Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

SeSkup 2018

SeSkup 13.-15.4.2018, Pardubice

Setkání mělo jako hlavní téma vytvoření Příručky pro chlapské skupiny, do které se promítají zkušenosti se životem a vedením místních skupin. Podařilo se vytvořit podstatnou část příručky a věřím, že na příštím SeSkupu budeme pokračovat.

PŘÍRUČKA Z ROKU 2018.


Zápis ze setkání

13.4.2018

Vstupní rituál + kdo s čím přijíždí
 

14.4.2018

Přednáška Pavla Korce o terapeutických skupinách:

Podrobnosti o přednášce jsou určeny pouze pro zúčastněné, jako bonus že přijeli. Hlavní body přednášky byly:

 • Skupina namísto psychoterapie
 • Moc ve skupině
 • Figura a pozadí
 • Odpovědnost vedoucího skupiny
 • Vyvažování (co a koho podpořit)
 • Nejsme experti
 • Tady a teď
 • Kontakt - vše se děje v kontaktu
 • Rituály v psychoterapii skupin
 • Trans a co s ním
 • Pohodlí a podmínky pro práci
 • Mlčení ve skupině
 • Zacházení s intimitou
 • Uvědomování
 • Zahájení a ukončení skupiny
 • Zahajovací rituály
 • Evaluace a proč
 • Na poslední chvíli říkají to nejdůležitější
 • Dobro a zlo
 • Motivace ve skupině
 • Moc a koheze ve skupině
 • Tenze ve skupině
 • Dost dobrá míra frustrace
 • Přijetí a paradoxní teorie změny
 • Přijetí nevědomých aspektů osobnosti
 • Rozšiřující komunikace
 • Pravidla normy skupin a komunit
 • Co s narušitelem hranic
 • Mluv o sobě
 • Vývoj (uzavřené) skupiny
 • Názor a postoj
 • Pobídka k vyjádření
 • Skákání do řeči
 • Deflexe, úniky a smích
 • Zacházení s pláčem
 • Strukturovaná nebo nestrukturovaná skupina?
 • Velikost skupiny a dělení
 • Moje skupina
 • Co dáš, to dostaneš
 • Řekni si o podporu
 • Bálintovské skupiny
   

Určení témat pro Příručku:

 • Pro koho:
  • kdo chce založit a úspěšně vést skupinku
  • kdo chce duchovně růst
  • kdo chce pravidla
  • kdo chce příjemné prostředí

  •  
 • Nová skupina:
  • jak založit
    
 • Příběhy skupiny:
  • Vznik
  • Průběh
  • Zánik
    

Po zbytek dne se vytvářela Příručka pro skupiny. Je možné si verzi z roku 2018 prohlédnout zde.
 

15.4.2018

Reflexe:

 • Jak předávat tu správnou informaci těm správným lidem, jako např. pozvánku na akci.
 • Nesetkávat se pouze 1x za dva roky na místo každý rok?
 • Moc svázaný/pracovní program, naplánovat více odpočinkové.
 • Více povídání o problémech a co se děje ve skupinách.
 • Více sdílení přes příběhy, na SeSkupu17 hodně lidí říkalo že chtějí více sdílení.
 • Opakují se každý rok stejné myšlenky, jdeme správným směrem.
 • Proč zde nejsou lidi z ostatních skupin?
 • Více prostoru pro přednášku.
 • Jsme platforma která bude shromažďovat data a při problému z toho čerpat.
 • Dát do návodu, aby chlapi ze skupin přijeli na SeSkup, navštívili jinou skupinu nebo si někoho pozvali, že jim tuto zkušenost příručka nenahradí?
 • Skupina je dynamická věc, a obtížně se do manuálu zakomponovává.
 • Důkladnější příprava SeSkupu, některá témata se opakují.
 • Co po nás skupiny chtějí (potřeby, očekávání).
 • Oslovit vedoucí skupin:
  • Jestli je pro ně důležitý SeSkup.
  • Zda někoho vyšlou.
  • Zaslat příručku a žádost o názor.
 • Příští program:
  • Sdílení o dění ve skupinách
  • Příručka + strategie

Napsal: Lukáš N.