Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Okénko

Okénko červen/2020


Okénko číslo 6 / červen 2020.

 

Úvodem

Jsme rádi, že jsme koronavirem nebyli nakaženi, solidarita, pomoc a ohleduplnost občanů je povzbuzující. Jakpak se ale daří sirotkům v uprchlických táborech? Stále se nepodařilo jich pár přijmout...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

BUĎ – ANEBO...

„Zástupná smrt (Ježíšova) není dnešním lidem příliš srozumitelná“. (KT 20/20 str. 10). Buď totiž věříme ve vyhnání z ráje, nebo...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Mnohá náboženství spojují víru s morálkou. Jedním z projevů jedinečnosti Ježíšova učení je však jeho bytostné propojení...  pokr. na str. 1

Autor:  Z knihy T. Halíka: Chci, abys byl

 

Nedávno jsem zaslechl výrok: “Po proudu plave jen mrtvá ryba“. Výstižné a poučné. Duševním lenochům vyhovuje plout...  pokr. na str. 1

Autor:  Václav Malý, biskup

 

I modlitba je přípravou, aby člověk nepodlehl v čas pokušení.
Člověk není nikdy vyvázán z odpovědnosti za svou přípravu intelektuální a mravní...

Autor:  prof. Růžena Vacková, ve věznici na Ruzyni, v r. 1957

 

Co dovoluje zákon, zakazuje stud.

Autor:  antický klasik

 

LETNICE

že bohoslužby často připomínají pohřební procesí / na nichž se lidé tváří / jako by umírala celá planeta / je samo...  pokr. na str. 2

 • Co znamenají a neznamenají letnice?

Autor:  Zdeněk A. Eminger

 

LETNICE

Bůh stvořil člověka a měl z něho radost. (Gen 1,31). Pak jen trpělivě čekal, až přijde čas, až ho člověk pozná natolik, že i člověk bude mít z Boha radost. Letnice - to je právě radost z Boha, radost z Krista, radost z Krista v nás.

Autor:  Jan Rybář

 

Duch vane, kam chce a kdy chce.
Očima ho hledáme, a nevidíme ho. On je trojí, ale oddělit ty tři se... 
pokr. na str. 2

Autor:  Lao - Tse, 6. století před Kristem

 

KOSTEL NIKDY NEZAVŘENÝ

Končí karanténa, otevřely se kostely a tu kdosi řekl, že teď konečně můžeme Bohu splatit své dluhy. My ale nejsme...  pokr. na str. 2

 • My, Bůh a sousedé.

Auror: Jan Rybář

 

TROJMOCNÝ MÁJ

Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)
Naše vláda uvolňuje činnosti, uvolní i kostely. Stále je dost otázek, stanovisek, nejistot a starostí. Špičková americká... 
pokr. na str. 2

 • Bůh terapeutem.

Autor:  Jan Rybář

 

Příznivý a pozitivní poměr katolíka k veřejné moci může být dvojí. První možno třeba nazvat josefinismem. Plyne z pocitu...  pokr. na str. 3

Autor:  Adolf Kajpr SJ, v r. 1946

 

VYJÁDŘENÍ K VOLBĚ NOVÝCH ČLENŮ RADY ČT

Skandální volba odborně nekompetentních a politicky zaujatých kandidátů z určitého okraje politického spektra je nebezpečným útokem na jeden ze základních pilířů...  pokr. na str. 3

Autor:  Tomáš Halík

 

CÍRKEV SE NAKAZILA PŘESVĚDČENÍM, ŽE NA LIDI JE POTŘEBA DOHLÍŽET OD KOLÉBKY DO HROBU

Jeho potíže začaly před dvěma lety, když kritizoval kázání Petra Piťhy o Istanbulské úmluvě a dostal za to společně...  pokr. na str. 3 až 5

 • Rozhovor s Tomášem Petráčkem:
  • Promyšlení zásadních věcí během koronaviru.
  • Vztah lidí k víře a k církvi.
  • Ekonomická krize, dnešek a církev.
  • Odvolání z Kapituly Všech Svatých.
  • Problémy v církvi a její dělení.

Autor:  Silvie Lauder, 1. 5. 2020

 

Erik Tabery v Respektu 19/2020, k našemu letošnímu 75. připomínání konce druhé světové války a k naší stálé...  pokr. na str. 5

 • K otázce viny po 2. světové válce.

