Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

SeSkup 2019, Téma: SDÍLENÍ

SeSkup 15.-17.3. 2019, Pardubice


Syrový zápis - sepsal Petr Staněk

Sobota 16.3.2019

Sdílení o skupinkách

Pavel Smola - Vigantice

 • Nevynáší se
 • Mluví jen jeden
 • Otevřená akce pro ostatní chlapy
 • Střídá se svolávač
 • Svolávač může pozvat skupinku kamkoliv. Do kaple, do přírody, domů

Pavel Bajer, Petr Jílek - Brno

 • Pravidelně se střídají malé a velké skupinky
 • Učí se sdílet – noví chlapi

Pepa Mokren - Říčany u Brna

 • Těžké vybrat téma
 • Stává se, že řeší pracovní věci
 • Desátek růžence

Jan Štorek - Hlinsko

 • 4 církve ve městě
 • Ekumenické setkání
 • Byli na setkání v Pardubicích
 • Soudržnost ve sdílení

Mirek Strašák – Kuřim

 • Sdílení – růst důvěry mezi chlapy
 • Na chlapská setkání chodí jen přistěhovalci
 • Skupinka vznikla bez RR a bez iniciace
 • Před 7-mi lety – začali zvát hosty
 • Touha se scházet vznikla přirozeně
 • Chybí jednorázový impuls – pozvat hosta…
 • Posílá se Google tabulka, hned je vidět kdo přijde
 • Inspirovali i manželky
 • Jednoduchý rituál – v kruhu kolem ramen, modlitba
 • Vysvětlit chlapům, na co je ta chvilka ticha
 • Krátké těma – pak dlouhé sdílení

Vladimír Lux – Letohrad

 • 10-15 lidí, mění se
 • Téma – 14 dní dopředu
 • Václav Vacek – hlavní tahoun

Jirka Lněnička – Svitavy

 • Jezdíval do Brna
 • Před 1.5 rokem založil skupinku
 • Schází se 3-4 u Jirky 1x měsíčně
 • Kratičká modlitba
 • Texty z minulé neděle
 • Z toho vznikne sdílení
 • Prosí o modlitbu

Martin Žůrek – Zlín

 • Adventista
 • Kniha – Longien Berger -Každý muž bojovníkem
 • Momentálně bez skupinky
 • Duchovní deník

Karel Kostroun - Praha Kobylisy

 • Scházeli se 3-5
 • Byli na Firmingu
 • Přišli chlapi z Trojické
 • Přicházejí noví chlapi
 • Tekutá skupina
 • Myslí si, že téma je důležité

Karel Sivulka – Praha Lhotka

 • Od r. 2009
 • Někteří chodí jako na televizi
 • V sakristii v kostele
 • Co s novým příchozím člověkem
 • Chlapi chodí pozdě
 • Př. Téma umírání – smrti
 • Pravidla
 • Chodí i hledající

Tomáš Hrouda – Praha Lhotka

 • Založil Pavel Korec
 • Únik informací – nejdůležitější pravidlo
 • V konferenci je cca 40 lidí
 • Začínají bubnovat 19:45, v 20:00 – neformální začátek
 • Ve 20:15 oficiální začátek
 • Nejdůležitější je sdílení
 • Nestane se, že nemáme program
 • Téma – seznámení s ženskejma
 • Málo si nasloucháme

Jaroslav Moučka – Praha Voršilská

 • Sdílení
 • Modlitební skupina
 • Nadšený z Nesměře

Pavel Hrdina – Praha II

 • Neschází se momentálně
 • Mezinárodní skupinka
  • Eurosoul v Německu
  • Bratři Sakalové byli v USA
 • V Praze nízkoprahové centrum
 • I. Ročník Chlapské rady

Miloš Vích - Choceň

 • Schází se jich 10-12
 • Neformální zahájení – večeře
 • Téma – nedaří se
 • Převažuje sdílení
 • Posílají si přes Whats’up modlitby
 • Jednou do roka chtějí společně vyjet

Milan Jirout - Choceň

 • Sázeli alej
 • Aktivita, která přesáhne skupinku
 • Chtějí změnit liturgický prostor kostela
 • Občas někoho pozvou
 • Velmi živá farnost

David Kratochvíl - Pardubice

 • Jezdí tam, poznali se na iniciaci
 • Probírají Láďu Heryána – země bez obzoru
 • Dnes si každý připraví ze svého života přednášku
 • Na konci rameno k Rameni a Otče náš
 • Schází se jich 19
 • Někdy se schází lidi s psychickými problémy

