Překlad meditace CAC z pondělí 27. 3. 2023 na téma: Bezmoc Učíme se tím, že to děláme špatně Otec Richard popisuje marnost snahy "napravit" sami sebe:   Genialita programů Dvanácti kroků spočívá v tom, že bezmoc a odevzdání se umisťují tam, kam patří - na začátek. Učí, jak hřích nebo závislost překonat nikoli silou vůle nebo kontrolou, ale mnohem spíše tím, že si uvědomíme, že jsme bezmocní, abychom je překonali.   Například …
... proklik zobrazí plný text