Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

SOULARISE 2019 – Co je to zdravé mužství?

Tamaya, Albuquerque, New Mexico, USA

Datum:  24. 10. – 27. 10. 2019

Celkem cca 300 mužů z USA, Evropy a Austrálie.

Účastníci z ČR: Ladislav Heryán, Pavel Hrdina


V průběhu minimálně „přednášek a výkladů“. Těžiště v silných rituálech.

 1. Symbol ohně a vody, 4 světové strany, 4 směry, archetypy, čtyři barvy, bubny, tanec.
 2. Symbol suchý strom, na strom jsme dávali různobarevné listy se slovem nebo několika slovy, které nás oslovují v jednotlivých archetypech.
 3. Každý jsme měli přinést báseň, příběh, dopis. Pak jsme ho vložili do studny(k symbolu vody) a mohli si vybrat báseň od jiného muže. Studna se naplnila a mohli jsme z ní čerpat.

Co muži potřebují?

 • Růst duchovně – spirituálně. Ztišení, meditace, kontemplace, bubnování.  
 • Být spolu – mužské rady, skupiny, kruhy.
 • Kontakt s přírodou -  toulání v přírodě.

Tohle jsou zkušenosti, které bychom měli ve svém životě prohlubovat. Dělejte to, hrajte si s tím a pozorujte, co se bude dít ve vašem životě.


Poznámky ze společných rituálů a rad – nesouvisle.

Malá rada uprostřed velkého kruhu mužů, šest moudrých mužů a pár jejich výroků ze všech tří dnů nesouvisle.

 • Každé dítě zná Boha, ne Boha jmen a zákazů, ale Boha co neustále opakuje: „Pojď se mnou tančit“.
 • Proč jsi nešťastný? Protože 98% věcí dělám pro sebe!
 • První část života bojuji proti hříchu, abych pak zjistil, že celou dobu vzdoruji Bohu.
 • Muži jsou odpojení, nemají opravdové přátele.
 • Řekni mi svůj příběh!
 • Cesta života - dívat se na život jako cestu.
 • Držet paradoxy života.
 • Muž má masky, aby nebyl zranitelný.
 • Kráčet s muži. Je třeba začít kráčet sám se sebou!
 • Mysl, která vytvoří problém, ho nemůže vyřešit.
 • TRANSFORMACE Nejde o chování, ale o změnu uvnitř. Většina zranění nikdy nezmizí, ale transformace nám dá odvahu s nimi žít.
 • Osamělost x samota.
 • Nic se nedá skrýt, vždy to někde vyleze.
 • Každý muž musí projít bránou lesa do divočiny.
 • Co to znamená být krmený tradiční moudrostí a odpuštěním a přijímáním?
 • Hledáme spojení s počátkem, který vidíme v ostatních.
 • Moudrost tradic - mluvíme o ostatních, ale nejsou žádní ostatní!!
 • Můj den probuzení byl den, kdy jsem viděl Boha ve všech věcech!
 • Odpuštění… je to třeba dělat, ne o tom mluvit…
 • Co to znamená žít spiritualitu odpuštění a radikální inklusivity.

Otázky na malé Rady (skupinky)

Kdy jsi poprvé zažil sílu větší než je tvoje?

Kdy jsi odporoval síle větší, než jsi ty sám?

Kdy jsi byl překvapen silou větší než svou?

Následné sdílení témat v malých radách – skupinkách.

Cesta na místo setkání skupin je překrásným hájem plným zlatých topolů. V pozadí řeka Rio Grande a za ní pohoří Sandia Crest (3255 metrů nad mořem).


Pátek odpoledne – několik oddělených setkání, možnost si vybrat jedno v pátek a jedno v sobotu. 

Autentické mužství - kráčet s muži.
Setkání s ostatními - uzdravování vztahů.
Úvod do rituálů.
Svoboda a rovnost pro všechny.
Poezie divoké země.
Cesta rady.
Uzdravování sebe, uzdravování světa.


Pátek večer - přednáška Richard Rohr

Muž - integrita, autenticita a hluboká konektivita.
Ne heroická služba, ale solidarita.

4 stupně života muže:

 • Cleaning up – úklid
 • Growing up – růst
 • Weaking up – probuzení
 • Showing up – svědectví, služba

Řád i neřád ve stejném čase. Obecný vzorec života na zemi:

 • Order – Řád
 • Disorder – Nepořádek
 • Reorder – Znovuobnovení řádu

Mysl je jako zahrada -  vyberme si co poroste. Květy nebo plevel.
Když cítíš, že potřebuješ změnu, ujisti se, že je to pohyb vpřed a ne útěk.
Jazyk byl často užíván jako zbraň. Proč nebýt v tichu a nechat k nám mluvit jinou hudbu.

Tady k nám mluví – vítr, řeka, slunce, hory.
Vzpomeňte si, jak zpívat a proč.
Vykopejte srdce a ponořte ho do studny poezie.


Sobota večer – vyprávěný příběh transformace muže - Iron John (Železný Jan).


Neděle ráno

Zjistíš, že máš jako muž slovo pro tento svět a musíš ho říct.
Zdravá maskulinita naslouchá celku. Vytváří celek.

Zdravá maskulinita:

 1. sedí v úžasu před dětmi a stromy
 2. odmítá nálepkování, odsuzování
 3. stojí s těmi na okraji.


Strom
Poušť
Hory

Muži překračují hranice.

Pavel Hrdina

   Soularise obrazem

Pavel Hrdina
Konec knihy

Tři plus jeden Glogarové

z cyklu Cesty víry


V poslední březnovou neděli jsme mohli v pořadu České televize nakouknout do zákulisí rodiny Petra Glogara.

Mě vlastně vždycky fascinovalo začínat nové věci a vlastně něco, co je tvůrčí a zároveň co může mít nějakej přesah.

Jestli tě to zajímá a v neděli jsi to nestihl, můžeš se na pořad podívat ze záznamu ČT

Martin