Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Kalendář


Následující kalendář zobrazuje akce, pořádané pro muže. Tyto akce organizuje především YMCA Familia a YMCA Setkání. Může zde být ale i akce tvoji skupiny či organizace - napiš o ní na adresu martin(et)smidek.eu, zařadím ji. Co se na takových akcí děje zjistíš v archivu akcí.

18 - 22. 8. 2021MROP v Irsku, Kiltegan, Co Wicklow, Ireland

Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách irských chlapů.

15 - 19. 9. 2021Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti (MROP, iniciace), Nesměř

Toto netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu inspirované františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let!). Více o tomto iniciačním rituálu najdete zde.
Pozvánku s přihláškou ke stažení zde.

23 - 26. 9. 2021CESTA MUŽE - celostátní chlapské setkání, Nesměř

Na místě, kde toho řada z nás hodně prožila, se ohlédneme za 20 lety naší společné chlapské cesty. Tématem Akce a kontemplace nás bude provázet Petr Glogar. V programu budou mít místo i chvíle ztišení, skupinky a rituály.

Pozvánku ke stažení najdete zde, přihlášku zde.

 

1 - 3. 10. 2021Kdo je ten chlápek? Kdo je ta slečna?, Oldřichov v Hájích

Devátý ročník zážitkového víkendu pro otce s dcerou ve věku mezi 16-20 lety. Podrobnosti s online přihláškou najdete zde.

28 - 30. 1. 2022SeSkup 2022, Praha - Fortna

Již od roku 2016 se setkáváme nad tématy pro naše skupinky. Stejně tomu bude i v roce 2022.

Pozvánku, téma a přihlášky připojíme později.

Zažili jsme v roce 2018


V září proběhla již 15. iniciace v naší zemi, po které následoval pro již dříve iniciované FIRMing aneb pátý rituál.

V červenci nás navštívil Richard Rohr. Setkali jsme se s ním v kostele u Pražského Jezulátka a vyslechli jeho přednášku Spiritualita pro obě poloviny života.

V květnu se nejprve setkalo více jak 100 chlapů v Rajnochovicích s tématem Cesta divokého muže. Koncem května se setkalo více jak 150 chlapů v Křižanově. Víkendem nás provázel Laďa Heryan a Ježíšova slova o blahoslavenstvích.

V květnu také proběhlo v Německém Essenu celoevropské setkání iniciačních týmů s tématem Bratři staví mosty. Setkali se tam potomci těch mužů, kteří zde spolu před sto lety bojovali - jak o tom píše Václav Vacek.

V dubnu se setkali zástupci chlapských skupin na SeSkupu 2018 v Pardubicích.