Lukáš Novotný - Pardubice

 • Probírali kurz Zacheus

Zdeněk Sychra - Pardubice

 • Počet lidí byl ve vlnách
 • Jednou za rok pozvou manželky
 • 2x ročně kulečník
 • Od roku 2003
 • Vítá legraci

Jakub Sakala - Pardubice

 • Jezdí z Prahy do Pardubic
 • Chlapi začali jezdit na iniciaci
 • Snazší se sdílet, když je někdo mimo město

Aleš Brotánek – Rožmitál pod Třemšínem

 • Dělali rituály – Kolová hradba, Velikonoční beránek
 • Jednou za rok dělají Chlapo-ženy
 • I dnes se scházejí i se ženami
 • Řeší problémy uprchlíků
 • Mají úplně jiné problémy, než si my myslíme

Sobota 16.3.2019

Hlavní přednáška: Petr Glogar - bratrství

Vstupem byla meditace.

Meditace: Buď klidný a věř, Hospodin je s Tebou

Bratrství.

 • Být bratrem, jsme na tom všichni stejně,
 • Společné kráčíme

Být bratrem – znamená vztah k někomu dalšímu

Co to znamená, že jsme někomu bratrem

 • Obohatilo nás to
 • Mělo to výhody i nevýhody
 • Uvědomit si, co jsme to žili, že jsem bratrem.
 • Co to pro nás znamená
 • Možná nám rodiče říkali, že nás mají všechny stejně rádi.
 • Být s někým s kým se dělíme, s kým nakonec dědíme
 • Porovnávali nás ve škole
 • Být bratrem zakládá nějakou rovinu
 • Taky se nějak chováme ke svým dětem.

Bratrství je velká hodnota. Ale každý máme vlastní cestu.

 • Je to náš vývoj.
 • Co ve finále můžeme nabídnout světu
 • Touha, chceme něco, co má ten druhý
 • Pozorujeme to u dětí – mobily
 • Chceme se podobat tomu druhému
 • Budeme mít stejné výhody
 • Budou nás mít stejně rádi
 • Nakonec i chceme být jako ten druhý

Často je zdrojem velkého napětí i násilí

Podíváme se do Bible

 • Podobenství o milosrdném otci
 • Adam a Kain
 • Ezau a Jákob
 • To nás ale nezbavuje té touhy být jako ten druhý

Příběh Jákoba a Ezaua

 • Ještě než se narodí
 • Rebeka se jde doptávat Hospodina
 • Už předem ví, že to nebude jednoduché
 • Ezau je ten borec, riskuje život, Izák ho má raději
 • Jákob bydlí ve stanech
 • Náklonnost rodičů
 • Vadí nám, když někdo má nějaké výhody
 • Návrat z lovu – voní tam to jídlo
  • Jákob nabídne jídlo za prvorozenectví
  • Ezau má hlad a tak to prodá
 • Vyvrcholení – požehnání
  • Jákob se přestrojí, je někým jiným
  • Izák mu požehná
  • Jákob odejde
  • Ezau se vrací s pokrmem, zjistí, že je oklamán
  • Chce Jákoba zabít, Jákob musí uprchnout
 • Zdá se, že Jákob požehnání ukradl
  • Izák mu nakonec přesto požehná
  • Izák jakoby dává Jákobovi šanci, aby se přiznal
  • Ptá se, jestli je Ezau, Jákob lže
 • Oba ale dostanou požehnání
 • V pravé chvíli
 • Ezau dostal požehnání majetku a síly
 • Jákob dostal požehnání pro potomstvo, duchovní
 • Jákobova touha byla Ezauovi se podobat.

Jákob chtěl být Ezauem

 • Izákovo požehnání nebylo určeno jemu
 • To pravé požehnání dostává, když utíká
 • Dostává požehnání, aby zaslechl Boží hlas

Neznámý říká:

 • Nechtěj být Ezauem, buď Jákobem
 • Drž se Hospodina, ne Ezaua

Láska se nedá kvantifikovat

 • Jákob má překonat touhu být Ezauem a má být Izraelem
 • Nekopírujme jiné, hledejme svou vlastní cestu
 • Tady stojím, s tímto bohatstvím, příběhem
 • Pak teprve můžu něco nabídnout těm druhým

Umíme si uvědomovat svůj příběh?

