Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr


Archiv 4 akcí z roku 2022 ...

„Žijme svou dospělost“

Datum konání akce: 17. 3. 2022 - 20. 3. 2022
Místo: Fortna


Záměr: prohloubit a zakomponovat do našich životů  poselství z „Brány dospělosti":  

RESPEKT K SOBĚ
RESPEKT K TRADICI
RESPEKT K TAJEMSTVÍ
RESPEKT KE SPOLEČENSTVÍ
RESPEKT K PŘÍBĚHU

Účast: 16 synů

Průběh: Zkoumali jsme kontemplaci z pohledu jednotlivých poselství a poselství z pohledu kontemplace. A družili se a povídali a tančili a cvičili a trochu piva popili. A mlčeli.

Vedlejší efekt: Když jsme vytáhli bubny a začali bubnovat přidali se k nám místní Ukrajinci, Ukrajinky i Ukrajinčata v bubnování, tanci a zpěvu. Dost dobré!

Petr Krčula

 

... konec archivu roku 2022