Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Archiv 13 akcí z roku 2021 ...

17. 5. 2021 Dělené setkání brněnských chlapů – kombinované


Pandemická situace se zlepšuje a tak kombinátoři z PV pro Vás, brněnské chlapy, vymysleli kombinované setkání. Začátek tohoto setkání bude v 19:15 hod.

Při tomto setkání budeme mít možnost volby, zda se setkat ve virtuálním prostoru nebo osobně:

  • Ve virtuálním prostoru se setkáme pomocí videokonference Zoom. Přihlašovací údaje pošleme opět do diskusní skupiny Chlapi Brno. Do této skupinky není třeba se předem přihlašovat.
  • Pro zaplnění  fyzického prostoru se nabídlo několik hostitelů, uvedených dále s případným popisem místa. Obecně platí, že všechna tato setkání budou venku a je tedy potřeba se pořádně obléknout. Taky jsme se dohodli, že nejvyšší počet účastníků těchto setkání bude 6 a že k setkání je potřeba se přihlásit do přihlašovací tabulky. V některých případech i kontaktovat hostitele.

Společnými tématy našich debat a sdílení by mohly být naše dojmy z posledních společných setkání, kdy jsme si povídali o EuroSoulu i SeSkupu a také ze setkání s Josefem Pazderkou.

A kteří hostitelé jsou připravení Vás přijmout?

Jirka Buček, Glocova 12, Brno: bubny ano

Roberto Scavino, Nová 125/2, Brno: bubny ano

Libor Macák, Viničné Šumice (chata s možností pobytu venku i uvnitř): Zapište se prosím do tabulky a zároveň svou účast potvrďte na telefonním čísle 608 556 980, a to nejpozději v pondělí 17.5.2021 do 12:00 hod. Informace k dopravě sdělím osobně, bude i možnost odvozu.

Jirka Hromek, Adamov: Setkání bude u hřiště na pétanque, hned naproti hlavnímu vlakovému nádraží - 100 m proti proudu řeky Svitavy. Ohniště je připraveno, místa je dost, když přijedete včas, můžete si i hodit koule. Pivo mohu zajistit. Párky a pečivo si vezměte vlastní.

PV

... konec archivu roku 2021

Brněnská skupina


Zde je provizorní prostor pro kalendář, pozvánky a zápisy akcí tzv. brněnské skupiny. V blízké budoucnosti plánujeme rozsáhlejší úpravu tohoto webu, aby tento prostor mohly, podle zájmu, používat i ostatní skupiny. Tož, zatím se nebrněnským omlouvám, že tu tak nesystémově trčíme :-)  Martin

Program pro rok 2020/21

Během letošního setkání programové skupiny v Senoradech jsme kromě jiného načrtli následující plán pro nový chlapký rok (v odkázaném článku je i zápis). Program nebude jednotématický jako loňský - spíše se budeme z různých úhlů pohledu věnovat nedávné a současné situaci nejistoty, z toho pramenícího strachu ale také odhodlání k odpovědnosti, které je předpokladem svobody. Ve virtuální konferenci byly pochvalné zmínky o přednáškách externistů - zkusíme jich tedy pozvat víc (navazující společné setkání za 4 týdny by téma mohlo reflektovat a obohatit o naše osobní svědectví. Jména externistů se v tabulce objeví až po jejich potvrzení)..

Na video konferenci zazněla žádost, aby společná setkání začínala dříve a měla ostré časové hrany.

Společná setkání začínáme bubnováním 19:35, ve 20:00 bude zahájení připraveného programu, závěrečná modlitba bude ve 22:15. Scházíme se u malého občerstvení 19:15.

Rovnoměrné střídání společných a dělených setkání se vloni osvědčilo, takže v něm budeme pokračovat - i zde budeme končit nejpozději 22:15.

datum   téma místo setkání jistě?
7.září společnéZahájení u Zdenála – ohlédnutí za loňským tématem (JirkaB+Roberto), úvod do programu nového rokuu LoučkůANO
21. září dělené   
5. října virtuálníJak dál v době Covidové  
19. října virtuální"Lidé jsou hodní" a navazující témata  
2. listopadu virtuálníKřesťan v rozdělené společnosti (J. Hanák) ANO
16. listopadu virtuální dělenéČím žijeme?  
30. listopadu dělenéAdvent, téma Libor Kabát ANO
14. prosince virtuální společnéNáš život v měnícím se světě - úvod Zdeněk, pak malé diskusní skupinky ANO
28. prosince virtuální společnétradiční vánoční setkání u krbu ANO
11. ledna virtuální společnéRozek – problematika zneužívání v Církvi ANO
25. ledna virtuální dělené   
8. února virtuální společnéSetkání s Václavem Vackem - přendáška a diskuse ANO
12.-13. února společnéVýjezdní setkání s pražskými chlapy ve Fortnězrušeno 
22. února dělené   
8. března společnéPřednáška Pavel Bajer: Setkání s pozitivní inteligencí ANO
22. března společnéPřednáška Tomáš Petráček: Role laiků v církvi v dějinách  
5. dubna dělenéReflexe Tomáše Petráčka a prožívání Velikonoc ANO
19. dubna společnéO.Zahradníček, J. Ohřál, L.Macák, P.Wawracz: Informace o setkání EuroSoul ANO
3. května společnébeseda a Josefem Pazderkou - o umění zorientovat se v informačním chaosu ANO
17. května dělené   
31. května společnéLibor Macák: Syn, otec a děd - silná trojice pro zdravou rodinu i zdravou společnost. ANO
14. června společnérituál u RobertaKníničkyANO
28.června společnétáborák v BystrciBystrcANO
srpen speciáltradiční setkání programové skupinySenoradyANO

Pokud je ve sloupci jistě? napsáno ANO, tak je to už setkání, s jehož programem můžeš počítat. Pokud je tam napsáno plán pak můžeš počítat s tím, že setkání v tomto termínu bude a že místo nebo téma může být ještě upřesněné. 

Tento článek bude programová skupina udržovat aktuální. Navíc, jako vždy, pošleme na nejbližší setkání pozvánku na chlapi-brno@googlegroups.com a na webu vystavíme tabulku pro dělené skupinky. Už si dopředu s rodinou naplánuj, kdy by to mohlo být u vás :-)