Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Leonard Cohen: Anthem 


Nahrávka ve formátu mp3.

Anthem

Píseň

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
has passed away
or what is yet to be
 
Už svítá.
A ptáků hlas říká
Začni znova.
Nestavěj na tom
co odnes čas,
nebo tím,
co přijít má.
 
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.
 
Války se dál povedou
a posvátnou holubici
znovu a znovu polapí
koupí a prodají
a znova.
Pro holubici svobody není.

Ring the bells that still can
ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack in
everything.
Thaťs how the light gets in.
 

Zazvoňte na zvony, které ještě zní,
Zapomeňte na dokonalou úlitbu.
Všechno praská
a tak se dovnitř dostává světlo.
 

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government --
signs for all to see.
 
Žádali jsme znamení
a přišla nám:
zrazená zrození,
promarněná manželství
ovdovělé vlády -
Znamení pro každého.
 
I can't run no more
with the lawless crowd
while the killers in high
places
say their prayers aut loud.
But they've summoned up
a thundercloud
and they're going to hear
from me.
 
Nemůžu už jít
s divokým davem
Když vrazi nahoře
řvou své modlitby
Ale přivolali bouřkový mrak
a uslyší můj hlas.
 

Ring the bells that still can
ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in
everything.
Thaťs how the light gets in.

Zazvoňte na zvony, které ještě zní,
Zapomeňte na dokonalou úlitbu.
Všechno praská
a tak se dovnitř dostává světlo.

You can add up the parts
but you won't have the sum
You can strike up the
march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.
 
Můžete skládat kousíčky,
celek vám unikne.
Můžete vyhlásit poplach,
ale nemáte na co bubnovat.
Každému srdci se dostane lásky
až uprchne.

Ring the bells that still can
ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack, a crack in
everything.
Thaťs how the light gets in.

Zazvoňte na zvony, které ještě zní,
Zapomeňte na dokonalou úlitbu.
Všechno praská
a tak se dovnitř dostává světlo.