Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr

6. 2. 2023 Setkání brněnských chlapů


Kamarádi,

Zveme vás na další společné setkání. Místem našeho setkání bude Duchovní centrum P. Martina Středy Brno-Lesná, Nezvalova 13 ( mapa ).  Začátek je v 19:15.

Naším hostem tentokrát bude salesián Michael Martinek.

Otec Michael (www.michael-martinek-sdb.cz/) pochází z Brna, v současné době žije v Teplicích. Celý život se věnuje práci s "problémovou" mládeží a nejen mládeží. Jak sám říká, lépe je mu mezi "potížisty" nežli mezi "pravověrnými" a "spravedlivými". Devět let byl ředitelem VOŠ Jabok, deset let sloužil jako vězeňský kaplan. 

Na svém Youtube kanále Teplické komentáře zveřejňuje krátké promluvy k aktuálnímu dění v církvi i ve společnosti. 

Setkání bude mít formu besedy. Otec Michael se s námi podělí o své zkušenosti z pastorace, kdy často působí jako nositel pokoje k lidem, kteří ve svém životě a srdci prožívají velké nejistoty a vnitřní zápasy. 

Prostřednictvím dotazů a sdílení osobních zkušeností se možná dotkneme i skutečnosti, že každý z nás jsme v životě jak nositeli pokoje, tak také těmi, kdo sami potřebují, aby jim byl pokoj přinesen. 

Nezapomeňte se zapsat do přihlašovací tabulky.

PV

Přihlašovací tabulka

Pokud se chceš zúčastnit tohoto setkání, postupuj takto:
 1. klikni na + za názvem místa setkání
 2. objeví se malé okénko, doplň v něm příjmení spisovatele a dej Enter
 3. pokud jsi odpověděl správně, znovu klikni na +, pod názvem místa se objeví prázdné pole, napiš do něj svoje jméno a příjmení a dej Enter.
Pokud bys s tím měl problémy, pošli SMS na 603150565 nebo na 732590331 se svým jménem a zvoleným místem (ale napřed to zkus tady a teď). Pokud potřebuješ svoji účast zrušit, postupuj podle kroků 1 -3 a znovu napiš svoje jméno jako poprvé. Tvoje účast bude zrušena.
Lesná+
Petr
Jirka
Libor
Mirek
Jirka
Petr
Jiří
Roberto
Pavel

Archiv 9 akcí z roku 2020 ...

2. 11. 2020 Společné setkání pro brněnské chlapy


Zveme vás na další společné setkání, které bude opět ve virtuálním prostoru. Pozvánku s odkazem ke vstupu do videokonference ZOOM dostanete mailem. Začátek bude ve 20 hod.

Chtěli bychom se společně zamyslet na tím, co dělat v současné situaci, kdy společnost je rozdělená, jednotlivé skupiny jsou víceméně uzavřené a vznikají různé fámy, nepřátelství a falešné zprávy. Co můžeme jako křesťané dělat pro to, abychom druhé neodepisovali, ale dávali jim šanci. Jak nestavět kolem sebe hradby, ale stavět mosty?

Berme to jako otevřenou diskuzi, kde každý váš názor může přispět k lepšímu porozumění současné situaci a může přinést námět, jak ji pomoci překonat.

Nemyslíme si, že najdeme nějaké zázračné řešení, ale mohli bychom si vzájemně nabídnout nějaké otázky a náměty k zamyšlení.

Našeho virtuálního setkání se zúčastní i Honza Hanák (kněz a dokumentarista), který nám k tomuto tématu řekne pár slov. Byl naším hostem už 4.11.2019 ve Slatině. Jeho nedávnou promluvu u ambonu jsme posílali v  pozvánce na dělené setkání 19.10.2020. Odkaz na tuto promluvu je zde: kázání J Hanák.

Těšíme se na vás, na vaše názory a společné sdílení.

