Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr

V této sekci našeho webu najdeš osobní doporučení filmů nebo krátkých videí. Pokud máš takový tip, pošli jej  prosím na adresu martin(et)smidek.eu. Připoj krátký text, popisující čím tě dílo oslovilo, nebo třeba ve které skupině jste si ho promítali, ... /mš/

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský


Narodil se 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti Červený Kostelec (Diecéze královéhradecká). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.

Jeho akademická příprava zahrnuje: studia filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1985 – 1989); studium teologie na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakousku (1990 – 1991); magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993); další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007 – 2008) a hamburském Institut für Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005 – 2008); doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma: „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“.

Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti Kutná Hora (Diecéze královéhradecká) a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily tamtéž (1993 – 1996); první vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády České republiky (1996 – 2006); moderátor kurie (2008) a generální vikář Diecéze královéhradecké (2008 – 2010); generální sekretář České biskupské konference (2011 – 2016); byl zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě (2011-2016) a od r. 2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž; od r. 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu.

Od 14. července 2003 je Kaplanem Jeho Svatosti. Dne 12. února 2016 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem plzeňské diecéze. Dne 30. dubna 2016 přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Dominika Duky a zároveň převzal úřad diecézního biskupa. Jako biskupské motto si zvolil text: „Kdo miluje, poznává Boha.“ (srov. 1 Jan 4,7)

Je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK, předsedou ekumenické rady ČBK a členem Komise pro katolickou výchovu ČBK.

Převzato ze stránek plzeňské diecéze

Konec knihy