 • Můžeme se stát bratry jeden druhému
 • Respektujeme se
 • Máme společného otce
 • Všichni máme jednoho Otce
 • Jen máme jiné cesty
 • Vybavuje nás to velkou otevřeností a tolerancí
 • Vůči jiným náboženstvím, lidem

Pravé a falešné já

 • 2 různí autoři – Terezie z Avily, Bill Plotkin
 • Neustálý růst k něčemu
 • Tezerie z Avily
  • Metafora bource morušového
  • Jako housenka musí zemřít, aby se narodilo něco úplně jiného
  • I lidé musíme něčemu zemřít, aby se mohl zrodit nový člověk
  • Kristovo vzkříšené tělo je jiné než mrtvé
  • Kniha Hrad nitra – umrtvování, odříkání
  • Musíme projít proměnou
  • Motýl může začít žít, jen když zemře housenka
  • V čem má náš život hodnotu – v majetku nebo svobodě
  • Už nejsme nalepeni na ty věci, ale umíme je používat
  • Když se něčeho zřekneme, je to proto, abychom tím více dostali
  • Abychom vytvořili prostor
 • Bill Plotkin
  • Osm etap života
  • Každá má nějaký úkol
  • Pokud ho nesplníme, neseme si hendikep
  • Kokon je ta kukla, kde probíhá ta proměna
  • Když dospíváme, je to v tom tajemství, nevíme, jak to dopadne
  • Potřebujeme se oddělit
  • Potřebujeme objevit svůj vlastní příběh
  • Čím můžeme být pro druhé
  • V určité fázi musí nastat zapouzdření, aby mohlo dojít k proměně
  • Kokon je
   • Samota
   • Sny
   • Zklamání
   • Vše, v čem probíhá ta proměna
  • Porovnáváme, zda odpovídáme očekávání okolí
   • Až zjistíme, že nás to nebaví a jdeme se zapouzdřit
   • Přijímáme to velké poslání
   • Tu identitu, kým doopravdy jsme
   • Tato proměna se nedá urychlit
   • Musím dát druhým tu možnost, aby mohli dorůst do velikosti bratrství
   • Stanu se otcem

Otázky na závěr:

 • Co já od druhých očekávám
 • Co očekávám od velkého světa
 • Co mohu já světu a těm druhým nabídnout
 • Když se to už moc pozitivní, tak to mohou být jen přání

Pojmenujme to:

 • Př. Dobrý táta
 • Pojmenujme to
 • Má to být reál.
 • Nemáme to ve své moci

Sobota 16.3.2019 - Odpoledne

Aleš Brotánek – rituály

 • Zvedají vzrušení
 • Jsou prostředkem a ne cílem
 • Rituál je forma, jak nějakou myšlenku prožít nejen hlavou, ale celým vnímáním
 • Rituál nesmí být formou manipulace
 • Existuje nebezpečí zneužití rituálů
 • Rituál musí mít téma
 • Téma – Petr Glogar – Co se mne dotklo

Nejprve krátká reflexe Petrovy přednášky.

Vlasťa Šindler

 • Co mohu nabídnout – Svůj čas, čas pro druhé, naslouchání
 • Co očekávám – důchod, že zůstanu v pohodě

Tomáš Hrouda

 • Velmi se mu přednáška líbila
 • Podobné téma dělali na chlapech – Abraham
 • Prochází transformací – spojenou s postní dobou
 • Téma rituálu – bratrství – rituál, který se dá přenést do skupinky

Karel Sivulka

 • Vzpomínka z dětství – jak si hrál se svým starším bratrancem
 • Jedináček, váží si starších zkušených chlapů

Pavel Hrdina

 • Touha po podobnosti
 • Téma na rituál – odkládání masek

Mirek Strašák

 • Zasáhlo ho téma bratrství
 • Jak to téma vyjádřit
 • Bratrství i s lidmi, se kterými si nerozumíme
 • Jak vyjádřit bratrství vůči tomu, který mne podrazil a může mne podrazit znovu

David Kratochvíl

 • Podepřel svou vlastní sestru, když ji všichni odepsali
 • Postavila se na vlastní nohy

Jaro Paulík

 • Kněžské společenství – oslovují se bratři, ale nechovají se tak
 • Chlapské společenství – cítí se mezi bratry
 • Nabízí pomoc – sloužit mši sv. za nás
 • Cítí, že je potřebný
 • Jak se chovat bratrsky k viníkovi