Mirek Ben (za Zdenka, Martina a Jirku)


Postřehy ze setkání

(bylo nás až 30)

Martin Šmídek

 • odkazy: film Sociální dilema, pastýřský list biskupa Vojtěcha, film Zelená kniha, kniha Faktomluva, kniha Úsměvy smutných mužů, Univerzální Kristus
 • Honza (Hanák)
  • zjistil jsem že jsou lidi, kteří mě nemají rádi a já nemusím je - přesto jsme v jedné církvi ... ale nemusím je zvát na kafe ... naopak se mohu pokusit je pochopit
  • aramejsky "jdi mi z očí" není "vypadni" ale zařaď se kam patříš - za mne ne přede mne
  • nenávidět hřích ale milovat hříšníka
  • úkolem církve je posvěcovat svět
 • Martin problém s bratrem nastane, když si ho redukuji jen na tu odlišnost a jen o ní se chci bavit ... šanci na uzdravení mohu zvýšit jen tím, že rozšířím tu styčnou plochu mezi námi ... jinak jen hrotím naše protivenství
 • Zdenek - laskavá paní, okolo které se hodně lidí obrátilo (soucit, přijetí, milosrdenství) ...dívat se očima Krista nebo aspoň na Krista, jak se dívá on ... soustředit se na to, co nás spojuje a ne co nás rozděluje ...
 • Honza - Biskup Vojtěch napsal dobrý pastýřský list ... to co nás rozděluje je taky dobré - je to palivo pohybu vpřed ... je legitimní chtít věci jinak než bratr, dítě, Bůh
 • Jirka když s někým nesouhlasím, tak se přistihnu ve vnitřních hádkách, pseudo argumentacich
 • Honza - bylo by dobré zkusit uvažovat ekumenicky i uvnitř katolické církve ... je přece divné, že v mnohém soucítím s dalajlámou - a jsem nemilosrdný k lidem ve vlastní církvi ... a nemilosrdné chování rozděluje - ale rozdíly umím respektovat, to spojuje
 • Jirka Motáček - základním problémem je vztah s blízkými, s rodinou - a to zejména, když je úzký komunikační kanál třeba SMS - pak je to třeba řešit osobně tzn. rozšířit komunikační kanál
 • Honza po odmítání sloužit mši bez lidí (to dělají kněží z toho "druhého tábora") - kvůli karanténě jsem to zkusil - bylo to zvláštní připojení jakoby na všechny ... tato doba mě paradoxně sblížila s těmi "druhými"
 • Karel Šimeček morálka je zapotřebí tehdy, když mám pochybnosti jak jednat - ale dnešní lidé pochybnosti nemají, buďto se nezajímají nebo mají neotřesitelný názor - takže morálka je odsunuta na okraj ... je tedy lepší být nad věcí nebo mít pochybnosti?
 • Honza pochybnosti v názorech jsou nutné a dobré - na pováženou to je v pochybnostech ve vztazích (třeba žárlivost) tam to na místě spíše není ... žárlivost bývá častěji neopodstatněná a přesto vztah zahyne - ne kvůli nevěře ale kvůli žárlivosti = pochybnosti ve vztahu ... v dokumentaristice jsou určité zásady: pokrýt událost nejen, když je aktuální ale vrátit se k ní rozborem i později, až odezní
 • Petr Sojka princip diverzity a jedinečnosti ... a citát od Exupéryho: „Přinuť je, aby společně budovali věž, a uděláš z nich bratry. Chceš-li však, aby se nenáviděli, předhoď jim zrno.“
 • Jirka Motáček na začátcích kosmických letů měl u sebe velitel pistoli - někteří lidé spolu prostě nevyjdou (poznámka Martin: pistole byla součástí záchranného balíčku pro přistání na nečekaném místě, použití zmíněným způsobem je asi fáma - viz)
 • Honza nejde o to budovat konkrétní věž ale podílet se na vytváření věžovitosti ... přes rozpory a odlišnosti řešení
 • Honza pokud jsme schopni sdílet bolest z nepochopení a rozdělení tak nás to paradoxně naopak může sblížit ... jsem docela vděčný za společnost, která je trochu rozhádaná ... Čím jsem blíž Bohu, tím více se přibližují lidem ... takhle mohl František mluvit se zvířaty
 • Roberto Domníváme se, že jde stále o totéž: formulovat si pravdivé odpovědi na otázky, jak to mám s Hospodinem, jak buduji vztahy, jak věřím. Na to je potřeba nechat odpovídat především srdce. Myslíme si, že je potřeba především povzbuzení. Všem nám. Zapomeňme na to, že teď stojíme na pravé na levé straně, že něco, někoho nesnáším, vykročme k pohostinnosti, tedy k odmítnutí nesnášenlivosti a k neupírání bratrství atd.Toto je cesta z osamělosti z “cizinectvi”, toto je cesta dostatečně “úzká“, na které se nelze minout se sebou a ani s bližním. A že se nedaří?
 • Zdenek svět je stále lepší - Faktomluva - film Zelená kniha ... mluvme o naději - svět nespěje k záhubě :-), :-), citát z Rohrova Univerzálního Krista – „Země je plná nebe a v každém keři Boží oheň hoří, však jen, kdo vidí, zuje opánky“ …
 • Jirka Buček Co se týká té knihy (Dušan Uhlíř: Drama Bílé hory), tak mě tam zaujala ta příkladná tolerance mezi různými vyznáními na Moravě – viz str. 40:“… vládla zde vysoká míra náboženské tolerance, pro kterou byla Morava často označována jako „terra felix“ – šťastná země“. Výraznou postavou na Moravě byl Karel starší ze Žerotína, člen jednoty bratrské. Proti českému stavovskému povstání se od začátku rozhodně postavil a to bylo také důvodem, že Moravané se k povstání nepřipojili hned. „Při svém politickém rozhledu a znalosti evropské politické situace si o výsledku nedělal iluze. Znal skutečný stav české stavovské politiky i mezinárodní konstelace sil a dobře odhadl všechna rizika nedomyšlené rebelie“. „ .. Od roku 1621 zastával úřad zemského hejtmana na Moravě kardinál Ditrichštejn. … jeho zásluhou neprobíhaly zde represe proti povstalcům tak tvrdě a krutě jako v Čechách“
 • Honza paralela české kotliny a moravské dálnice ... to nás Moravany učilo toleranci

