Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Deer´s Cry – St. Patrick´s Breastplate

Modlitba sv. Patrika


poslechu, jako video, k vytištění

Deer´s Cry – St. Patrick´s Breastplate

I arise today
Through the strength of heaven:
Light of sun,
Radiance of moon,
Splendor of fire,
Speed of lightning,
Swiftness of wind,
Depth of sea,
Stability of earth,
Firmness of rock.

I arise to-day
Through God's strength to pilot me:
God's eyes to look before me,
God's wisdom to guide me,
God's way to lie before me,
God's shield to protect me,
From all who shall wish me ill,
Afar and a near,
Alone and in a multitude.

Against every cruel merciless power that may oppose my body and soul
Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down,
Christ when I sit down,
Christ when I arise,
Christ to shield me,
Christ in the heart of every one who thinks of me,
Christ in the mouth of every one who speaks of me.

I arise to-day


Modlitba sv. Patrika

Dnes vstávám
díky síle nebes:
světlu slunce,
záři měsíce,
kráse ohně,
rychlosti blesku,
chvatu větru,
hloubce moře,
pevnosti země,
stabilitě skály.

Dnes vstávám
díky Boží síle, která mne řídí:
Boží zrak hledí přede mnou,
Boží moudrost mne vede,
Boží cesta leží přede mnou,
Boží štít mne chrání
přede všemi, kdo mi přejí zlo,
blízko či daleko,
sami či s jinými.

Proti každé kruté nelítostné síle, která může napadnout mé tělo a duši
Kristus se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou,
Kristus ve mně, Kristus pode mnou, Kristus nade mnou,
Kristus po mé pravici, Kristus po mé levici,
Kristus když ležím,
Kristus když sedím,
Kristus když vstávám,
Kristus mne chrání,
Kristus v srdci každého kdo na mne myslí,
Kristus v ústech každého kdo o mně mluví.

Dnes vstávám