Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Rituál přechodu muže do zralé dospělosti - MROP

Pozvánku s přihláškou si můžete stáhnout zde

Slova Richarda Rohra:

Žadáme muže aby přišli s ochotou účastnit se rituálu od začátku do konce a to ne jako pozorovatelé. Každý má začínat v nulovém bodu bez předchozích představ a posuzování. Vše, co po mužích požadujeme, je aby přišli s "myslí začátečníka" jako novicové, kteří hledají moudrost. Nakonec, iniciace jako život sám, není žádný "divácký sport". 


Položíme-li mužům otázku co je to být muž, bude většina z nich zmatena. Muži často touží po vedení a podpoře jiných mužů na cestě hledání mužství, dospělosti a hlubší zkušenosti s duchovním životem. V původních kulturách byli chlapci vysíláni na iniciační cesty nebo podstupovali iniciační rituály při vstupu do dospělosti.

Podobně MROP Rituál přechodu do zralé dospělosti pomáhá mužům probouzet dobrodružství a tajemství jejich vlastního mužství, hlubší spiritualitu, autoritu a nacházet smysl života.

Žít povrchní život je prázdná zkušenost. Cesta navazuje na starodávnou tradici, na které se muž musí naučit pět základních zpráv. Musí se je naučit dříve, než se plně zapojí do tajemství a dobrodružství, které život přináší. MROP otvírá dveře k tomuto dobrodružství.

Rituál trvá pět dnů, stojí na tradičních schématech mužské iniciace (skrze rituály a vyučování) Každý den je složen ze společné modlitby, hlavního vyučování o tématech mužské spirituality, času ticha, společného sdílení v malých skupinkách a rituálů.

Není to o náboženství, je to o spiritualitě. Je to o starodávných tradicích, které nás vedou k zralému mužství, o důvěře, že je zde něco, mnohem většího než to, co si dokážeme v životě vůbec představit.

Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale více než 1500 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, ŽE NA CESTĚ KE ZRALÉ DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let).

MROP je netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Je to pět dní formální mužské iniciace, kterou v uplynulých dvaceti letech prošlo v různých místech světa více něž 7.000 mužů. Podobu rituálu vytvořil P. Richard Rohr, františkán žijící v Novém Mexiku. Vycházel přitom z původních iniciačních rituálů přírodních národů, které mnoho let studoval aby je následně adaptoval pro muže moderní západní společnosti. 

V následujícím videu Richard Rohr předkládá svůj pohled na muže a na jeho postavení v současném světě. Vysvětluje, proč je iniciace do pravého, duchovního mužství i v dnešní době pro život muže potřebná.

Video je sice v angličtině, ale dají se v něm zapnout automatické titulky a použitelný je i automatický překlad do češtiny. Obraz Krista, umístěný na zadní stěně, používáme při našich rituálech a akcích, namalovali jej společně otec a syn Radové a jeho kopii jsme Richardu Rohrovi přivezli jako dar, vyjadřující naši vděčnost.


co MROP je ...

 • Objevování vlastní – osobní mužské spirituality a „Posvátného tajemství“.
 • Čas prožívání úžasné a uzdravující síly přírody.
 • Proces pojmenování ztrát, bolestí, smutků ve vztazích s otcem, jinými muži a ostatními.
 • Příležitost ujasnit si životní priority a pokládat si odvážné otázky o svých dalších krocích.
 • Pozvání naslouchat tichému Božímu hlasu.
 • Příležitost k návratu do života a obnovení odhodlání přijmout své obdarování.

... a co MROP není

 • Tradiční na přednáškách založené duchovní cvičení.
 • Informační seminář o mužské spiritualitě.
 • Zážitkový výcvik nebo deprivující zkušenost.
 • Ohrožující proces, který vyžaduje po účastnících něco nebezpečného nebo podivného.
 • Test fyzické odolnosti.

 

 

 

Pavel Hrdina, videa Arnošt Toms, Illuman