Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Muži proměňují muže v muže


Jsme muži transformující muže silou větší, než svou vlastní.

Hledáme spiritualitu, která mění život.

Náš hlavní zájem je vnitřní práce, která vytváří pozitivní změnu ve světě.

Vycházíme z tradice moudrosti odpuštění a radikálního přijímání.

Naše práce obnovuje tradiční schéma iniciace muže, potvrzuje cestu mužství k uzdravení, odhaluje pravé a falešné já a oceňuje cestu sestupu.

Toto děláme silou rituálů obrazů, příběhů a rady.

Chceme být muži, kteří žijí a jednají se skutečným a hlubokým zakořeněním, zásadovostí, rozhodností, pevností a ctí.

Naše pozitivní hodnoty jsou zakořeněny v židovsko-křesťanské tradici a ukazují na univerzální pravdy a duchovní rozvoj.

Pavel Hrdina