Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Okénko

Okénko listopad/2019


Okénko číslo 11 / listopad 2019.

 

Úvodem

Po vysvobození z egyptského otroctví trvalo Izraelitům 40 let, než se zbavili zbabělého otrockého myšlení. Cestou drze a nevděčně reptali, že jim bylo v Egyptě lépe. Izrael měl a má Mojžíše a slíbenou pomoc Boha. My také. Cesta ke svobodě nikdy nekončí. Ve svobodě jsme ušli už 30 let. Co jsme vybudovali,...  pokr. na str. 1

Autor:  /v

 

OBĚŤ JEDNA A JEDINÁ

V katolickém kalendáři najdeme v každém měsíci roku mariánský svátek. V listopadu je to „Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě“ jak je přikázáno...  pokr. na str. 1

Autor:  Jan Rybář

 

Náboženský povýšenec se nemusí ptát, co je správné, tomu stačí otevřít knihu všech knih - Bibli. Tam najde všechno, co potřebuje. To je jeho opora. Spoléhá na ni stoprocentně. Ať má v úmyslu cokoli, Bůh mu to podepíše. Věty, které potřebuje, by našel poslepu. Nesrovnalosti ho neznepokojují, ty se mu hodí. Co nemůže použít, to přeskočí a zastaví se u nějakého nesporného výroku. Toho se neochvějně drží, až s jeho pomocí dosáhne toho, co chtěl. A když pak život běží jinam, najde si jinou větu.

Autor:  Elias Canetti

 

Bibli ač oba dnem i nocí čtou, co jeden černě vidí, má druhý za bílou.

Autor:  William Blake

 

Obě strany konfliktu čtou tutéž Bibli a modlí se k témuž Bohu, a každá se přitom dovolává jeho pomoci, proti té druhé.

Autor:  Abraham Lincoln

 

Temnota nemůže vyhnat temnotu: to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist: to dokáže jen láska. Nenávist rozmnožuje jen nenávist, násilí znásobuje násilí a tvrdost stupňuje tvrdost.

Autor:  Martin Luther King

 

Litera zabíjí, ale Duch dává život.

Autor:  Pavel z Tarsu, 2 K 3:6

 

OBNOVENÝ PAKT Z KATAKOMB

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým...  pokr. na str. 2

Autor:  Vatikán 22.10. 2019

 

Na Misijní neděli slavil František eucharistii spolu s biskupy, kteří se účastnili synody o Amazonii. V kázání František řekl:
Církev zvěstuje dobře Ježíše, jedině, žije-li jako jeho učednice. Učedník se denně drží...
  pokr. na str. 2

Autor:  římský biskup František

 

Jsem přesvědčen, že Bible se stává tím krásnější, čím více jí rozumíme; tj. čím více vidíme a uznáváme, že každé slovo, které chápeme obecně a vztahujeme především sami na sebe, mělo podle konkrétních okolností, podle časové a místní situace svůj vlastní, speciální, bezprostředně individuální smysl.

Autor:  Johann Wolfgang von Goethe

 

JDE JEN O HŘÍCH?

Čím jsem starší, tím silnější je můj pocit, že jsem mezi katolíky v menšině. Jak se tak dívám kolem, jedním z velkých katolických témat je hřích, se všemi těmi zákazy církevními přikázáními a zpovědními zrcadly, v praxi pak...  pokr. na str. 2

Autor:  Ladislav Heryán

 

TEN NEJNEPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ HRDINA

Příběh o deseti malomocných se objevuje pouze v Lukášově evangeliu. Je to klasika – také my, když nám teče do bot, voláme: „Mistře, smiluj se nad námi!“ Pak považujeme za samozřejmost, když se nám pomoci dostane. Ale Samařan, odpadlík a cizinec, nám uštědřuje...  pokr. na str. 3

 • Příběh o deseti malomocných:
  • Všechno je jinak.
  • Boží smysl pro humor.
  • Z úst nemluvňat a kojenců.
  • Mějme se na pozoru.

Autor:  Pavel Hošek, KT, Perspektivy 41

 

DOČASNÝ KŮŇ A VĚČNÝ JEZDEC

Jednoho dne se v dolní části Václavského náměstí objevila jezdecká socha.
Jezdec s kopím se na ní vyjímal stejně vladařsky jako na slavném sousoší Myslbekově, jenom ten jeho kůn byl jakýsi divný, neboť chcíplý, s jazykem vyplazeným...
  pokr. na str. 3

Autor:  Miloš Rejchrt, 9. 10. 2018

 

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem zmoudřel, měním sám sebe.

Autor:  neznámý

 

TRADIČNÍ RODINA NIKDY NEEXISTOVALA

Proč je zrovna tradiční rodina nástrojem boje proti nezávislosti žen?
Možná proto, že tradiční rodina neexistuje a nikdy neexistovala. To je romantický termín, který často prosazují ti, kdo mají takových tradičních rodin...
  pokr. na str. 4 až 5

 • Rozhovor s Magdou Vašáriovou:
  • Termín "tradiční rodina".
  • Složení rodiny v rámci běhu času.
  • Hybridní válka, propaganda...
  • Postavení žen ve společnosti, rodině.
  • O strachu a právech žen.
  • Čas strávený v politice.