Mirek Ben

 • velmi se mně líbila ta úvaha J.Hanáka, že je důležité nebýt NEMILOSTRDNÝ. Když to vezmu tak, že požadavek "Miluj bližního svého" je něco jako maxima, ke které bychom se měli celý život přibližovat, tak toto beru jako "minimu" (opak maximy), se kterou můžeme (měli bychom) žít
 • pak se měn líbila i ta pasáž, jak "zpracovávat" odlišné názory. Myslím, že J.Hanák řekl, že právě různé názory jsou zdrojem pohybu a vývoje. To bychom mohli brát i tak, že jiný názor mě vybízí, abych svoje argumenty a názory lépe promyslel a cizeloval. Navíc si myslím, a bylo to včera několika lidmi řečeno, že společenství, které sdílí jen jeden názor a není v něm více názorových proudů, prostě splaní a zanikne.

Roberto, Ben:

 • setkání bylo určitě zajímavé, ale nám tam přece jen něco chybělo. Zejména společné sdílení problémů, které řešíme v souvislosti s “přítomnem”, co nás zasahuje na “komoru” co vede k odcizování (téma .cizince). Jak zvládat strach, paniku, úzkost a obavy. Jak dosáhnout pokojné mysli a šířit pokoj do rodinného života, do našeho společenství i do širší společnosti?

 

... konec archivu roku 2020