Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Brněnská skupina


Zde je provizorní prostor pro kalendář, pozvánky a zápisy akcí tzv. brněnské skupiny. V blízké budoucnosti plánujeme rozsáhlejší úpravu tohoto webu, aby tento prostor mohly, podle zájmu, používat i ostatní skupiny. Tož, zatím se nebrněnským omlouvám, že tu tak nesystémově trčíme :-)  Martin

Program pro rok 2021 - 2022

Během letošního setkání programové skupiny v Senoradech jsme kromě jiného načrtli následující plán pro nový chlapký rok (v odkázaném článku je i zápis s fotkami).

Základním tématem bude kaskáda přijetí - odpuštění - smíření. Každému pojmu budeme věnovat dvě společná setkání, na kterých bude také zařazeno povídání v malých skupinkách.

Společná setkání začínáme bubnováním 19:35, ve 20:00 bude zahájení připraveného programu, závěrečná modlitba bude ve 22:15. Scházíme se u malého občerstvení 19:15.

Pokračujeme také v osvědčeném střídání společných a dělených setkání. Také ta budou končit nejpozději 22:15.

datum   téma místo setkání jistě?
13.září společnéLáďa Heryán: Přijetí, odpuštění,  smíření - úvodní přednáška u LoučkůANO
27. září dělené   
11. října virtuálníPetr Janda: Přijetí - 1. přednáška ANO
25. října dělené   
pátek 5. listopadu společné20 let chlapi BrnoKavárna a vinárna
Protože můžu … (Starobrněnská 12)
ANO
8. listopadu společnéJirka Buček: Přijetí - 2. přednáška ANO
22. listopadu dělené   
6. prosince společnéAdvent ANO
20. prosince dělené   
27. prosince  tradiční vánoční setkání u krbu ANO
10. ledna společnéLibor Macák: Odpuštění - 1. přednáška ANO
24. ledna dělené   
7. února společnéRoberto Scavino: Odpuštění - 2. přednáška ANO
21. února dělené   
7. března společnéJirka Motáček: Smíření - 1. přednáška ANO
21. března dělené   
4. dubna společnéZdenek MIchalec: Smíření - 2. přednáška ANO
18. dubna dělené   
2. května společné   
16. května dělené   
30. května společnéZdenek Michalec, Martin Šmídek: 
Duální myšlení
  
13. června společnérituál u RobertaKníničkyANO
27.června společnétáborák v BystrciBystrcANO
srpen speciáltradiční setkání programové skupinySenorady 

Pokud je ve sloupci jistě? napsáno ANO, tak je to už setkání, s jehož programem můžeš počítat. Pokud je tam napsáno plán pak můžeš počítat s tím, že setkání v tomto termínu bude a že místo nebo téma může být ještě upřesněné. 

Tento článek bude programová skupina udržovat aktuální. Navíc, jako vždy, pošleme na nejbližší setkání pozvánku na chlapi-brno@googlegroups.com a na webu vystavíme tabulku pro dělené skupinky. Už si dopředu s rodinou naplánuj, kdy by to mohlo být u vás :-)


HISTORIE - program pro rok 2020/21

datum   téma místo setkání jistě?
7.září společnéZahájení u Zdenála – ohlédnutí za loňským tématem (JirkaB+Roberto), úvod do programu nového rokuu LoučkůANO
21. září dělené   
5. října virtuálníJak dál v době Covidové  
19. října virtuální"Lidé jsou hodní" a navazující témata  
2. listopadu virtuálníKřesťan v rozdělené společnosti (J. Hanák) ANO
16. listopadu virtuální dělenéČím žijeme?  
30. listopadu dělenéAdvent, téma Libor Kabát ANO
14. prosince virtuální společnéNáš život v měnícím se světě - úvod Zdeněk, pak malé diskusní skupinky ANO
28. prosince virtuální společnétradiční vánoční setkání u krbu ANO
11. ledna virtuální společnéRozek – problematika zneužívání v Církvi ANO
25. ledna virtuální dělené   
8. února virtuální společnéSetkání s Václavem Vackem - přendáška a diskuse ANO
12.-13. února společnéVýjezdní setkání s pražskými chlapy ve Fortnězrušeno 
22. února dělené   
8. března společnéPřednáška Pavel Bajer: Setkání s pozitivní inteligencí ANO
22. března společnéPřednáška Tomáš Petráček: Role laiků v církvi v dějinách  
5. dubna dělenéReflexe Tomáše Petráčka a prožívání Velikonoc ANO
19. dubna společnéO.Zahradníček, J. Ohřál, L.Macák, P.Wawracz: Informace o setkání EuroSoul ANO
3. května společnébeseda a Josefem Pazderkou - o umění zorientovat se v informačním chaosu ANO
17. května dělené   
31. května společnéLibor Macák: Syn, otec a děd - silná trojice pro zdravou rodinu i zdravou společnost. ANO
14. června společnérituál u RobertaKníničkyANO
28.června společnétáborák v BystrciBystrcANO
srpen speciáltradiční setkání programové skupinySenoradyANO

 


Archiv 15 akcí z roku 2021 ...

31. 5. 2021 společné setkání brněnských chlapů ve Slatině


Pandemická situace se dále zlepšuje a tak můžeme zorganizovat společné setkání ve Slatině. A opět tu bude možnost vybrat si buď osobní přítomnost nebo virtuální přístup přes Zoom.

Začátek tohoto setkání ve Slatině bude v 19:15 hod, vlastní program a připojení na Zoom začne v 19:45.

Program připravil Libor Macák a tématem bude::

Syn, otec a děd - silná trojice pro zdravou rodinu i zdravou společnost.

Již dříve jsme se intenzivně zabývali tématem "otec a syn". V řadě z nás toto téma stále rezonuje. Rád bych tu rezonanci ještě zesílil a přidal třetí postavu, děda.

Syn, otec a děd, tři spojené generace. Syn srší energií, otec dává stabilitu, děd vyzařuje moudrost a lásku, která je větší než on sám. Navzájem potřebují jeden druhého a společně tvoří silnou, nepřemožitelnou trojici.

Pojďme se společně podívat, co tyto tři postavy spojuje dohromady, co potřebuje jeden od druhého, kde je prostor pro uzdravení jejich vztahů a v čem tato "svatá trojice" může obohatit náš život.

Můžete se těšit na prožitkový program s minimem teorie, sdílení i práci ve skupinkách.

K účasti zveme nositele všech tří generací. Čím pestřejší skupina se sejde, tím větší užitek nám to přinese.


Pro lepší přípravu programu (i občerstvení) se prosím zapište do tabulky účasti. - buď do sloupce Slatina nebo sloupce Zoom..

S ohledem na platná hygienická opatření a fakt, že určitě žízníte hlavně po osobním setkání, bude tentokrát občerstvení pouze tekuté, doporučujeme povečeřet doma. :-) 

PV

Tabulka přihlášených


SlatinaZoom
ZdeněkJirka
LiborRadim
PavelZdeněk
Marek
Petr
Pavel
Jiří
Zdenál
Petr
Martin
Petr
Pavel
Honza
Mirek
Přemek
Vladimír
Tom
Ivan
Ivo

... konec archivu roku 2021