Pavel Smola

 • Každá nespravedlnost mne přivede blíže k Bohu

Pavel Bajer

 • Jak přijmout nespravedlnost
 • Jak přijmout svou nespravedlnost

Zdeněk Sychra

 • Buď se to dá prezentovat jako nesmiřitelný boj
 • Nebo proces hledání svého místa na zemi
 • Bratrství – hledání smíření i když si ublížíme
 • Viz. Totalita

Jirka Lněnička

 • V bibli je mnoho nespravedlností
 • Je hloupost se na to dívat z pozice toho Ezaua
 • Je lépe se na to podívat z posice toho, kam ten Jákob došel
 • Neposunu se tím, že vyhraju
 • Posunu se tím, že si uvědomím, co jsem udělal za prasárnu a přijdu se omluvit

Zdeněk Sychra

 • Musíme doufat, že se Jákob přijde omluvit

Mirek Strašák

 • Vychovávaný k tomu, aby byl férový
 • Nese si to s sebou
 • Pokud je ta nespravedlnost daleko, dá se to unést
 • Horší, pokud je to v širší rodině
 • Pocit, že pohled křesťanský – život není ideální
 • Co můžu udělat? Učím se přijímat i tu odvrácenou stranu život
 • Učit se ji integrovat

Následovala reflexe v malých skupinkách

Výsledky reflexe skupinek:

1. sk

 • Milosrdenství a spravedlnost

2. sk

 • Naučit se vstupovat do problémů
 • Spravedlnost je bolest. Bolest může vést k lásce
 • Dokázat přijímat druhé lidi
 • Dokázat žít, i když nás druzí nepřijímají

3. sk

 • Jak být sám sebou a nechat druhé být sám sebou
 • Jak přiznat i druhým, že mohou dělat chyby
 • Všichni jsme milované děti Boží

4. sk

 • Přijímat rozdílnost druhého mlčky a s láskou
 • To mlčky znamená dát prostor tomu druhému.
 • Růst v životě skrze druhé
 • Utužování vztahů skrze společné prožitky(práce, táborák)

Rituál vymyslel: Martin Žůrek

 • V příběhu je 3x slovo tvář.
 • Když skrýváme své pravé já, chceme brát
 • Když se stáváme sami sebou, dokážeme dávat

Téma rituálu

 • S maskou, šátkem vstoupíme do místnosti, bereme si kámen, nespravedlivě si ho přivlastníme
 • Bez masky pak kámen vrátíme zpátky, bez masky jsme sami sebou, jsme připraveni dávat.

Rituál - 1. varianta

 • Shromáždili jsme se za dveře, a na židli u vchodu jsme dali šátky, pro každého jeden.
 • Šli jsme v řadě, jeden na druhým
 • Martin bubnoval.
 • U židle si každý vezme šátek, a zaváže si tvář. Jdeme postupně k nádobě s kameny a postupně si každý ukradne jeden kámen.
 • Obejdeme celé kolečko, u dveří si sundáme šátek
 • Postupně, každý s odhalenou tváří jdeme vrátit kámen.
 • Pak se postavíme doprostřed kruhu a nakonec se chytneme kolem ramen a pomodlíme se.

Rituál - 2. varianta:

 • Sedneme si doprostřed kruhu na žídle.
 • Pak obcházíme kruh, vezmeme si z hromádky šátek a zamaskujeme se.
 • Koš se šutry je vně kruhu židlí.
 • Nádoba s vodou na vrácené šutry je uprostřed kruhu.
 • Pak jdeme kolem kruhu a každý si ukradneme šutr.
 • Postavíme se dovnitř kruhu. Díváme se na sebe. Někteří se nepoznáme.
 • Potom postupně, jak to každý cítí, vracíme kámen do vody. Přitom se každý odhalíme. Šátek odhodíme na zem.
 • Nakonec stojíme v kruhu odhalení, každý sám za sebe. Každý jsme byli schopni darovat.
 • Nakonec se opět chytneme kolem ramen a pomodlíme se.

Zhodnocení

 • Debatujeme, co bude první – sundat šátek, tím se uschopním, abych mohl darovat.
 • Pak jdu vrátit kámen. Důležité je nejprve vykročit.
 • Karel tu nebyl při vysvětlení. Rituálu nerozumí, rituál neprožil.
 • Nevzal si ten rituál za svůj. Bylo to pro něj umělé.
 • Je dobré rituál nějak účastníkům vysvětlit. Pokud je dobře udělaný, na účastníky působí. Na někoho samozřejmě negativně.