Autor:  Erik Tábery, Respekt 19/2020

 

Dovedu se vžít do člověka, který někoho zabil. Trochu vím, jak je mu na duši a hluboce s ním soucítím - už se to nedá vrátit, nedá se to napravit, musí se to nést až do konce, a bolest je třeba proměnit ve službu.

Autor:  z knihy Lad. Heryána: Sami na této zemi?

 

Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.

Autor:  Mahátma Gándhí

 

CO DĚLÁ PSYCHOLOG V HOSPICI

Součástí týmu Domácího hospice Alfa-Omega je vedle zdravotních sester, lékařů a sociální pracovnice také...  pokr. na str. 6 až 7

Autor:  /M

 

V DOBĚ OHROŽENÍ KORONAVIREM

Sestry Domácí zdravotní péče z Oblastní charity Ústí n.O. pracovaly po celou dobu ohrožení koronavirem a opatření...  pokr. na str. 7

Autor:  /M

 

MÁJOVÉ ZVONĚNÍ NA KOPEČKU

Skončil květen a s ním i naše letošní sezóna zvonění. Ohlédnu-li se zpět, na sedmnáct roků zvonění, říkám si,...  pokr. na str. 7 až 8

 • Zážitky z každoročního květnového zvonění na Kopečku.

Autor:  Hela Živná

 

ANEŽČINY DOBROTY - KTERAK JSEM SKORO UKRADLA OŘEZÁVÁTKO

Jednou, ještě v době předkoronavirové, jsem byla v Tescu koupit pár nezbytností. Zeleně svítilo jen málo pokladen, takže...  pokr. na str. 8

Autor:  /AN

 

KAM S NÍM ...

Ano, to je ten příběh od Jana Nerudy o nemožnosti zbavit se opotřebovaného slamníku, na němž nám ve škole vysvětlovali, jak vypadá literární útvar zvaný fejeton.
Mně však nejde o slamník ani...
  pokr. na str. 8 až 9

 • Zamyšlení nad porušováním tzv. základního kamene demokracie.

Autor:  Eva Novotná

 

VZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT

Když si koupíme pozemek, má své hranice. Vidíme, kde začíná ten náš a kde končí sousedův - a to je předpoklad...  pokr. na str. 9

 • O hranicích ve vztazích.

 Autor:  Kateřina Šťastná, KT 18/2020

 

ZAKOUŠENÍ

Většina dnešních mužů, zejména těch trochu „převzdělaných“, žije většinou ve své hlavě. Snažíme se všechno pochopit. V důsledku...  pokr. na str. 10

Autor:  Z knihy R. Rohra, Na prahu proměny

 

JABLŮŇKA

„Táto, tu jabloň na dvorku pokácíme, k ničemu už nejni. Ovoce kloudně nenese, tak co...“ pravila jednoho dne...  pokr. na str. 10

 • Příběh jedné jablůňky.

Autor:  /M

 

STRACH O SEBE

Policejní režimy ve středovýchodní Evropě padly, studená válka dávno skončila, avšak i tato doba skýtá celé naší civilizaci dostatek reálných důvodů k mnoha...  pokr. na str. 10

Autor:  z knihy Tomáše Halíka: Chci, abys byl

 

HRDINSTVÍ SE MŮŽEME NAUČIT

Když bylo Philipu Zimbardovi pět let, dostal infekční chorobu. Zákeřnou nemoc, na kterou se masívně umíralo, prodělal v jedné z newyorských...  pokr. na str. 10 až 12

 • Rozhovor s Phillipem Zimbardem:
  • Prodělání vážné nemoci v mládí.
  • Faktor změny života během/po nemoci.
  • O hrdinech.

Autor:  Ivona Remundová, 4. května 2020

 

RUAH

V den Letnic se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr. (Skut 2,2). To je charakteristika Svatodušní neděle. Vítr! Teprve...  pokr. na str. 12

Autor:  Jan Rybář

 

Členům zastupitelstva města Letohrad
V Letohradě 22.5.2020

Vážený pane starosto, vážené zastupitelky a zastupitelé.
Přijměte dík za Vaši práci, kterou pro naše město děláte. Letohrad je krásným místem...
  pokr. na str. 12

 • Dopis Letohradským zastupitelům města.

Autor:  Jana Skalická, předsedkyně

 

ČERVNOVÁ CESTA

V půli června stará Motyčková jde šourem na hřbitov. Dát Jožkovi kopretiny na hrob. Klukovi...  pokr. na str. 12

Autor:  /M

----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko