Myšlenka Richarda Rohra na pondělí po páté neděli postní - Vybojovaná víra Bůh nám poskytuje význam, nikoli odpovědi. Utrpení života je utrpením každého manželského svazku, každého vztahu lásky tak, jako Jób nalezl své utrpení ve vztahu k Bohu. Kniha Jób je dialogem mezi instituční, uznávanou a neosobní vírou Jóbových přátel, kteří přicházejí, aby mu poskytli racionální intelektuální odpovědi, a charismatickou vírou vybojovanou z …
... proklik zobrazí plný text