Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Muži proměňují muže v muže


Jsme muži transformující muže silou větší, než svou vlastní.

Hledáme spiritualitu, která mění život.

Náš hlavní zájem je vnitřní práce, která vytváří pozitivní změnu ve světě.

Vycházíme z tradice moudrosti odpuštění a radikálního přijímání.

Naše práce obnovuje tradiční schéma iniciace muže, potvrzuje cestu mužství k uzdravení, odhaluje pravé a falešné já a oceňuje cestu sestupu.

Toto děláme silou rituálů obrazů, příběhů a rady.

Chceme být muži, kteří žijí a jednají se skutečným a hlubokým zakořeněním, zásadovostí, rozhodností, pevností a ctí.

Naše pozitivní hodnoty jsou zakořeněny v židovsko-křesťanské tradici a ukazují na univerzální pravdy a duchovní rozvoj.

Pavel Hrdina