Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Brněnská skupina


Zde je provizorní prostor pro kalendář, pozvánky a zápisy akcí tzv. brněnské skupiny. V blízké budoucnosti plánujeme rozsáhlejší úpravu tohoto webu, aby tento prostor mohly, podle zájmu, používat i ostatní skupiny. Tož, zatím se nebrněnským omlouvám, že tu tak nesystémově trčíme :-)  Martin

Program pro rok 2021 - 2022

Během letošního setkání programové skupiny v Senoradech jsme kromě jiného načrtli následující plán pro nový chlapký rok (v odkázaném článku je i zápis s fotkami).

Základním tématem bude kaskáda přijetí - odpuštění - smíření. Každému pojmu budeme věnovat dvě společná setkání, na kterých bude také zařazeno povídání v malých skupinkách.

Společná setkání začínáme bubnováním 19:35, ve 20:00 bude zahájení připraveného programu, závěrečná modlitba bude ve 22:15. Scházíme se u malého občerstvení 19:15.

Pokračujeme také v osvědčeném střídání společných a dělených setkání. Také ta budou končit nejpozději 22:15.

datum   téma místo setkání jistě?
13.září společnéLáďa Heryán: Přijetí, odpuštění,  smíření - úvodní přednáška u LoučkůANO
27. září dělené   
11. října virtuálníPetr Janda: Přijetí - 1. přednáška ANO
25. října dělené   
pátek 5. listopadu společné20 let chlapi BrnoKavárna a vinárna
Protože můžu … (Starobrněnská 12)
ANO
8. listopadu společnéJirka Buček: Přijetí - 2. přednáška ANO
22. listopadu dělené   
6. prosince společnéAdvent ANO
20. prosince dělené   
27. prosince  tradiční vánoční setkání u krbu ANO
10. ledna společnéLibor Macák: Odpuštění - 1. přednáška ANO
24. ledna dělené   
7. února společnéRoberto Scavino: Odpuštění - 2. přednáška ANO
21. února dělené   
7. března společnéJirka Motáček: Smíření - 1. přednáška ANO
21. března dělené   
4. dubna společnéZdenek MIchalec: Smíření - 2. přednáška ANO
18. dubna dělené   
2. května společné   
16. května dělené   
30. května společnéZdenek Michalec, Martin Šmídek: 
Duální myšlení
  
13. června společnérituál u RobertaKníničkyANO
27.června společnétáborák v BystrciBystrcANO
srpen speciáltradiční setkání programové skupinySenorady 

Pokud je ve sloupci jistě? napsáno ANO, tak je to už setkání, s jehož programem můžeš počítat. Pokud je tam napsáno plán pak můžeš počítat s tím, že setkání v tomto termínu bude a že místo nebo téma může být ještě upřesněné. 

Tento článek bude programová skupina udržovat aktuální. Navíc, jako vždy, pošleme na nejbližší setkání pozvánku na chlapi-brno@googlegroups.com a na webu vystavíme tabulku pro dělené skupinky. Už si dopředu s rodinou naplánuj, kdy by to mohlo být u vás :-)


HISTORIE - program pro rok 2020/21

datum   téma místo setkání jistě?
7.září společnéZahájení u Zdenála – ohlédnutí za loňským tématem (JirkaB+Roberto), úvod do programu nového rokuu LoučkůANO
21. září dělené   
5. října virtuálníJak dál v době Covidové  
19. října virtuální"Lidé jsou hodní" a navazující témata  
2. listopadu virtuálníKřesťan v rozdělené společnosti (J. Hanák) ANO
16. listopadu virtuální dělenéČím žijeme?  
30. listopadu dělenéAdvent, téma Libor Kabát ANO
14. prosince virtuální společnéNáš život v měnícím se světě - úvod Zdeněk, pak malé diskusní skupinky ANO
28. prosince virtuální společnétradiční vánoční setkání u krbu ANO
11. ledna virtuální společnéRozek – problematika zneužívání v Církvi ANO
25. ledna virtuální dělené   
8. února virtuální společnéSetkání s Václavem Vackem - přendáška a diskuse ANO
12.-13. února společnéVýjezdní setkání s pražskými chlapy ve Fortnězrušeno 
22. února dělené   
8. března společnéPřednáška Pavel Bajer: Setkání s pozitivní inteligencí ANO
22. března společnéPřednáška Tomáš Petráček: Role laiků v církvi v dějinách  
5. dubna dělenéReflexe Tomáše Petráčka a prožívání Velikonoc ANO
19. dubna společnéO.Zahradníček, J. Ohřál, L.Macák, P.Wawracz: Informace o setkání EuroSoul ANO
3. května společnébeseda a Josefem Pazderkou - o umění zorientovat se v informačním chaosu ANO
17. května dělené   
31. května společnéLibor Macák: Syn, otec a děd - silná trojice pro zdravou rodinu i zdravou společnost. ANO
14. června společnérituál u RobertaKníničkyANO
28.června společnétáborák v BystrciBystrcANO
srpen speciáltradiční setkání programové skupinySenoradyANO

 


Archiv 15 akcí z roku 2021 ...

13. 9. 2021 Zahájení chlapského roku 2021 - 2022


Láďa Heryán: PŘIJETÍ, ODPUŠTĚNÍ, SMÍŘENÍ


Kamarádi, bratři,

začínáme další rok našeho setkávání. V programové skupině jsme probrali a v Senoradech odsouhlasili téma letošního roku, které nese název

PŘIJETÍ, ODPUŠTĚNÍ, SMÍŘENÍ.

Do tématu nás úvodní přednáškou  uvede Láďa Heryán.

Místo konání: dům Zdenála Loučky, na adrese Chaloupkova 8, podívejte se na mapa.cz. Jsou tam všude modré zóny. Nejlepší bude přijet MHD, s parkováním je to velmi obtížné, do dvora se vejde jen pár aut. Na kola je ale místa dost :-) říkal Zdenál.
Datum konání: 13.9.2021
Čas konání: 19:15 hod.

Můžeme se všichni než těšit a těšit.

Nezpomeňte se přihlásit do přihlašovací tabulky

PV

... konec archivu roku 2021