Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Cesta Rady


Komunikace je důležitá součást našeho duchovního života. Jsou chvíle kdy běžný rozhovor nebo diskuse nestačí. Cesta rady je způsob, jak se setkat v přítomném okamžiku, sdílet své myšlenky a naslouchat myšlenkám druhých, hledat moudrost. Můžeme ji použít jak v malé skupině při pravidelném setkání, při hledání řešení závažného problému i jako formu sdílení ve velké skupině.

Chlapská rada jako duchovní praxe, sdílení a hledání moudrosti. Není to porada nebo hlasování je to RADA.

Rada jako způsob setkávání. Kontemplativní cesta naslouchání a promlouvání k ostatním. Tato praxe otvírá hlubší a více smysluplnou cestu komunikace a soucitu a empatie pro ostatní.


KRUH - velká i malá rada je vždy v kruhu, všichni si jsme rovni.

CENTRUM - uprostřed je svíčka, nebo nějaký předmět. Centrum našeho kruhu a místo naší pozornosti.

MLUVÍCÍ PŘEDMĚT - nástroj označující autoritu k mluvení, my bychom asi řekli mluvící dřevo, leží uprostřed. Kdo má pocit, že má mluvit, vezme ho a mluví. Až do odložení ostatní mlčí. Může to být jakýkoliv předmět od malého míčku až po dráp z Grizzlyho.

ZAČÁTEK - tento čas je neobyčejný, vyhrazený. Zasvěcení rady... Modlitba.

VÝZVA – otázka, která umožní celé spektrum lidských reakcí.

VÝROKY – výroky by vždy měly začít „Já jsem a jméno“ Například „Já jsem Pavel“!


ČTYŘI VÝZVY NA ZAČÁTKU:

  • Mluv ze srdce.
  • Poslouchej ze srdce (S ušima králíka, na jeho uších závisí život!).
  • Buď spontánní (Ne nacvičené projevy).
  • Buď úsporný ve vyjádření. (Ne nutně krátký, ale odkrájej sádlo).

SOUKROMÍ – co se v kruhu řekne to tam i zůstane, pokud vysloveně není stanoveno jinak.

UKONČENÍ – vyznačení přechodu do normálního času. Modlitba.


Během Soularize 2016, popsal Jim Taylor, Illuman Weaver (průvodce iniciací) Cestu rady takto: 

Poznámka: ozubené kolečko na spodním okraji ti pomůže zvolit si anglické titulky resp. počítačový překlad do češtiny.