Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Leonard Cohen: You want it darker

Píseň „You Want It Darker“ byla představena v den Cohenových dvaaosmdesátých narozenin (21. září 2016). Několik týdnů po vydání Leonard Cohen zemřel. Velmi mě oslovila a občas si jí večer pouštím. Zkuste to někdy také. Pavel Hrdina ...


Nahrávka You want it darker 

If you are the dealer, I'm out of the game
If you are the healer, it means I'm broken and lame
If thine is the glory then mine must be the shame
You want it darker
We kill the flame
Magnified, sanctified, be thy holy name
Vilified, crucified, in the human frame
A million candles burning for the help that never came
You want it darker
Hineni, hineni
I'm ready, my lord
There's a lover in the story
But the story's still the same
There's a lullaby for suffering
And a paradox to blame
But it's written in the scriptures
And it's not some idle claim
You want it darker
We kill the flame
They're lining up the prisoners
And the guards are taking aim
I struggled with some demons
They were middle class and tame
I didn't know I had permission to murder and to maim
You want it darker
Hineni, hineni
I'm ready, my lord
Magnified, sanctified, be thy holy name
Vilified, crucified, in the human frame
A million candles burning for the love that never came
You want it darker
We kill the flame
If you are the dealer, let me out of the game
If you are the healer, I'm broken and lame
If thine is the glory, mine must be the shame
You want it darker
Hineni, hineni
Hineni, hineni
I'm ready, my lord
Hineni
Hineni, hineni
Hineni

Pokud jsi dealer, jsem ze hry
Pokud jsi léčitel, znamená to, že jsem zlomený a ubohý
Pokud tvá je sláva, pak má musí být hanba
Chceš to temnější
Zabili jsme oheň
Oslaveno, posvěceno, buď tvé svaté jméno 
Zhanobeno, ukřižováno v lidském těle
Milión svíček hořících pro pomoc, která nikdy nepřišla
Chceš to temnější
Hineni, hineni ("Zde jsem" zvolání)
Jsem připraven, můj pane
Je milovník v tomto příběhu
Ale příběh je stále stejný
Je zde ukolébavka pro utrpení
A paradox k obvinění
Ale je to psáno v Písmu 
A není to plané tvrzení
Chceš to temnější
Zabili jsme oheň
Seřazují vězně
A strážní je zaměřují
Pral jsem se s démony
Byli střední třídy a mírní
Nevěděl jsem, že jsem měl povolení vraždit a mrzačit
Chceš to temnější
Hineni, hineni
Jsem připraven, můj pane
Oslaveno, posvěceno, buď tvé svaté  jméno 
Zhanobeno, ukřižováno v lidském těle
Milión svíček hořících pro pomoc, která nikdy nepřišla
Chceš to temnější
Zabili jsme oheň
Pokud jsi dealer, jsem ze hry
Pokud jsi léčitel, znamená to, že jsem zlomený a ubohý
Pokud tvá je sláva, pak má musí být hanba
Chceš to temnější
Hineni, hineni
Hineni, hineni
Jsem připraven, můj pane
Hineni
Hineni, hineni
Hineni


Hineni znamená hebrejsky tu jsem ... je to odpověď Abraháma, když k němu přichází Hospodin, aby poté žádal Izákovu oběť (Gn 22,1) ... poslední verš má rytmus židovské modlitby Kaddiš, související se vzpomínkou na zemřelé ... viz zde  /mš/