Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Kalendář


Následující kalendář zobrazuje akce, pořádané pro muže. Tyto akce organizuje především YMCA Familia a YMCA Setkání. Může zde být ale i akce tvoji skupiny či organizace - napiš o ní na adresu martin(et)smidek.eu, zařadím ji. Co se na takových akcí děje zjistíš v archivu akcí.

28 - 30. 1. 2022SeSkup 2022, Praha - Fortna

Již od roku 2016 se setkáváme nad tématy pro naše skupinky. Stejně tomu bude i v roce 2022.

Přihlášku naleznete zde.

3 - 6. 2. Expedice Arctos 2 - Otcové s dětmi , Albeřice
přihlášku najdeš na webu YMCA Setkání, ale akce je obsazena

Tradiční zimní výprava za dobrodružstvím a novými zážitky pro tatínky s dětmi (6-12 let) v Domě Setkání v Albeřicích. Tentokráte vlastně do Grónska - více najdeš zde.

1 - 3. 4. Cesta muže (Kratochvíl, Novotný), Albeřice
přihlášku najdeš na webu YMCA Setkání

Víkendová duchovní obnova pro muže, kteří se potřebují zastavit, aby lépe porozuměli sobě i cestě, po které jdou. Program je inspirován knihou františkána Richarda Rohra – Stát se moudrým mužem. Víkend je vhodný jak pro ty, kdo se chtějí připravit na Iniciaci, tak také pro ty, kdo již na cestu zralého mužství svojí Iniciací vykročili...

1 - 30. 9. 2022Víkend pro otce s dospívajícím synem I., (zářijové datum a místo bude upřesněno)

Velmi populární akce Františka Růžičky pro otce s dospívajícím synem. Jedná se o doprovázení synů do dospělosti v několika víkendech - není to jednorázová akce. Přihlásit se půjde na webu Centra pro rodinu v Krupce, kde se po pravé straně ve sloupečku Novinky těsně před 19.00 dne 31.1. 2022 (letos je to pondělí) objeví nabídka na Víkend pro otce s dospívajícím synem I. s přihláškou. Na tom webu se také dozvíte více o jednotlivých víkendech.

14 - 18. 9. 2022Iniciace - rituál přechodu do zralé dospělosti (MROP), Nesměř

Toto netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu inspirované františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let!). Více o tomto iniciačním rituálu najdete zde.
Pozvánku s přihláškou ke stažení zde najdete později.

Zažili jsme v roce 2018


V září proběhla již 15. iniciace v naší zemi, po které následoval pro již dříve iniciované FIRMing aneb pátý rituál.

V červenci nás navštívil Richard Rohr. Setkali jsme se s ním v kostele u Pražského Jezulátka a vyslechli jeho přednášku Spiritualita pro obě poloviny života.

V květnu se nejprve setkalo více jak 100 chlapů v Rajnochovicích s tématem Cesta divokého muže. Koncem května se setkalo více jak 150 chlapů v Křižanově. Víkendem nás provázel Laďa Heryan a Ježíšova slova o blahoslavenstvích.

V květnu také proběhlo v Německém Essenu celoevropské setkání iniciačních týmů s tématem Bratři staví mosty. Setkali se tam potomci těch mužů, kteří zde spolu před sto lety bojovali - jak o tom píše Václav Vacek.

V dubnu se setkali zástupci chlapských skupin na SeSkupu 2018 v Pardubicích.