Autoři:  Jana Ustohalová a Jana Ciglerová, Deník N

 

Před smrtí řekl otec synovi: „Toto jsou hodinky, které mi dal Tvůj dědeček. Jsou více než 200 let staré. Dříve, než Ti je dám, vezmi si je a jdi s nimi do...  pokr. na str. 5

 • Příběh o hodinkách.

 

ROZHOVOR

Evy Zahradníčkové s desetiletým M. S. ze Sýrie

Já: „Co by jsi chtěl?“ (Bohužel jsem měla na mysli - bundu, kalhoty nebo jiné věci. Odpověď mě ale šokovala.)
M. S.: „Já bych si přál být jako ti lidé, kteří...
  pokr. na str. 6

 

ANEŽČINY DOBROTY

Mám ráda místa s atmosférou. Místa, která nejsou prvoplánově WOW, takže se tam nehrnou davy turistů.
A přesně taková je tahle Ruina s velkým R, na kterou jsme nečekaně...
  pokr. na str. 6

Autor:  /AN

 

ZÚČTOVÁNÍ

Listopad, měsíc třicetiletého zúčtování. Co jsme chtěli, co máme, co by mohlo být? Stejně jako vy, mám řadu výhrad k současnosti. Jako vždycky,...  pokr. na str. 7

 • Úryvky z knih let minulých od Václava Havla a další.

Autor:  EN

 

Co dovoluje zákon, zakazuje stud.

Autor:  antický klasik

 

CO TO BYLO ZA REŽIM, KDYŽ ŠPEHOVALI ŠESTNÁCTILETÉ HOLKY?

Marie Kohli, rozená Vychytilová, se narodila v roce 1944 v Rychnově nad Kněžnou. S rodiči a čtyřmi bratry bydleli v Letohradě-Kunčicích. Otec...  pokr. na str. 8 až 9

 • O životě rodiny Marie Kohli Vychytilové.

Autor:  /M, Text byl zpracován pro www.pametnaroda.cz

 

DUŠIČEK

Jdu po jasné silnici časně zrána, je pět hodin, hvězdy jiskří a silnice jest lemována stromy bílými jíním, i v příkopech jíní, a na hrotech hrud...  pokr. na str. 9

Autor:  Bohuslav Reynek

 

BRZDA NEBO PLYN

Národní muzeum v Praze vydalo sborník o ženách Vlastním hlasem, kde je též zmíněna Ludmila Javorová, tajně vysvěcená katolická pastorka. A já dostal zděšené reakce, že to snad...  pokr. na str. 10

Autor:  Jan Rybář

 

MOJE POCHYBENÍ

Opět se mně potvrdilo úsloví: „Nikdy nejsme dost moudří“. V mistrovickém kostele jsme na zkoušku přestavěli lavice „do náruče“, aniž bych na...  pokr. na str. 10

Autor:  Václav Vacek

 

K 30. VÝROČÍ

Před 30ti roky jsme chtěli do Evropy. Mnoho lidí tím mínilo, mít se dobře jako na Západě. Nechtěli už vidět, že by se o to museli také sami přičinit. Pro demokracii...  pokr. na str. 10

Autor:  Václav Vacek

 

Padesát roků čištění bot

„Nestydíš se, takový hezký člověk a tak špinavé boty!“ říká vyčítavě Gloria Sabogal, když přelétne pohledem mé pohorky. Minulých pět...  pokr. na str. 11

Autor:  Tomáš Nídr, autor je novinář žijící v Latinské Americe
Respekt 45, 3. 11. 2019

 

JAN BAPTISTA NEBO KRISTITEL?

Od jména „Kristus“ pochází název „křesťan“ - christianus… Od jména „křesťan“ pochází název obřadu - křest, t.j. stát se křesťanem. Ten obřad...  pokr. na str. 11

Autor:  Jan Rybář

 

Ježíš hledal kritické lidi, kteří jsou svobodní od lži a od modloslužebnictví systému, lidi, kteří jsou schopni žít v prostoru lásky, přestože byli mnohokrát zraňováni. Takovým společenstvím má být církev. Kamkoliv přijdu, vždycky se tam několik takových lidí najde. A myslím, že teprve věčnost ukáže, že jsou to právě tito lidé, kdo drží svět pohromadě, že jsou to oni, kdo zabraňují, aby se to všechno kvůli naší nenávisti a našemu zranění nerozpadlo.

Autor:  R. Rohr

 

ČESKÝ SCHINDLER OBDRŽEL ŘÁD TGM

O státním svátku prošlo médii jméno faráře Jana Jelínka (1912-2009 ), jenž se narodil v evangelické rodině pobělohorských exulantů v polském Zelově. V letech 1937-1944 byl kazatelem českého, reformovaného sboru...  pokr. na str. 12

Autor:  Jan Kašper, 4.11.2019

 

ORLICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Zrestaurované vzácné obrazy křížové cesty vynikajícího malíře J.V. Bergla, rodáka ze Dvora Králové, se po několika výstavách vrací do...  pokr. na str. 12

Autor:  /v

-----------------------------
Sepsal: Lukáš N.

Konec knihy Okénko