément

 

... A NEUVĚĎ NÁS V POKUŠENÍ

Byla toho plná síť i noviny: „Papež pozměnil Otčenáš“. A mnoho lidí se chytalo za hlavu: Jakých novot se ještě od Františka dočkáme? Změní Boží gender, vyhlásí neomarxismus za článek víry nebo snad konvertuje k islámu? A teď vážně. Papež základní...  pokr. na str. 2 až 3

 • O změně v modlitbě "Otče náš":
  • Průběh změny.
  • Náhledy v rámci staletí a nynější.
  • Jaký text tedy použít?

Autor:  Alexandr Flek - překladatel Bible21 a autor Parabible

 

MARIÁNSKÝ SLOUP NENÍ SYMBOLEM SMÍŘENÍ
S historikem a teologem Martinem Vaňáčem rozmlouval Petr Zídek.

Nesmiřitelný boj. Tak by se dalo charakterizovat současné úsilí skupiny katolických aktivistů kolem sochaře Petra Váni, která se snaží navzdory politické vůli vedení Prahy vztyčit na Staroměstském náměstí kopii mariánského sloupu zničeného vandaly v listopadu 1918. Podle Martina Vaňáče...  pokr. na str. 3 až 5

 • Rozhovor ohledně sporu o znovuvztyčení Mariánského sloupu v Praze:
  • Kratičká historie sloupu.
  • Detailnější rozbor sporu i v rámci historie samotného sloupu.
  • Stržení sloupu a následné reakce.
  • Pokusy a znovuobnovení sloupu a vzpomínky/návrat do minulosti.
  • O kompromisech a protestech.

Autoři:  Martin Vaňáč
Petr Zídek

 

SNAHA O OBNOVU SLOUPU SVÁRU NÁS BRZDÍ A STRHUJE DO ZBYTEČNÝCH KONTROVERZÍ A BOJŮ
otevřený dopis Pavla Černého Dominiku Dukovi

Vážený bratře kardinále,
píši Vám jako ten, který s Vámi spolupracoval dvě desítky let a jako předseda Ekumenické rady církví společně s Vámi žehnal vojenským kaplanům, sloužil ve svatovítské katedrále i v naší církvi při...
  pokr. na str. 5

Autor:  ThDr. Pavel Černý, Th.D., emeritní předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví předseda Kostnické jednoty

 

FEJETON LADISLAVA HERYÁNA

Jsou lidé, kteří si myslí, že když jsem kněz, poznám, kdo je posedlý, že vím, zda existuje ďábel a peklo a zda v něm eventuálně někdo je, třeba Stalin nebo Hitler; že vím, zda skutečně existuje vymítání ďábla,...  pokr. na str. 6

Vydáno:  KT, 25.6.2019

 

Bůh je Bohem pouze pro tvory a ve vztahu k nim. Bůh není Bohem sám pro sebe.
Nikdy neříká: „Jsem svým Bohem!“, ale „Jsem váš Bůh!“ Bůh je naším Bohem. Bez nás a mimo náš vztah k němu by Bůh nebyl „Bohem“. Bůh není Bohem sám sobě. Je jím pouze pro tvory a tedy skrze ně.

Hřích už není kosmickým pochybením, ale odmítnutím lásky.

My se toho můžeme od druhých naučit spoustu, ale druhé můžeme naučit jen velmi málo věcem.

Autor:  Raimon Panikkar

 

Pravé náboženství je vědomí,
že žijeme ve věčnosti už zde.
Ne onde, nýbrž zde je věčnost.

T .G. Masaryk, 1911

Kde je vlastně těžiště lidského života? Na zemi, tedy tady a teď, nebo s odkladem na věčnosti? V Masarykově době...  pokr. na str. 6

 • Jak má vypadat moderní náboženství?

Autor:  Pavel Kosatík

 

KŘESŤANÉ A VZEDMUTÍ OBČANSKÉ NELHOSTEJNOSTI

Světový tisk přináší zprávy o demonstracích v Praze i desítkách českých a moravských měst, největších od roku 1989. Počet účastníků stále roste - už nestačí ani rozlehlé Václavské náměstí; příští demonstrace...  pokr. na str. 6 až 7

 • Kde stojí dnes křesťané a představitelé církví v současném společenském konfliktu?
 • Srovnání dějinných událostí.
 • Podíl občanů na vládě.
 • Volby, voliči a politici.
 • Občanská nelhostejnost.

Autor:  Christnet, 21. června 2019, Tomáš Halík

 

PROČ CHODÍM NA DEMONSTRACE

V devadesátých letech, po revoluci, jsme ale pochopili, že svoboda nebyla vybojovaná jednou provždy. Pochopili jsme, že svoboda je proces, že je v něm potřeba být...  pokr. na str. 7

Autor:  Marek Orko Vácha

 

OSAMĚLOST SEBESTŘEDNÉHO STÁTU:
příčiny českých porážek a neúspěchů od 30. let do současnosti

Tak jako řeka teče nenávratně dál a nejde do ní vstoupit dvakrát, tak ani dějiny se neopakují. Přesto je dobré o minulosti přemýšlet, abychom si připomněli, jaké...  pokr. na str. 7 až 9

 • Zamyšlení nad Československem před/po 2. světové válce a dneškem.

Autor:  Igor Lukeš, Frederick S. Pardee School, Boston University

 

HONGKONGSKÉ PROTESTY A KŘESŤANÉ

V Hongkongu probíhají od 9. června masové protesty, které vyvolal návrh zákona umožňujícího vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Protesty vedou i křesťané.

Spontánní demonstrace svým rozsahem předčily „deštníkové hnutí“ z roku 2014. Účastnili se jich lidé všech společenských vrstev a skupin a až na...  pokr. na str. 9 až 10

 • Zamyšlení se nad protestama v Hongkongu.

Autor:  KT, 5. 6. 2019
Olga Lomová je sinoložka, ředitelka Ústavu Dálného východu

 

PŘED 74 LETY

19. června 1945 se začaly na návrší Švédské šance u Přerova rozléhat salvy. To vojáci postříleli 267 karpatských Němců - civilistů vracejících se po válce domů na střední Slovensko. Zavražděno bylo 71 mužů, 122 žen a 74 dětí do patnácti let. Byl to největší jednorázový poválečný masakr na území Československa. Na Švédských šancích zemřelo během několika hodin víc lidí než v Lidicích. A postříleli je českoslovenští vojáci.

 

PŘED 69 LETY

Moji milovaní,
četla jsem kdesi nedávno, že dopis je jako světlo, a paprsek hvězdy. Přichází k lidem a ozařuje je často, když už jeho zdroj dávno vyhasl a neexistuje. A přece...
  pokr. na str. 10

 • Úryvek z dopisu Dr. Milady Horákové rodině před popravou (27.6. 1950)

Autor:  Dr. Milada Horáková

 

DOPIS MÍSTOSTAROSTOVI

Pan místostarosta Martin Hatka ve svém úvodníku červnového letohradského Zpravodaje píše:
„Stojí za zamyšlení, proč se i v Letohradě scházejí stovky lidí na protestním shromáždění proti jedné ministryni, aby nebyla ohrožena demokracie,...
  pokr. na str. 10

Autor:  občan Václav Vacek

 

Nezapomeňme, že jedna z prvních věcí, co dělají diktatury, je umlčení svobody médií. Svět potřebuje novináře stojící na straně obětí a pronásledovaných.

Autor:  František

 

O OBRAZECH ORLICKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY

Mám radost ze záchrany obrazů a několikráte jsem děkoval všem, kteří se o ní přičinili.
Po výstavě obrazů v Olomouci jsou čtyři obrazy zapůjčeny na výstavu do Dvora Králové (původně měly být zapůjčeny...
  pokr. na str. 12

Autor:  Václav Vacek

 

Milí čtenáři Okénka,

s velkou radostí a pokorou jsme přijaly nabídku pana faráře Václava Vacka přispět do vašeho Okénka (nemluvě o možnosti promluvit...  pokr. na str. 12 až 13

 • Představení činnosti RK centra a jejich Rodinné konference (rodinné setkání) pro řešení problémů dětí vs rodiny.

Autor:  Kateřina Martínková, Gabriela Pavlíková; www.rk-centrum.cz

 

JANĚ JE DOBŘE S DĚTMI A DĚTEM JE DOBŘE S JANOU

Katechetka Jana Skalická učila náboženství 17 let, 100 dětí ročně, až 14 hodin týdně. Při příležitosti jejího odchodu do důchodu jsme se jí zeptali:

Jak tě vůbec napadlo učit náboženství?
Už od roku 1995 jsem se podílela na individuální přípravě dětí ke Stolu Páně. Když pak...
  pokr. na str. 13

 • Rozhovor s Janou Skalickou.

Autor:  /M

 

PODĚKOVÁNÍ JANY SKALICKÉ

Milí farníci, tušila jsem, že při mém odchodu do důchodu dojde k nějakému poděkování. To, co ale přišlo, mně vzalo dech a vehnalo slzy do očí. Kdybych dostala kytku - úplně by to stačilo. Kytice a Vámi vytvořený strom, vysvědčení a kniha přání s podpisy - něco úžasného! A peníze na dovolenou, to opravdu nemuselo být! Přemýšlela jsem, co s takovým obnosem 18.500! Pětistovku jsme s dětmi rozfofrovali na výletech a ostatní si nechám na zájezd do Říma. Trochu se stydím, je plno potřebných lidí a věcí, které podpořit. Ale myslím si, že kdybych ty peníze dala na jiný účel než na dovolenou, asi by Vás to mrzelo. Tak jak nás to učí pan farář: „s pokorou přijímám a móóóóóóc děkuji“. Jste úžasní!

Autor:  Jana Skalická

 

MOJE MAMINKA
školní sloh

Moje maminka má hnědé vlasy některé prameny až zrzavé. Z obličeje na mně koukají dvě šedé oči, rozesmátá pusa a zakulacený nos. Po stranách hlavy jsou...  pokr. na str. 13

Autor:  Ferdinand Horák, 6. B, 2019

 

JAK SE ŽIJE NA FAŘE?

Jana Kalousková doprovázela pana faráře Vacka po celou dobu jeho působení v Letohradě. Dříve se tomu říkalo farní hospodyně, současné pojmenování chybí. Člověk, který je faráři nablízku v dobách dobrých i zlých…

Jak se ti žilo na faře v Letohradě?
Byla jsem tam vždy spokojená. Považuju si toho, že v Letohradě jsme mohli být 30 let, a nemuseli se nikam...
  pokr. na str. 14

 • Rozhovor s Janou Kalouskovou:
  • Jak se žilo na faře.
  • Co obnáší práce „farní hospodyně“.
  • Co dělala pro farnost.
  • Vášeň pro knihy.

Autor:  /M

 

OBJEVIT BOHA JAKO OSOBNÍHO PŘÍTELE

Pan farář Václav Vacek odchází po 30 letech služby v letohradské farnosti do důchodu. Vedle péče o lidi, bohoslužeb, křtů, svateb, pohřbů, oprav kostelů, jezdí jako zpovědník na Manželská setkání, věnuje se chlapům v mužské spiritualitě, hostuje...  pokr. na str. 14 až 16

 • Rozhovor s farářem Václavem Vackem:
  • Co se ve farnosti zadařilo, z čeho má radost.
  • Co je pro něho nejdůležitější, co chtěl předat lidem.
  • Co se za těch 30 let nepovedlo.
  • Co potřebuje farář nejvíc od lidí.
  • O budoucnosti církve.

Autor:  /M

 

Děkujeme, Václave

Milý Václave,
upřímně Vám děkujeme za všechno, čím jste nás obdaroval.
Křtil jste nám naše děti. Za těch téměř 30 let jich bylo několik stovek. Trpělivě jsi...
  pokr. na str. 16

 • Poděkování farníků při odchodu Václava Vacka do důchodu.

Autor:  Farníci

 

ÚDIV, OBDIV A PODĚKOVÁNÍ

Léta ubíhají každému rovnoměrně, ale u někoho to člověka přece jen překvapí. Jako u Václava Vacka. Když si vzpomenu, jaký byl jako kaplan v Náchodě nebo administrátor...  pokr. na str. 17

Autor:  Pavel Kuneš, farář v Klecanech u Prahy

 

Milí sourozenci v Kristu z Letohradu a okolí,
milý Václave.

Protože již několik let využíváme vaši mimořádnou pohostinnost ve farnosti a zejména společného svátečního slavení Boží...  pokr. na str. 17

Autor:  Vaši přátelé z Litomyšle

 

JAN HUS SE TÝKÁ PAPEŽE I NÁS

Svátek mistra Jana Husa má dosah pro celé české křesťanství. Tím spíše, že jej papež Jan Pavel II. nazval před 20 lety reformátorem. Uveřejňujeme historicky cenný dopis, ve kterém se katolický teolog Karel Skalický obrátil před třiceti lety (29. 3. 1990 ) na Jana Pavla II. právě ve věci Jana Husa.

29. 3. 1990
Svatý otče, podruhé si dovoluji obrátit se na Vaši Svatost s...
  pokr. na str. 17 až 18

Autor:  Karel Skalický; KT, 5. 6. 2019

 

PROČ JSEM PSAL SVATÉMU OTCI DOPIS O HUSOVI


Přišly v tom podivuhodném roce 1989 tři události ráz naráz: svatořečení Anežky České (jak by se byl z toho radoval kardinál Beran!), krach komunistického režimu (jak se z toho radoval národ!) a...  pokr. na str. 18

Autor:  KT, 5. 6. 2019

 

NÁSILÍ

„Vysoká tolerance k sexuálnímu obtěžování, bagatelizace, zesměšňování, mýty kolem znásilnění, to všechno taky vede k omezování svobody žen. Neustále při svém pohybu kalkulují s možností sexuálního napadení a obtěžování,“ říká kriminolog...  pokr. na str. 18 až 21

 • Rozhovor s Pavlem Houdkem:
  • Obtěžování dívek v dětském i dospívajícím věku.
  • Hranice a mýty mezi ne/obtěžováním a násilím.
  • Motivy pachatelů.
  • Říkání NE.
  • Rozdílnost žen.
  • Následky po znásilnění a svěření se.
  • Co učí na kurzech sebeobrany.
  • Osobní příběh.

Autor:  Lenka Vrtíšková Nejezchlebová, Deník N, 31.10. 2018

 

STAROST O MATKU ZEMI

Římský biskup František ve své encyklice Laudato si mimo jiné píše: „Tobě buď chvála, Pane", zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako...  pokr. na str. 22

Autor:  Aleš Brotánek

 

ČESKÁ MANŽELSKÁ SETKÁNÍ

Letos si česká Manželská setkání (MS) připomínají 30 let trvání. Slouží k obnově a prohloubení manželských vztahů. Vycházíme z přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných...  pokr. na str. 22

 

Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.

Autor:  Gustave Le Bon, francouzský psycholog

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

  Konec knihy Okénko