Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

28. 11. 2022 Adventní setkání


Milí chlapi brněnští i mimobrněnští, Libor Kabát nás už tradičně zve na společné zahájení Adventu, tentokrát na severozápadě Brna  

Sejdeme se 19.15-19.30 v bodě 1:: mapa ). 

Auta lze zaparkovat tam. Odchod v 19:30 po trase ke kapli sv. Antonína.

Od kaple se pak přesuneme do o Duchovní centra P. Martina Středy Brno-Lesná, Nezvalova 13. ( mapa ) (.(zpět půjdeme po stejné trase).

Kdo bude chtít, může přejet autem (bude asi problém u kostela zaparkovat)

Doporučení: Určitě si vezměte teplé oblečení a pořádné boty. Doporučujeme také baterky a svíčky v lucerničce.

Do centra přijdeme kolem 21 hod, zde bude malé občerstvení. Setkání ukončíme v 21:30.

Hlašte se prosím  do připojené tabulky.

Téma k zamyšlení

Poznání, že Bůh přichází na svět, aby se stal služebníkem člověka, aby mu dal část své svatosti, je pramenem nevysychající radosti. Bylo by osudné odmítat tuto radost. Těšíme-li se ovšem a připravujeme na velké vánoční tajemství, na příchod Boha v lidské podobě na zemi, bylo by příliš jednoduché uvažovat o něm jen jako divák a pozorovatel.

Podstatné je, že mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme brány dokořán“, jak zpíváme v adventu. Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“: ne ale žádné velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou vůli utvářet svůj život podle tajemství, jež Vánoce přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický.

Brzy přijdeme na to, že tato předsevzetí nedokážeme dokonale naplnit, ale právě tím, že si uvědomíme svou bezmoc, otvírají se v nás dveře, jimiž může vstoupit Spasitel. Dokud jsme nezačali zpytovat hlubiny své bezmoci, necítíme jeho potřebu, a tak jsou před námi zavřeny brány velké radosti, kterou přináší Ježíš. Prožijeme-li bolestně vlastní neschopnost a zatoužíme-li po pomoci, jsme připraveni přijmout osvobozující vánoční poselství.

Zpracováno podle knihy W. Stinissena: I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

 

 

 

Přihlašovací tabulka

Pokud se chceš zúčastnit tohoto setkání, postupuj takto:
  1. klikni na + za názvem místa setkání
  2. objeví se malé okénko, doplň v něm příjmení spisovatele a dej Enter
  3. pokud jsi odpověděl správně, znovu klikni na +, pod názvem místa se objeví prázdné pole, napiš do něj svoje jméno a příjmení a dej Enter.
Pokud bys s tím měl problémy, pošli SMS na 603150565 nebo na 732590331 se svým jménem a zvoleným místem (ale napřed to zkus tady a teď). Pokud potřebuješ svoji účast zrušit, postupuj podle kroků 1 -3 a znovu napiš svoje jméno jako poprvé. Tvoje účast bude zrušena.
Advent+
Libor
Petr
Ondra
Jiří
Honza
Marek
PavelArchiv 24 akcí z roku 2021 ...

6. 12. 2021 Adventní setkání


Milí chlapi brněnští i mimobrněnští, Libor Kabát nás už tradičně zve na společné zahájení Adventu, tentokrát na sever Brna  

Sejdeme se v 19:30 hod. na parkovišti u lesa nad restaurací Velka Klajdovka.

Setkání zahájíme na parkovišti, bude  lehké občerstvení, nápoj.

Poté vyrazíme na krátkou vycházku ztišení a blízkosti kolem hrany lomu s občasným výhledem na osvětlené Brno. viz. mapa

Pravděpodobně kolem 21h  bude dle volby krátké sdílení 1minutové nebo se přesuneme k malému občerstvení a společnému sdílení na Kotlanovu 3a k Vladimírovi  /firma APOS Brno/.

Materiál může být např. muž, který staví dům na skále ????(viz níže)

Předpokládaný závěr – nejpozději ve 21:45-22:00

Zapisujte se prosím do níže připojené tabulky.

Doporučení: Určitě si vezměte teplé oblečení a pořádné boty. Doporučujeme také baterky a svíčky v lucerničce.

GPS:

Pokud máte nainstalovaného průvodce adventem, podívejte se na čtvrteční zamyšlení.Instalace průvodce viz. zde:instalace

Nebo:

https://pastorace.biskupstvi.cz/2021/12/01/pruvodce-adventem-ctvrtek-po-1-nedeli-adventni-3-12/

(následující text bude k dispozici v tištěné formě na setkání)

Mt 7,21. 24-27

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká – Pane, Pane, vejde do nebeského království; ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.“

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká – Pane, Pane, vejde do nebeského království; ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl děšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice, a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

_______________________________________________________________________

Jak snadné je proměnit si křesťanství – řečeno s Flannery O’Connor – v „elektrickou dečku“ a zůstat v něm na pohovce zachumlán do útěšných slov o laskavém, přijímajícím, uzdravujícím Bohu, zatímco Kristus, pravý opak opiátu, mě právě volá k cestě. Nakonec mě uzdraví, ale nejprve obnaží mé rány. Jako dobrý lékař je nepřikrývá, nýbrž operuje.

Potkal jsem muže, který si břemeno své dospělosti každodenně ulehčoval vysedáváním u internetu, prohrabáváním špajzu, pojídáním toho, popíjením onoho, poklikáváním po prasárničkách. A ten muž – mohl to být každý druhý – zprvu ani neviděl, že je něco v nepořádku. Teprve postupně mu svítalo, že je sám, že už pořádně není ani manžel, ani táta, ale jenom smutný dezertér z bojiště středního věku.

Chtěl s tím něco dělat. Rozhodl se, že podstoupí tříměsíční detox a zkusí se dočasně připravit o téměř všechna zlehčovadla žití – tedy žádné hry, žádný alkohol, žádné sladkosti, žádné filmy, žádná světská hudba, žádný mobil kromě základního telefonování a esemesek, žádný počítač kromě věcí nezbytných k práci, namísto toho denně časné vstávání k hodině modlitby, pravidelné svaté přijímání a co dva týdny zpověď.

Zatočila se mu hlava, ale výzvu přijal, začal zápasit a přes mnohé pády postupně dovolil Trojjedinému Bohu, aby si v něm pro sebe vybojoval prostor. Hrozné bylo především to prázdno, do nějž vysazením umělých útěch vstoupil.

Brzy si začal všímat, jak se mu zostřilo vnímání, jak modlitbou a sebezáporem duše zcitlivěla, jak náhle vnímá bolest. Sousedova rakovina po něm najednou nesjela, k cynickým poznámkám kolegů v práci se už nedokázal přidat jako zdatný chameleon, nic mu nebylo jedno. Kdyby to prý všechno nepřinášel nazpátek Pánu, bylo by to k nesnesení. Obnažená duše k němu volala: „Odpoj mě od bolesti!“ On to však neudělal, a den za dnem pak zjišťoval, že se probouzí z dlouhého spánku a že rozmlžený, hran zbavený svět má zase své barvy a tvary. Všechno se tím asketickým výkonem nevyřešilo, tak prostou operací duchovní život není, ale ten od instantní blaženosti odpojený muž alespoň poznal, že náboženství není opiát, ale nejprve drásadlo duše. Pán rozlouskl skořápky, rozbil krusty, vytrhl z obalů, řízl a zranil.

(Štěpán Smolen – Pominuté chvály, Cesta 2021)

 

... konec archivu roku 2021