Neděle 17.3.2019

Ráno - mše sv. s Jarem Paulíkem

 • bubnování
 • slovo
 • macesy a rudé víno
 • Tělo a Krev si podáváme jeden druhému

Seskup 2020 - plánování

 • Termín: 20.3.2020 – 22.3.2020
 • Záložní termín 27.3.2020 – 29.3.2020

Téma:

 1.   0 Společné kořeny
 2.   2. Rituály
 3.   2. Amoris Aletitia – chlap v křesťanské rodině
 4.   5. Efektivní komunikace skupin
 5.   8. Eurosoul
 6.   8. Doprovázení chlapů s problémem
 7.  11. Modlitba, půst, mlčení, ticho, naslouchání, ¨
 8.  16. Životní prostředí
  1. M.O.Vácha
  2. Ve skupinkách promýšlet souvislosti
  3. Dar života – život na této planetě
  4. Životní prostředí skupinek

Zvolené téma:

 • Přesah skupiny do světa
 • Zdravé vztahy mezi lidmi se projeví jako zdravé vztahy k životnímu prostředí
 • Akce a kontemplace

Není důležité téma, nejdůležitější je sdílení.

Ale téma musí být.

Team Seskup 2020

 • Kamil Pelán
 • Petr Staněk
 • Aleš Černík
 • Karel Kostroun
 • Karel Sivulka

Místo: Pardubice

Ekologická doprava na příště.

Poslat zápisy

 

Závěrečné sdílení – Reflexe

Petr Staněk

 • poděkování, sdílení, radost, dohoda i o tématech, na kterých jsme se nesnadno domlouvali

Jaro Paulík

 • cítí se bezpečně, jediná komunita, kterou má.
 • Aby Kamil nebyl přetížený

Kamil Pelán

 • souhlasí, nabízí, aby Seskup někdo moderoval
 • vstupní rituál

Lukáš Novotný

 • Hlavně nechat prostor Hospodinu – z Písečné
 • Vděčný, že se rozšířil tým
 • Web

David Kratochvíl –

 • je rád za to, že každá skupinka je jiná
 • Je to našim darem
 • Je dobré na sobě pracovat
 • Vděčný za přednášku Petra Glogara

Zdeněk Sychra

 • má to vzestupnou tendenci
 • Kamil a tým má důvěru

Tomáš Hrouda

 • Pardubice jsou lepší
 • Vytváření skupinek jsou plodem Seskupu
 • Děkuje za organizaci
 • Přijede, i když bude životní prostředí
 • Dobré je, že žijeme spolu
 • Líbí se mu, že se program dokázal aktuálně měnit

Karel Kostroun

 • Inspirace pro skupinu
 • Předání věcí, které jsem načerpal
 • Měl čas se zastavit
 • Organizace – velká fluktuace chlapů, kteří přijížděli a odljížděli
 • Zvážit, jestli udělat možnost dojet jen na sobotu

Vláďa Lux

 • Děkuje za rituály

Pavel Smola

 • Děkuje za přijetí
 • Vděčný Kamilovi, že to někdo organizuje
 • Největší přínos – příběhy jednotlivých skupinek
 • S čím se zápasí, co se dá vylepšit
 • Oceňuje wellness, zapojili se všichni
 • Vytvořilo se lepší pouto

Petr Jílek

 • Je zvědavý
 • Objevili se jiní lidé
 • Mrzí ho, že nebyla přednáška o USA
 • Mohlo by být více sdílení
 • Řekneme věci, která jiným neřekneme

Jaroslav Moučka

 • Děkuje za inspiraci
 • Čerstvě po iniciaci
 • Bezpečné prostředí
 • Cítí velkou sílu

Michael Ort

 • Vnímá, že skupinky se objevují a rostou
 • Vítá rituály
 • Rád by delší pauzy

Kamil Pelán

 • Udělat to pestřejší
 • Přestávka
 • Jaké si to uděláme, tak to budeme mít
 • Malé skupinky

Karel Sivulka

 • Víkend k načerpání sil
 • Vidí v nás všech přátele, čisté lidi
 • Je to velký zážitek

Lukáš Novotný

 • EUROSOUL – pozvat Pavla Hrdinu
 • Získat spolupracovníky