Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard RohrArchiv 1 akce z roku 2010 ...

27 - 30. 5. 2010 Celostátní chlapská akce v Křižanově

Duchovní obnova pro chlapy toužící setkávat se s Bohem

O MODLITBĚ

Víkendem nás provázel P. Václav Vacek

Téma: Čím žijeme, k čemu a kam jsme zváni? Co můžeme nabídnout těm, kteří hledají?

V Bibli nám Bůh vypráví, kým jsme a také kým je Bůh pro nás.

Narodit se do dobré rodiny může mnoho znamenat, ale nám byla navíc   nabídnuta urozenost synů Božích. Máme tak dvojnásobný důvod pečovat o poctivé   jméno, svou hodnověrnost a spolehlivost svých slov.  

Setkávat se s Bohem, porozumět mu a přátelit se s ním, je uměním, které jsme schopni si osvojit.

Zveme vás k dalšímu vystupování vzhůru. Do ticha, k naslouchání, ke společnému hledání a k rituálu, který nám může sdělit víc, než slova. Druhým mohu svědčit jen tím, co jsem prožil.

krizanov.jpg

Akce je určena pro všechny zájemce o chlapskou spiritualitu. Tohoto setkání se mohou účastnit i chlapi s tělesným handicapem (bližší lze domluvit s organizátory).

Na programu jsou přednášky, rituály, chvíle ticha a práce ve skupinách.   Bude však i dostatek prostoru pro vzájemné neformální sdílení a výměnu zkušeností.

Účast na setkání může být i dobrou přípravou na „Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“ v září 2010.

Doporučená literatura:   R. Rohr – Stát se moudrým mužem (Cesta 2007)

Příprava:   Všichni účastníci si předem přečtou:

Gn 2,7- 3,24   Lidé v zahradě Boží, Gn 25,19-34. 27,1-28,22   Jákobův příběh

Místo konání: Křižanov, okr. Žďár nad Sázavou

Příjezd:   Čtvrtek 27.5.2010 do 18:00 hod . (ubytování a večeře, v 19:15 hod. začíná program!!)

Ukončení:   Neděle 30.5.2010 po 13:00 hod.

S sebou:   Bibli, sešit a tužku, pracovní oděv a obuv, malou sekeru, nůž, klubko pevného provázku (nejlépe sisálový), buben nebo jiný hudební nástroj.

Ubytování:   Spaní v chatkách s lůžkovinami. Pro handicapované i možnost ubytování v budově.

Cena:   Cena akce je 2000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, plnou penzi, odměny lektorům a pronájem velkého stanu. V případě potřeby můžete požádat o částečný příspěvek nebo naopak můžete zaslat příspěvek pro jiné.

Pozor:   Po celou dobu akce budou mít účastníci vypnuté mobily. V případě nezbytné potřeby mohou lidé z venku (rodina) volat na níže uvedená tel. čísla.

Důležitá informace: V průběhu akce bude možné zúčastnit se v Křižanově voleb do poslanecké sněmovny. K tomu je nutné vyzvednout si před odjezdem voličský průkaz. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin. Více viz http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2010.aspx  Podrobné propozice budou zaslány přihlášeným účastníkům mailem.

Za organizátory: Ludva Hegrlík a Zdeněk Michalec

   

Zdeněk Loučka
... konec archivu roku 2010