Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Novinky na tomto webu

  • 26/1 s povolením České křesťanské akademie si můžete přečíst poslední Universum
  • 25/1 další část Mílova Svatojakubského putování Cesta II 
  • 10/1 souhrn akcí konaných v roce 2019.
  • 5/12 vzpomínka na letošní Iniciaci (MROP) s Arnoštovými fotografiemi
  • 28/11 přehled obsahu Okénka letohradské farnosti Okénko / listopad 2020
  • 27/11 další díl seriálu Dýchání pod vodou, který pro nás připravuje Jarda
  • 31/10 Poznámky na neděli - nedělní přípravy na Večeři Páně pro nadcházející liturgický rok (cyklus B), jejichž autorem je Václav Vacek. Nově i ve formátu *.mobi .

Tři plus jeden Glogarové

z cyklu Cesty víry


V poslední březnovou neděli jsme mohli v pořadu České televize nakouknout do zákulisí rodiny Petra Glogara.

Mě vlastně vždycky fascinovalo začínat nové věci a vlastně něco, co je tvůrčí a zároveň co může mít nějakej přesah.

Jestli tě to zajímá a v neděli jsi to nestihl, můžeš se na pořad podívat ze záznamu ČT

Martin

Setkání mužů v Essenu - před 100 lety a nyní

V Essenu se 10.-13. května zúčastnilo pět českých chlapů mezinárodního setkání chlapů zapojených do mužské spirituality podle amerického františkána Richarda Rohra. Přijeli Němci, Angličané, Američané, Dán, Ir, Skot, Rakušan, Portugalec a my. 


Mimo hlavní téma setkání (mezinárodní spolupráce mužů) jsme také mluvili o dědictví strašného a nesmyslného válčení v 1. světové válce. Naši předkové byli hrozně poníženi (a nevzepřeli se tomu); evropští, křesťanští vládci je poslali vraždit druhé. Většinou táty od rodin proti tátům od jiných rodin.

Jeden účastník našeho setkání v Německu - Dán, žijící v Anglii, nedávno čtrnáct dní objížděl na kole válečná pole (dodnes nezahojená) na severozápadě Evropy, kde v hrůzných masakrech nesmyslně padly statisíce mužů. Přivezl hlínu z těchto míst a několik dělových nábojnic, jejichž náboje roztrhaly mnoho těl, a četl úryvky z několika deníků bojujících. Krev na bojišti vytvořila s hlínou hluboké krvavé bahno, ve kterém zůstalo nespočetně mnoho těl padlých. Nebyli pohřbeni, nemají hrob ani pomník. 

Západní Evropané na tuto hrůzu dodneška myslí ... Na padlé, kteří se nikdy nevrátili do svých rodin, na hochy, kteří se nesetkali se svými děvčaty, neměli svatbu, neměli děti, nikdy jim nebylo dopřáno houpat na kolenou vnoučky. Kolik manželek už nikdy nevidělo své muže a kolik dětí se už nikdy nesetkalo se svými otci? Evropské rodiny strádaly, na ženách zůstala všechna dřina doma a na polích. Válečným vdovám a manželkám invalidů pokračoval těžký úděl i po válce. 

Ti, kteří se vrátili, řekli: „Něco tak příšerného se už nikdy nesmí opakovat“. 

Za 20 let přišla další hrozná katastrofa. - Evropská unie vznikla práve proto, abychom už nikdy mezi sebou neválčili! 

Je zvláštní, že my, Češi a Moravané, tyto hrůzy a jejich příčiny a následky nepromýšlíme. Myslím si, že to je částečně způsobené tím, že naše země nebyla válečným polem (na rozdíl od Francie, Německa a dalších evropských zemích). Vinu na tom nese také pozdější jednostranné masírování propagandou o vítězství Sovětského svazu nad Hitlerem. A naše špatné svědomí - nepřipouštíme si, že jsme se v 1. světové válce nechali poslušně zneužít jako zabijáci jiných. 

Po 2. světové válce se mnoho Němců kálo, ale my se stále jen cítíme jako oběti (i jako oběti „nepřátelské EU“).  
Neznal jsem předem podrobnější program setkání mužů v Německu, ale jak jsem viděl, že v programu bude řeč o smíření a odpovědnosti na toto téma, řekl jsem si, jsem na správném místě. Vyprávěl jsem chlapům, že městečko, ve kterém sloužím, mělo v r. 1910  4.189 obyvatel, z toho 2.012 mužů. 839 mužů narukovalo do války a 120 jich padlo. Uvedl jsem zkušenost našeho rodu, z kterého tři chlapi byli povolání do 1. války, dva z nich padli, jeden děda si poničil zuby, aby nebyl odveden jako zabiják, druhý děda na frontě střílel (jako mnozí) do korun stromů a před útokem na bodáky se postřelil: „Nemohu zabíjet Srby“. Později z války zběhl.  

Ve 2. válce zachránili ameriští vojáci našeho tátu z koncentráku …

Jeden německý chlap řekl: „Budu ti vyprávět o mém tátovi. Oba moji dědové bojovali v 1. válce. Táta bojoval v 2. válce 6 let …“  

Padli jsme si do náruče a plakali …

Slíbili jsme si s chlapy, že budeme propagovat EU a podle svých možností pro ni pracovat. U nás je to zvláště nutné, Putin, naši komunisté a mnoho neinformovaných lidí Unii jen spílají. 

Za dva roky bude v Praze velké mezinárodní setkání chlapů. K důležitému úkolu paměti, ke  stálemu nebezpečí válek, k odpovědnosti, smíření a práci pro budoucnost se vrátíme.   

Václav Vacek 


Na flanderských polích

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích flanderských.

John McCrae
český překlad Jindra Svitáková

John McCrae (30. 11. 1872 - 28. 1. 1918) byl kanadský chirurg z Ontaria sloužící v průběhu 1. světové války na západní frontě ve Flandrech v dnešní Belgii. Zde byl chirurgem kanadské armády v rámci armád Britského společenství národů. Byl otřesen a citově zasažen utrpením, které musel denně vídat, a proto v r. 1915 napsal svoji slavnou báseň - In Flanders fields (V polích flanderských). Tuto báseň psal pouze pro sebe a zahodil ji. Kolemjdoucí důstojník ji však zvedl a odeslal do Anglie, kde byla vydána 8. 12. 1915 v časopise Punch.

Jeho báseň se stala jedním ze symbolů celé války a dodnes je připomínána tradicí vlčího máku na paměť padlých a válečných veteránů. Hlavně v Anglii a Francii je každoročně 11. listopadu v Den válečných veteránů zastaven téměř veškerý život a tento den je vzpomínkou na padlé z první světové války. John McCrae zahynul na pneumonii 28. ledna 1918.